เศรษฐกิจ

เมื่อวัฒนธรรมดั้งเดิมสวนทางกับความเจริญ เหตุผลที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกฉุดรั้งจากการพัฒนา

มื่อวัฒนธรรมดั้งเดิมสวนทางกับความเจริญ เหตุผลที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกฉุดรั้งจากการพัฒนา

เมื่อวัฒนธรรมดั้งเดิมสวนทางกับความเจริญ เหตุผลที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกฉุดรั้งจากการพัฒนา

 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคยขึ้นชื่อว่าก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่การผลิตหุ่นยนต์ รถไฟความเร็วสูง ไปจนถึงวอล์คแมน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนับว่าล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นมากในยุคปี ค.ศ. 1970 แต่ความเจริญเหล่านั้นได้หยุดชะงักลงเรื่อยมา จนในปี ค.ศ. 2024 นี้ ญี่ปุ่นที่เคยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองลงมาจากสหรัฐอเมริกาและจีน กลับเสียอันดับให้แก่เยอรมนี ความเจริญที่ลดลงพาให้เศรษฐกิจถดถอยลงไปอย่างน่าเสียดาย ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอกล่าวถึงเหตุผลที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกฉุดรั้งจากการพัฒนา ดังนี้ [1, 2, 3]

 

แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีความเจริญจากการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายเพียงไรในยุค ค.ศ. 1970 แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงมีธรรมเนียมและวิถีปฏิบัติซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาติในแบบเฉพาะตัว และความเป็นญี่ปุ่นในแบบเดิม ๆ นี้เองที่มีส่วนทำให้กระบวนการดำเนินงานในญี่ปุ่นเต็มไปด้วยรายละเอียดจุกจิก และล้าหลังอย่างที่ไม่ควรจะเป็น ในญี่ปุ่น การใช้ฮังโกะ (ตราประทับส่วนบุคคล) สำหรับดำเนินการเรื่องสำคัญ เช่น ใช้ประทับในการเปิดบัญชีธนาคาร ยังคงเป็นที่นิยม แม้ว่าโลกจะเข้าสู่โลกดิจิทัลไปแล้ว หรือการใช้แฟกซ์แทนอีเมลก็ยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในบริษัท

 

การไม่ก้าวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ฉุดรั้งให้ประเทศไม่พัฒนา ในขณะเดียวกัน วิถีปฏิบัติเรื่องแรงงานของญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตช้า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เน้นการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น ใช้ผู้คนจำนวนมากในการทำกิจการ หากเปรียบเทียบกับแบรนด์สตาร์บัคส์ที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาสามารถดำเนินกิจการได้แม้ในร้านจะมีพนักงานเพียง 2 คน แต่หากเป็นร้านในญี่ปุ่น ต้องมีพนักงานอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป

 

ความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล และโลกของเอไอ ที่สำคัญ จำนวนประชากรที่ลดลงเรื่อย ๆ ยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวทันกับการพัฒนามีไม่มากพอ แม้ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นจะพยายามปรับตัวกับโลกสมัยใหม่ เช่น ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลญี่ปุ่น ได้พยายามรณรงค์ให้ผู้คนก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยี เริ่มจากการรณรงค์ลดการใช้ฟลอปปีดิสก์ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังคงต้องใช้เวลา และต้องรอคอยจนกว่าผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศจะคุ้นชิน

 

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มีโอกาสพัฒนา และยังคงเป็นประเทศที่รุ่มรวยทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การรักษาสมดุลระหว่างวัฒนธรรมอันดีงามและความก้าวหน้าให้ทันกับโลกสมัยใหม่ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายต่อประเทศอนุรักษ์นิยมอย่างญี่ปุ่น จากนี้ไป เราคงได้แต่จับตาดูกันต่อไปว่าญี่ปุ่นจะพัฒนาต่อไปเช่นไร ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง และการรักษาอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Wall Street Journal. (June 4, 2024). Why Japan’s Economy Is Stuck in the Past. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=K8MldJsSjl4
[2] Rupert Wingfield-Hayes. (January 21, 2023). Japan was the future but it’s stuck in the past. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-63830490
[3] Greg Ip. (February 29, 2024). Japan Is Back. Is Inflation the Reason?. Retrieved from https://www.wsj.com/economy/japan-is-back-is-the-defeat-of-deflation-the-reason-c253b006

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน