เศรษฐกิจ

ศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากประเทศที่มีดัชนีความสุขมากที่สุดในโลก

ศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากประเทศที่มีดัชนีความสุขมากที่สุดในโลก

ศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากประเทศที่มีดัชนีความสุขมากที่สุดในโลก

 

สำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่เราจำเป็นและต้องได้รับอย่างมาก คือสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในฐานะพลเมืองโลกและพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตครั้งหนึ่งของคน ๆ หนึ่งมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านสวัสดิการที่เราควรได้รับในการใช้ชีวิต การได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติและการคุ้มครองจากกฎหมาย การได้รับบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิม และเสรีภาพในทางความคิด รวมไปถึงการกระทำที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พลเมืองคนหนึ่งควรที่จะได้รับตั้งแต่ที่เขากำเนิดมา ซึ่งถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ดีแล้ว ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นเป็นไปได้ด้วยดีเช่นกัน และนั่นจึงมาสู่สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนนี้ นั่นก็คือ “ประเทศที่มีดัชนีความสุขมากที่สุดในโลก”

 

สำหรับรายงานความสุขของโลกที่มีการรายงานมาทุกปีนั้น เราจะเห็นได้ว่าจะมีการจัดเรียงประเทศมากมายตามดัชนีความสุขของโลก แม้แต่ในปีนี้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว ประเทศดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่คู่ควร เช่น ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดยเป็นต่อหัวของประชากร การสนับสนุนทางสังคม อายุคาดเฉลี่ย อิสระในการจัดสรรหรือเลือกใช้ชีวิต ความโอบอ้อมอารีต่อกันและกัน และการรับรู้การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

 

ซึ่งสำหรับการเปรียบเทียบดังกล่าวนี้นั้น ก็ยังมีค่าต่ำสุดที่วัดจากการตั้งองค์ประกอบของประเทศที่เป็นดิสโทเปีย หรือก็คือ ประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ล่มสลาย นั่นจึงทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าประเทศที่มักจะเกิดปัญหาภายในประเทศ โดยเฉพาะสงครามกลางเมือง จึงส่งผลทำให้ประเทศเหล่านั้นมักจะมีดัชนีความสุขที่ลดลง และหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมาก ก็คือ การระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิต นั่นจึงทำให้หลาย ๆ ประเทศได้รับผลกระทบ จนส่งผลต่อดัชนีความสุขเลยทีเดียว

 

แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีประเทศที่สามารถครอบครองดัชนีความสุขมาอย่างยาวนาน ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามรายงานดัชนีความสุข โดยที่เมื่อเราวัดค่าดัชนีดังกล่าวนี้จากปี ค.ศ. 2018 – 2022  เราก็จะพบว่าค่าดัชนีของประเทศเหล่านี้แทบไม่ลดเลย เช่น ฟินแลนด์, เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้นั้น ล้วนแล้วแต่มีเสถียรภาพอยู่พอสมควร รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถพยุงตัวประเทศเอาไว้ได้ดี

 

อย่างเช่น ฟินแลนด์ ที่ยังคงเป็นประเทศที่ครองตำแหน่งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ที่มีการเก็บภาษีในระดับที่สูง ที่ส่งผลทำให้เกิดรัฐสวัสดิการ ที่ส่งผลทำให้ชีวิตของพลเมืองเป็นไปได้ด้วยดี อันเป็นผลมาจากการเก็บภาษีในระดับสูง และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเปิดเสรีทางการค้า รวมไปถึงยังมีระดับการทำธุรกิจที่ง่ายมาก จนทำให้มีการเข้ามาลงทุนภายในประเทศเป็นจำนวนมาก

 

หรือจะเป็นเดนมาร์ก ที่มีการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเช่นเดียวกับฟินแลนด์ ซึ่งมีการเก็บภาษีในระดับสูงเช่นเดียวกัน มีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียม มีความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานที่สูง รวมไปถึงมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (และมีความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพนี้เอาไว้ให้นานที่สุด) ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาหลังจากนี้คือ รัฐบาลที่จำเป็นจะต้องเผชิญกับความท้าทายนโยบายการคลังนี้ ว่าจะสามารถดำรงเสถียรภาพ และการสร้างรัฐสวัสดิการอันยอดเยี่ยมนี้ได้มากแค่ไหน

 

เพราะฉะนั้นแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอย่างมากของประเทศเหล่านี้ คือการสร้างเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ โดยเปิดกว้างการค้าเสรี และแน่นอนว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจให้ครบรอบด้าน ไปจนถึงการจัดสรรภาษีที่เก็บมาในระดับสูง เพื่อทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยสิ่งนี้จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการจัดสรรที่โปร่งใสและมีคุณภาพ และนอกจากนี้ยังต้องอาศัยการพัฒนาทางจิตใจของผู้คน ที่สามารถพัฒนาได้ผ่านทางเศรษฐกิจ และความเข้าใจในสิ่งที่ควรทำต่อส่วนรวม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างประเทศหนึ่ง ให้กลายเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขมากที่สุดในโลก

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Economics Observatory. What is the role of government in creating a happier world?. https://www.economicsobservatory.com/what-is-the-role-of-government-in-creating-a-happier-world
ลงทุนแมน. ฟินแลนด์ ประเทศที่มีความสุขมากสุดในโลก. https://www.longtunman.com/11399
ลงทุนแมน. 6 ประเทศที่มี “ความสุข” มากที่สุดในโลก. https://www.longtunman.com/29683
infoquest. ฟินแลนด์คว้าตำแหน่งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน – ไทยรั้งอันดับ 60. https://www.infoquest.co.th/2023/286223
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Economy of Denmark. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Denmark
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Economy of Finland. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Finlan
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. World Happiness Report. https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน