การเงิน

5 ปัญหาการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับคู่สมรส และวิธีป้องกันปัญหาเหล่านั้น

5 ปัญหาการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับคู่สมรส และวิธีป้องกันปัญหาเหล่านั้น

5 ปัญหาการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับคู่สมรส และวิธีป้องกันปัญหาเหล่านั้น

 

การแต่งงานกันนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน เมื่อคนสองคนเริ่มผูกพันกันในทุกด้าน การเงินก็ไม่เป็นข้อยกเว้น การตกลงเรื่องการเงินได้อย่างราบรื่นก่อนแต่งงาน รวมถึงการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงไว้ร่วมกันย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนยังคงแข็งแรง ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอปัญหาการเงินทั้ง 5 ข้อที่อาจเกิดขึ้นได้กับคู่สมรส หรือคู่รักที่วางแผนกำลังจะแต่งงาน และขอกล่าวถึงทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

ปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อที่ 1 คือการที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินเพียงคนเดียว การรวมกันของคนสองคนย่อมดีกว่าการอยู่คนเดียว การเงินในชีวิตคู่ก็เป็นเช่นนั้น แต่หากใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้หาเงินอยู่ฝ่ายเดียว หรือใช้จ่ายเงินอยู่ฝ่ายเดียว อำนาจในการตัดสินใจของครอบครัวย่อมขึ้นอยู่กับคน ๆ เดียว และนำไปสู่การสูญเสียสมดุลในความสัมพันธ์

 

ทางแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ใช่การบังคับให้ใครอีกคนต้องออกไปทำงานหาเงินให้ได้เท่ากัน แต่เป็นการแนะนำให้คู่สมรสตกลงกันให้ดีก่อนแต่งงานว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนใด และตัดสินใจเรื่องทางการเงินร่วมกันให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ระวังอย่าให้การแยกบิลใช้จ่ายทำให้การพูดคุยทำความเข้าใจระหว่างกันลดลง หรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องเงินอีกต่อไป

 

ปัญหาที่เป็นไปได้ข้อที่ 2 คือการซ่อนหนี้ หรือซ่อนเงินเก็บที่มีเอาไว้ คนทุกคนมีความลับ แต่หากกล่าวถึงเรื่องการเงินแล้ว เมื่อตกลงใช้ชีวิตร่วมกันก็ควรที่จะไว้วางใจกัน และกล่าวถึงเรื่องเงินที่มีอยู่อย่างตรงไปตรงมา ทั้งรายได้ที่มี และหนี้ที่ต้องจ่าย ทางป้องกันปัญหาข้อนี้ที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มความสัมพันธ์ หรือก่อนจะแต่งงาน และหากรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังปิดบังหนี้หรือรายได้ ขอให้ตั้งสติค่อย ๆ พูดปรับความเข้าใจกัน เพื่อให้สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวอยู่ในการรับรู้ร่วมกันระหว่างคนที่เป็นคู่ชีวิต

 

ปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นข้อที่ 3 คือการไม่เคารพความแตกต่างระหว่างกัน เมื่อคนสองคนตกลงปลงใจเป็นคู่รักคู่สมรสกัน ย่อมต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่ความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนที่มีมาแต่เดิมนั้นก็ไม่ได้หายไปไหน การทำความเข้าใจและยอมรับรูปแบบพฤติกรรมการใช้เงิน รวมถึงข้อจำกัดที่อีกฝ่ายเป็นแต่แรก จะมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องการเงิน และแทนที่จะทะเลาะกัน ควรเปลี่ยนเป็นการช่วยแนะนำให้อีกฝ่ายปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น ช่วยกันส่งเสริมให้คนอีกคนมีวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของครอบครัวที่ตั้งใจสร้างขึ้นร่วมกัน

 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อที่ 4 คือการใช้เงินมากเกินไป หรือใช้จ่ายน้อยเกินควร ความพอดีในการใช้เงินของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่เมื่อตกลงที่จะมีกันและกันในชีวิตแล้ว จุดกึ่งกลางที่พอดีสำหรับแต่ละฝ่ายเป็นสิ่งที่คู่รักคู่สมรสต้องตัดสินใจร่วมกัน ลองเปิดใจฟังข้อดีและข้อเสียในการตัดสินใจที่อีกฝ่ายเสนอมาให้รอบด้าน เมื่ออีกฝ่ายบอกให้ใช้เงินน้อย ลองพิจารณาดูว่าเหตุใดจึงควรประหยัดในช่วงนั้น และหากอีกฝ่ายบอกให้ซื้อให้เยอะขึ้น ลองพิจารณาเหตุผลว่าการซื้อเยอะทำให้ของมีราคาถูกลงอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งหมดนี้จะตกลงกันได้ ถ้าคู่รักเปิดใจคุยกันได้มากพอ และลดอีโก้ของตนเองได้จนรับฟังกันได้เข้าใจ

 

ปัญหาข้อสุดท้าย ซึ่งนับเป็นข้อที่สำคัญ คือการดูถูกกันเรื่องเงิน ในความสัมพันธ์ที่ดีที่ตั้งใจเริ่มต้นแต่แรก ไม่มีใครตั้งใจจะทิ่มแทงทำร้ายกันไม่ว่าเรื่องใดใด แต่เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น การทะเลาะเบาะแว้งมักนำไปสู่สถานการณ์ที่ต่างคนต่างรู้ว่าจะนำจุดอ่อนใดของอีกฝ่ายมาทิ่มแทงกัน ระวังอย่านำจุดอ่อนเรื่องเงินขึ้นมาพูด โดยเฉพาะในกรณีที่อีกฝ่ายมีฐานะที่แตกต่างกันตั้งแต่แรก หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เคยหาเงินได้มาก แต่กำลังประสบปัญหาและหาเงินได้น้อยลง การทำร้ายน้ำใจกันด้วยเรื่องเงินสร้างแผลที่บาดลึกในใจ และอาจไม่สามารถใช้เวลาเยียวยาได้โดยง่าย

 

ข้อควรระวังทั้ง 5 ข้อที่ได้กล่าวมานี้อาจเคยเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของใครหลายคน ทั้งนี้ ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจะได้รับการคลี่คลายให้ดีขึ้น ปรับความเข้าใจระหว่างคนสองคนและสร้างความแข็งแรงในสายสัมพันธ์ เพื่อให้ชีวิตคู่ที่ตกลงใช้ร่วมกัน หรือความสัมพันธ์ที่ตั้งใจสร้างมาด้วยกันดำเนินต่อไปได้ยืนยาว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] James McWhinney. (June 10, 2023). Top 6 Marriage-Killing Money Issues. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/pf/09/marriage-killing-money-issues.asp
[2] Jessica Dickler. (July 11, 2018). Five money mistakes that can destroy a marriage. Retrieved from https://www.cnbc.com/2018/07/10/five-money-mistakes-that-can-destroy-a-marriage.html
[3] Jennifer Ryan Woods. (July 6, 2015). 10 Ways To Prevent Money From Ruining Your Marriage. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/jenniferwoods/2015/07/06/10-ways-to-prevent-money-from-ruining-your-marriage/?sh=1d28c69244c9

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน