เศรษฐกิจ

สิทธิสตรีและ LGBTQ+ จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในอนาคตมากแค่ไหน

สิทธิสตรีและ LGBTQ+ จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในอนาคตมากแค่ไหน

สิทธิสตรีและ LGBTQ+ จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในอนาคตมากแค่ไหน

 

โลกยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามากขึ้น ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม โดยจะเห็นภาพได้ชัดมากที่สุด คือภาพของแนวคิดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งสังคมและการเมือง

 

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากสิทธิสตรีและ LGBTQ+ ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิสำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ โดยสิทธิดังกล่าว ได้เกิดมาจากการพยายามเรียกร้องให้สิทธิแก่ผู้หญิง เพื่อที่จะทำให้พวกเธอสามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้เหมือนกับผู้ชายในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเลือกตั้ง และสิทธิอื่น ๆ อีกมากมาย และหนึ่งในสิทธิที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมาก คือ สิทธิ LGBTQ+ ที่ถือว่าเป็นสิทธิสำคัญที่ได้เริ่มขึ้นในยุคสมัยนี้

 

โดยเป็นการให้สิทธิต่อเหล่าผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นหลัก โดยเราจะเห็นได้จากตัวอย่างของการแต่งงานในเพศเดียวกัน ที่จะมีการเรียกร้องสิทธิ์ เพื่อให้สามารถแต่งงานและได้รับสิทธิในฐานะคู่สมรสได้เท่าเทียมกับคู่ชาย-หญิงที่สมรสกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ทำให้ทั้งสองสิทธิดังกล่าว ยังคงเป็นที่พูดถึงในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะสิทธิ LGBTQ+ ที่ได้กลายเป็นข้อถกเถียงในบางประเทศอยู่เช่นกัน

 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิสตรีและ LGBTQ+ ในปัจจุบัน ได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม เพราะการให้สิทธิสตรีและ LGBTQ+ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการ หรือรายได้ของผู้หญิง เพื่อทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

และแน่นอนว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลทำให้การให้สิทธิต่อสตรีและ LGBTQ+ ที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ย่อมทำให้เกิดความต้องการแรงงานมากขึ้น และมันยังนำมาพร้อมกับนโยบายที่จะช่วยทำให้ช่องว่างระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในสังคมการทำงาน หรือการเลือกปฏิบัติ ย่อมลดลงไปมากกว่าเดิม จนทำให้จุดเด่นดังกล่าวนี้เอง ที่ทำให้สิทธิสตรีและ LGBTQ+ สามารถที่จะได้รับสิทธิได้มากกว่าเดิม

 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน บางประเทศอาจจะยังมีช่องว่างระหว่างเพศที่ยังคงมีอยู่ และอาจจะรวมไปถึงการกีดกันในการทำงาน ซึ่งเป็นไปด้วยสาเหตุของเรื่องเพศอยู่บ้าง แต่ด้วยความพยายามขององค์กรระหว่างประเทศ ไปจนถึงการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลและกลุ่มเอกชนจำนวนมาก ได้ส่งผลทำให้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถรองรับสิทธิสตรีและ LGBTQ+ มีมากกว่าเดิม เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมีแนวทางที่เป็นเสรีมากขึ้นนั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
CARE. The importance of women’s economic justice. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567. จาก https://www.care-international.org/what-we-do/womens-economic-justice
Lindsay Mahowald. LGBTQI+ Nondiscrimination Laws Improve Economic, Physical, and Mental Well-Being. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567. จาก https://www.americanprogress.org/article/lgbtqi-nondiscrimination-laws-improve-economic-physical-and-mental-well-being
M.V. Lee Badgett. The Economic Case for Supporting LGBT Rights. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567. จาก https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/11/the-economic-case-for-supporting-lgbt-rights/383131
Oliver McNeil. How LGBTQ Economic Equality Benefits Everyone. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จาก https://lgbtq-economics.org/2020/10/02/how-lgbtq-economic-equality-benefits-everyone
Rosemarie Fike. Women’s Economic Rights—Moving Closer to Gender Equality?. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567. จาก https://www.fraserinstitute.org/studies/womens-economic-rights-moving-closer-to-gender-equality
The World Bank. Nearly 2.4 Billion Women Globally Don’t Have Same Economic Rights as Men สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567. จาก https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/nearly-2-4-billion-women-globally-don-t-have-same-economic-rights-as-men
UN WOMAN. Why investing in women is a human rights issue. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จาก https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2024/02/why-investing-in-women-is-a-human-rights-issue
Womankind Worldwide. ADVANCING WOMEN’S ECONOMIC RIGHTS. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567. จาก https://www.womankind.org.uk/what-we-do/womens-economic-rights

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน