การเงิน

อุปสรรคในแผนการเกษียณ สาเหตุที่การเก็บเงินของ Gen Z เป็นเรื่องยาก และแนวทางแก้ไข

อุปสรรคในแผนการเกษียณ สาเหตุที่การเก็บเงินของ Gen Z เป็นเรื่องยาก และแนวทางแก้ไข

อุปสรรคในแผนการเกษียณ สาเหตุที่การเก็บเงินของ Gen Z เป็นเรื่องยาก และแนวทางแก้ไข

 

กลุ่ม Gen Z ซึ่งหมายถึงผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1997–2012 นับเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับความผันผวนทางเศรษฐกิจมากมาย และยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงวัยเรียน หรือช่วงเริ่มต้นทำงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เกิดในช่วงวัยใด เป้าหมายในการเกษียณนับเป็นสิ่งสำคัญ จากผลการสำรวจของ Charles Schwab ในปี ค.ศ. 2023 ที่สำรวจผู้คนในสหรัฐอเมริกา 1,000 รายในช่วงระหว่างวันที่ 19 เมษายน-2 พฤษภาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า กลุ่ม Gen Z ต้องการเกษียณเมื่อมีอายุ 61 ปี แต่เมื่อแบบสำรวจสอบถามเพิ่มเติมถึงแผนการเก็บออมเงินสำหรับการเกษียณ กลับพบว่าผู้คน Gen Z ร้อยละ 99 ประสบปัญหาในการเก็บเงิน

 

เป้าหมายการเกษียณและการเตรียมแผนการออมเงินรองรับการเกษียณของชาว Gen Z ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจถึงสาเหตุที่การเก็บออมเงินของคนวัย Gen Z มีอุปสรรค และแนวทางการเก็บออมเงินสำหรับคน Gen Z ดังต่อไปนี้

 

การเก็บเงินสำหรับ Gen Z เต็มไปด้วยอุปสรรค จากผลสำรวจของ GOBankingRates ผู้คน Gen Z ร้อยละ 41 ไม่มีทั้งเงินเก็บสำหรับวัยเกษียณ และไม่มีแรงจูงใจในการเก็บเงิน เพราะความผันผวนในชีวิตที่พบเจอตลอดเวลา ผู้คนในช่วงวัยก่อนหน้า Gen Z มีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างมากด้วยค่านิยมในการทำงานในบริษัทแห่งเดียว เติบโตขึ้นอย่างมีแบบแผน จึงสามารถวางแผนการเก็บเงินได้อย่างเป็นระบบ แต่ผู้คน Gen Z เติบโตมาพร้อมกับการมองเห็นความเปลี่ยนแปลง บริษัทเพียงแห่งเดียวไม่อาจการันตีความสำเร็จในการทำงานได้เสมอไป ดังนั้น การวางแผนเกษียณระยะยาวที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องจึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับคนกลุ่มนี้

 

นอกจากที่กล่าวมานี้ วิกฤตเงินเฟ้อและปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่รุมเร้ายังทำให้ผู้คน Gen Z รู้สึกสิ้นหวัง การเก็บเงินให้ได้ในช่วงที่ข้าวของมีราคาแพง การงานก็ไม่มั่นคงเต็มไปด้วยความกดดัน การจะซื้อบ้านให้ได้สักหลังหรือซื้อรถให้ได้สักคันสำหรับชาว Gen Z ยังนับเป็นเรื่องยาก การวางแผนเงินสำหรับการเกษียณจึงกลายเป็นเรื่องไกลตัวที่ชาว Gen Z ไม่ได้มีเวลามากพอจะคำนึงเลย

 

จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าผู้คน Gen Z ต้องลำบากกับการเผชิญกับความกดดันทั้งทางการงานและการเงินมากมายอยู่แล้ว ดังนั้น แผนการออมเงินสำหรับวัยเกษียณที่เหมาะสมจะเป็นทางออกสำหรับผู้คน Gen Z จึงอาจเป็นการเก็บเงินแบบ “soft saving” หรือที่เรียกได้ว่า การเก็บเงินแบบยืดหยุ่น การเก็บเงินลักษณะนี้ไม่ใช่การแบ่งส่วนเก็บเงินโดยคำนวณสัดส่วนและหักเก็บแต่ละเดือนแบบตายตัวเหมือนกับรูปแบบการเก็บออมเงินที่ได้รับความนิยมในอดีต แต่เป็นการวางแผนเก็บเงินไปพร้อมกับการวางเป้าหมายใช้เงินให้ตอบสนองกับความต้องการในชีวิตแต่ละช่วงไปพร้อมกัน

 

ผู้คน Gen Z อาจเลือกเก็บเงินและใช้เงินเพื่อหาความสุขและความหมายในชีวิตไปทีละขั้น สร้างความพึงพอใจให้ตนเองไปเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ตอนที่ยังทำงานไปจนถึงวันเกษียณ แม้ว่าวิธีการนี้อาจไม่ช่วยให้ได้เงินเก็บก้อนใหญ่ แต่ก็ทำให้การใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดได้ผ่อนคลาย และได้สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตจนกว่าจะถึงวัยเกษียณ

 

นอกจากวิธีที่กล่าวมานี้ ผู้คน Gen Z ยังสามารถแสวงหาวิธีการออมเงินเพื่อวัยเกษียณที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนและการใช้ชีวิตของตนได้อีกมากมาย ไม่ว่าแต่ละคนจะมีวิธีการเก็บออมเงินอย่างไร ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะมีหนทางการเก็บเงินที่สมดุลกับความสุขในชีวิต และมีแผนการเกษียณที่ดี เพื่อให้สามารถหยุดพักจากการงานได้ในเวลาที่ตนเองต้องการ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Laura Beck. (October 10, 2023). Money Expert Barbara Ginty: Why Saving for Retirement Is Different for Younger Generations. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/gen-z-isn-t-only-120032974.html
[2] Dylan Croll. (October 22, 2023). Gen Z is expecting an earlier retirement despite the many obstacles in their way. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/gen-z-is-expecting-an-earlier-retirement-despite-the-many-obstacles-in-their-way-154402181.html
[3] Quek Jie Ann. (October 22, 2023). Say goodbye to retirement? A ‘soft saving’ trend is emerging among young people. Retrieved from https://www.cnbc.com/2023/10/23/soft-saving-trends-reshape-gen-z-millennials-personal-finance-goals.html
[4] Eldridge, A. (2023, October 22). Generation Z. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Generation-Z

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน