การลงทุน

กระจายความเสี่ยงทำไมถ้ามั่นใจในทางที่เลือกแล้ว คำแนะนำจาก ชาร์ลี มังเกอร์

กระจายความเสี่ยงทำไมถ้ามั่นใจในทางที่เลือกแล้ว คำแนะนำจาก ชาร์ลี มังเกอร์

กระจายความเสี่ยงทำไมถ้ามั่นใจในทางที่เลือกแล้ว คำแนะนำจาก ชาร์ลี มังเกอร์

 

การเผื่อทางเลือกไว้หลายแบบ กระจายความเสี่ยงไว้หลายทาง เป็นสิ่งที่นักลงทุนล้วนถูกสอนต่อกันมา ในทางการลงทุน คำศัพท์ที่ว่า “diversification” มีความหมายถึงการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ดังที่ท่านผู้อ่านมักได้พบเห็นคำว่า อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว

 

หลักการ diversification สนับสนุนให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น แบ่งการลงทุนเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง แบ่งลงทุนประเภทความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนต่ำ อาทิ บัญชีเงินฝากทั่วไป ส่วนที่สอง ลงทุนในประเภทความเสี่ยงต่ำปานกลาง เช่นตราสารหนี้ และส่วนที่สาม ลงทุนประเภทความเสี่ยงปานกลางถึงสูง เช่น หุ้น หรือกองทุนหุ้น [1]

 

อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นของ ชาร์ลี มังเกอร์ เพื่อนคู่คิดคนสำคัญของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ เขากลับมีความเห็นว่า “diversification” อาจกลายเป็น “diworsification” ซึ่งหมายถึง การกระจายความเสี่ยงไปรับความเสี่ยงที่มากมายกว่าเดิม ด้านกลับของข้อดีในการกระจายความเสี่ยง เพื่อให้การลงทุนมีความเสี่ยงน้อยลง ก็คือการกระจายการลงทุนออกไปหลายแบบ แต่กลับได้กำไรลดลง และทำได้ดีไม่สุดสักทาง [2, 3]

 

ในความเห็นของ ชาร์ลี มังเกอร์ ผู้ประสบความสำเร็จในการลงทุนไม่จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงไปลองเล่นในการลงทุนหลากหลายรูปแบบ หากแน่ใจและมั่นใจในข้อมูลที่มีมากพอการลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวก็ทำให้ร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาได้ เขาได้ยกตัวอย่างแม่ม่ายผู้ร่ำรวยคนหนึ่ง ที่ได้ลงทุนเงินจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1930 โดยเลือกลงทุนในหุ้นเพียงห้าตัวเท่านั้น หุ้นที่เธอลงทุน เช่น General Electric Co., Dow Inc. และ DuPont. เมื่อเธอเสียชีวิตลงในช่วงปี ค.ศ. 1950 ความมั่งคั่งของเธอเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าเธอจะลงทุนในหุ้นเพียงห้าตัวเท่านั้น

 

การกระจายความเสี่ยงไว้หลายทาง อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุน แต่สำหรับเพื่อนคนสำคัญของวอร์เรน บัฟเฟตต์ อย่าง ชาร์ลี มังเกอร์ เขามีความคิดเห็นว่า การกระจายความเสี่ยงซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกสอนต่อกันมา ไม่ได้ทำให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมอไป ลงทุนมาก ใช่ว่าจะได้มาก หากว่าสิ่งที่ลงทุนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างดีพอ เขาได้เสนอไว้ว่า ผู้คนไม่จำเป็นต้องฉลาด แต่ควรจะต้องรู้ขอบเขตความสามารถของตนเอง รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับตนเองที่สุด และมุ่งมั่นทำในสิ่งนั้น การรู้จักตัวเองดีพอสำคัญกว่าการทำตามคำแนะนำที่บอกเล่าต่อกันมา เพราะมันเป็นหนทางที่จะช่วยให้สามารถลงทุนได้เหมาะสมกับตนเองที่สุด [4]

 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการกระจายความเสี่ยง หรือการเลือกลงทุนเฉพาะสิ่งที่ตนเองศึกษามาดีพอ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกที่นักลงทุนต้องประเมินความสามารถ ความชอบ ข้อมูลที่ตนเองมีในมือ และเลือกตัดสินใจ ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบใด ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไข่ใบที่ท่านใส่ไว้ในตะกร้า จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี ดังที่ท่านได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] The Stock Exchange of Thailand. (ม.ป.ป.). ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: Diversification. สืบค้นจาก https://investory.set.or.th/news/details/bf4c78a1-41fa-4f07-94dc-c3b88083d95c
[2] Jeannine Mancini. (August 2, 2023). Charlie Munger Asks, ‘Do You Want To Be More Like Me Or More Like Them?’ — Why He Believes Diversification Is An ‘Impossible And Agonizing Task’ Any Idiot Can Do. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/charlie-munger-asks-want-more-151617368.html
[3] James Chen. (April 30, 2022). Diworsification. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/d/diworsification.asp
[4] Alex Harring. (May 6, 2023). MARKETS
The best wit and wisdom from Warren Buffett and Charlie Munger at Berkshire Hathaway’s annual meeting. Retrieved from https://www.cnbc.com/2023/05/06/the-best-wit-and-wisdom-from-warren-buffett-and-charlie-munger-at-berkshire-hathaways-annual-meeting.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน