การลงทุน

ดอกเบี้ยขาขึ้น ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ธุรกิจไหนได้ผลกระทบเชิงลบ

ดอกเบี้ยขาขึ้น ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ธุรกิจไหนได้ผลกระทบเชิงลบ

ดอกเบี้ยขาขึ้น ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ธุรกิจไหนได้ผลกระทบเชิงลบ

 

หลังจากช่วงเวลาผ่านไปนับหลายปี ดอกเบี้ยนั้นกลัยเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้ง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า FED มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ระดับ 0.75% โดยนักวิเคราะห์ทั่วโลกประเมินกันว่า จากนี้ไป เฟดจะทยอยปรับขุึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำถามต่อมาก็คือ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ธุรกิจไหนจะได้ประโยชน์ และธุรกิจไหนจะได้รับผลกระทบเชิงลบ

 

การปรับดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นมีผลกระทบกับประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการกู้ยืมและตลาดหุ้น โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้สภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่ในระดับหลายแสนล้านบาท ค่อย ๆ ลดลงในช่วงปีนี้

 

ด้วยบริบทดังกล่าว ประกับกับปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลก จากต้นทุนราคาน้ำมันดิบโลกที่กระเตื้องขึ้นในระดับ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร๋เรล ในปีที่ผ่านมา เงินเฟ้อในอยู่ในระดับ 1.4-1.5% ในขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ 1.5% ทำให้ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อลดลง

 

สำหรับธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงจะแบ่งออกเป็นห้าประเภท ได้แก่

กลุ่มโรงไฟฟ้า เพราะมีผลดำเนินงานค่อนข้างเสถียร
กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีรายได้สม่ำเสมอ เช่น โทรศัพท์มือถือ
อย่างกลุ่ม บมจ. แอดว้านซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC) นอกจากจะได้ประโยชน์จากการเติบโตด้านเทคโนโลยีเล้ว ก็มีการร่วมมือกับกัลฟ์ด้วยในการทำ Data Center ถึงเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงและการเติบโตค่อนข้างดี หุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นหุ้นที่กำลังเติบโต น่าจะเป็นจังหวะที่ช่วงราคาปรับลงแต่ยังไม่แรง จึงน่าสนใจหากใครเป็นสายดิจิทัล อย่าง บมจ. เจมาร์ท หรือการลงทุนในบริษัทลูก เช่น JMT, Singer และอีกกลุ่มคือกลุ่ม EV ที่น่าจะเติบโตมากจากการสนับสนุนของภาครัฐ

 

กลุ่มที่สี่ จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคาร ด้วยความที่กลุ่มธนาคารเองเป็นกลุ่มที่ผ่านช่วงการแก้ปัญหาของตัวเองจากการพลิกผันมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์หรือเทคโนโลยี ทำให้หุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจ เช่น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน น่าจะเป็นกลุ่มธนาคารที่มีรูปแบบเงินปันผลค่อนข้างดี

 

ธุรกิจประกันชีวิตก็เป็นธุรกิจอีกตัวที่น่าสนใจพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการถือกรมธรรม์ระยะยาว ทำให้ต้องนำเงินเบี้ยประกันไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้คุ้มค่ากับภาระหนี้สินนั่นคือ กำหนดอัตราคิดลด โดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีย้อนหลัง 8 ไตรมาส ดังนั้น หากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ (Bond Yield Curve) ปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้อัตราคิดลด (Discount Rate) เพิ่มขึ้น ทำให้ภาระหนี้สินลดลง และส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายสำรองเบี้ยประกันปรับลดลง หรือมีโอกาสโอนเงินสำรองกลับเป็นรายได้ โดยตามมาตรฐานการบัญชี ในภาวะดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดแนวทางในการคำนวณมูลค่าหนี้สินที่เกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ นั่นคือ กำหนดอัตราคิดลด โดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีย้อนหลัง 8 ไตรมาส ดังนั้น หากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ (Bond Yield Curve) ปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้อัตราคิดลด (Discount Rate) เพิ่มขึ้น ทำให้ภาระหนี้สินลดลง และส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายสำรองเบี้ยประกันปรับลดลง หรือมีโอกาสโอนเงินสำรองกลับเป็นรายได้
กลุ่มอุตสาหกรรม (Real Sector) ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นก็คือ ธุรกิจที่มีกระแสเงินสดสุทธิดี (Net Cash Flow) มีหนี้สินต่ำ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในระดับต่ำ หรือไม่มีเงินกู้เลย หรือเรียกว่ามีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้น

 

ส่วนธุรกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่

1 ธุรกิจลีสซิ่งและเช่าซื้อ ซึ่งรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อจะเป็นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Interest spread) ให้มีอัตราลดลง

 

สังเกตได้ว่าธุรกิจกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดับสูง เพราะหากดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นก็ย่อมทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ธุรกิจสื่อสาร สายการบิน บันเทิง กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ มีโครงสร้างทางการเงินที่มีหนี้สูง โดยธุรกิจสื่อสารมีภาระหนี้สินส่วนหนึ่งกับสถาบันการเงินที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว ในขณะที่ธุรกิจสายการบินอาจต้องลงทุนซื้อเครื่องบิน ทำให้มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับธุรกิจบันเทิง ที่อยู่ในช่วงลงทุนกับทีวีดิจิตอลซึ่งต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการก่อหนี้ ทำให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้น จึงได้รับผลกระทบเชิงลบในช่วงที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก ช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น คนซื้อที่อยู่อาศัยกันน้อยลง ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพมูลค่างานในมือ (Backlog) เพราะวิธีรับรู้รายได้จะรับรู้เมื่อมีการโอน หมายความว่า หากขายโครงการได้แต่ยังไม่สามารถโอนได้ ก็จะกลายเป็น Backlog ซึ่งในช่วงที่เป็น Backlog โอกาสที่สถาบันการเงินจะปฏิเสธการปล่อยกู้จะเพิ่มสูงขึ้น Backlog ดังกล่าวก็อาจไม่เป็นรายได้ โดยที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท จะได้รับผลกระทบ ในกรณีที่สถาบันการเงินปฏิเสธการปล่อยกู้เงิน

 

ในการลงทุนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น นักลงทุนควรเลือกลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยดูจากโครงสร้างฐานะทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูง (Cash Flow Operation: CFO) มีหนี้สินต่ำ หรือถ้ามีเงินกู้ก็ควรมีภาระดอกเบี้ยจ่ายในระดับต่ำ รวมทั้งให้มองหาบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

SET, เทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น หุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์ เสียประโยชน์, อ้างอิงจาก https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=2816&type=article#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20(Real%20Sector)%20%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88,%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99
ประชาชาติธุรกิจ, หุ้นหลบภัย ดอกเบี้ยขาขึ้น เซ็กเตอร์ไหนควรหลีกเลี่ยง-น่าลงทุน, 7 กุมภาพันธ์ 2565, อ้างอิงจาก https://www.prachachat.net/breaking-news/news-859057
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, ส่อง 22 หุ้นได้ประโยชน์ รับดอกเบี้ยพ้นจุดต่ำสุด ศกส่งสัญญาณฟื้น, 30 กันยายน 2564, อ้างอิงจาก https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=MnNtVHlKZGc2VmM9

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน