เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นฟื้นตัวหลังสงครามโลกได้อย่างไร

ญี่ปุ่นฟื้นตัวหลังสงครามโลกได้อย่างไร

ญี่ปุ่นฟื้นตัวหลังสงครามโลกได้อย่างไร

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงแล้วในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามอย่างเป็นทางการ [1] ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความเสียหายหลายด้าน ทั้งกลายเป็นประเทศผู้แพ้สงครามและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกา [2] ญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าชดเชยหลังสงคราม [3] และแบกรับความเสียหายภายในประเทศจากภาวะสงครามที่ยืดเยื้อรวมถึงการถูกทิ้งระเบิดปรมาณู [4] อนาคตของญี่ปุ่นในขณะนั้นดูมืดมน แต่ญี่ปุ่นกลับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้ และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลกได้อีกครั้ง [5]

 

กองทัพสหรัฐอเมริกาทำลายเมืองในญี่ปุ่นไปมากถึง 66 เมือง [4] ชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตจากสงครามรวม 3.1 ล้านคน นับเป็นทหาร 2.3 ล้านคน ประชาชนในประเทศ 5 แสนคน และประชาชนญี่ปุ่นนอกประเทศอีก 3 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาประมาณ 119,000 คน และที่นางาซากิประมาณ 74,000 คน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังต้องจ่ายค่าเสียหายทางสงคราม เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่เกาหลีใต้ 108 พันล้านเยนในปี ค.ศ. 1965-1975 หรือจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ฟิลิปปินส์ 198 ล้านเยนในปีค.ศ. 1956 [6] หลังจบสงคราม ความมั่งคั่งแห่งชาติของญี่ปุ่นลดลงถึงร้อยละ 42 [3]

 

ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงคราม และถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1945-1952 [2] ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ญี่ปุ่นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ทางด้านการเมือง จักรพรรดิถูกลดบทบาทเหลือเพียงสัญลักษณ์และไม่มีอำนาจทางการเมืองอีกต่อไป ญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกองทัพอีก นอกเสียจากกองกำลังป้องกันตนเอง ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการแสดงออกมากขึ้น [7] นำไปสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1946 โดยชายหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้งกันถ้วนหน้า [8]

 

ในทางเศรษฐกิจ ระบบที่กำหนดให้ประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ถูกทำลายลง เกษตรกรสามารถครอบครองที่ดินที่ตนเองทำการเพาะปลูกได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นมากถึงร้อยละ 40 ถูกทำลายไปในช่วงสงคราม ความสามารถในการผลิตถอยหลังไปถึง 15 ปีก่อน จากความเสียหายเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือมากถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 59 ของความช่วยเหลือนี้มาในรูปแบบของอาหาร ร้อยละ 15 เป็นเครื่องมืออุตสาหกรรม อีกร้อยละ 12 ช่วยเหลือด้านการขนส่ง [2]

 

การพัฒนาในช่วงหลังสงครามโดยมากมุ่งเน้นไปที่การลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า ถ่านหิน เหล็ก และสารเคมี ในช่วงปีค.ศ. 1950 ผลผลิตในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกลับมาเทียบเท่ากับช่วงก่อนสงคราม ก่อให้เกิดการจ้างงานตามมาด้วย ในปีค.ศ. 1965 แรงงานร้อยละ 41 ถูกจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่แรงงานร้อยละ 26 ยังคงทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม [2, 8]

 

การเมืองที่ดีและระบบเศรษฐกิจที่ดีกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ญี่ปุ่นยังมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง และมีการเปิดตลาดอุตสาหกรรมสู่นานาชาติในช่วงปีค.ศ. 1960 ภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติสนใจประเทศญี่ปุ่น [2] ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้ส่งผลให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นหลังสงครามโลกได้อย่างรวดเร็ว

 

ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองมาจากสหรัฐอเมริกาและจีน [5] การฟื้นตัวของญี่ปุ่นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าประเทศจะประสบกับวิกฤติใด ระบบการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา รวมถึงนโยบายความร่วมมือกับต่างชาติที่ดี จะช่วยกอบกู้ประเทศให้ฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคงในที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Klein, C. (August 11, 2020).  How Did World War II End?. Retrieved from https://www.history.com/news/world-war-ii-end-events

[2] Asia for Educators. (2021). The American Occupation of Japan, 1945-1952. Retrieved from http://afe.easia.columbia.edu/special/japan_1900_occupation.htm

[3] Gibbs, A. (March 18, 2015). Who still owes what for the two World Wars?. Retrieved from https://www.cnbc.com/2015/03/18/who-still-owes-what-for-the-two-world-wars.html

[4] Bert, A. (March 18, 2013). Maps reveal how Japan’s cities were destroyed during World War II. Retrieved from https://www.elsevier.com/connect/maps-reveal-how-japans-cities-were-destroyed-during-world-war-ii

[5] Silver, C. (December 24, 2020). The Top 25 Economies in the World. Retrieved from https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

[6] Ishikida, M. Y. (2005). Toward peace: war responsibility, postwar compensation, and peace movements and education in Japan. iUniverse.

[7] Fred G. Notehelfer. (2021). Japan since 1945: The early postwar decades. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Japan/Emperors-and-empresses-regnant-of-Japan

[8] National Diet Library. (2010). 5-5 General Elections. Retrieved from https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha5/description05.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน