สังคมศาสตร์

ปรับตัวต่อไปในความเปลี่ยนแปลง 7 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

ปรับตัวต่อไปในความเปลี่ยนแปลง 7 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

ปรับตัวต่อไปในความเปลี่ยนแปลง 7 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

 

ในยุคปัจจุบันที่การหางานท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจมีความท้าทายสูง และโลกทั้งใบก็กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลที่เอไอเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทักษะการทำงานที่เป็นที่ต้องการก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน [1] จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญของ CNBC [2] และ LinkedIn [3] ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคสมัยใหม่ปรับเปลี่ยนไปตามการมาถึงของเอไออยู่ตลอดเวลา โดยในปีค.ศ.2023 นี้ ทักษะที่สำคัญในการทำงานมี 7 ประการ ดังนี้

 

ประการแรก ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล ทักษะการใช้อุปกรณ์ในโลกยุคดิจิทัลกลายเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน รวมถึงความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อโซเชียลมีเดีย และการติดต่อประสานงานทางออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรม Zoom

 

ประการต่อมา ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ในยุคดิจิทัล ข้อมูลมากมายมหาศาลปรากฏอยู่ตรงหน้า และผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก็จะเป็นที่ต้องการในที่ทำงานมากยิ่งขึ้น ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ

 

ประการที่สาม ทักษะในการเขียนโปรแกรม ยุคดิจิทัลประสบความสำเร็จอย่างงดงามในขณะนี้จากการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ความก้าวหน้าเหล่านี้กลายเป็นทักษะสำคัญสำหรับสายงานที่ต้องการก้าวไปกับการพัฒนาของเอไอต่อไปในอนาคต ผู้ที่มีความสามารถเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชัน สร้างเว็บไซต์ ใช้ภาษาเฉพาะในการเขียนโปรแกรมอย่างเช่น Python, Java และ C++ ล้วนเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้

 

ประการที่สี่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ทักษะนี้หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ทักษะนี้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในยุคสมัยใหม่ที่มีข้อมูลมากมายปรากฏอยู่ แต่ไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นความจริงถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จะช่วยให้ผู้คนจำแนกแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้ และตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

ประการที่ห้า ทักษะทางการสื่อสาร ไม่ว่ายุคสมัยใด ความสามารถในการสื่อสารเป็นที่ต้องการในที่ทำงานอยู่เสมอ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเป็นประโยชน์ในยุคดิจิทัลที่ผู้คนสามารถติดต่อกันได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรได้สื่อสารความคิดเห็นความต้องการระหว่างกันอย่างชัดเจน รับฟังอย่างกระตือรือร้น และให้ความคิดเห็นตอบกลับที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประการที่หก ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ยุคสมัยใหม่ขับเคลื่อนไปด้วยดิจิทัลที่โอกาสเป็นของผู้ที่มีความคิดริเริ่มได้ก่อน ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้ก่อเกิดไอเดียใหม่ ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา การหาทางออกให้แก่ปัญหาเดิม ๆ และอาจกลายเป็นโอกาสที่ทำให้การทำงานก้าวหน้าไปพร้อมกับยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลง

 

ประการสุดท้าย ทักษะแห่งความฉลาดทางอารมณ์ แม้ว่าทุกทักษะจะสำคัญอย่างไร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ของตนเองและตระหนักรู้อารมณ์ของผู้อื่นเป็นทักษะสำคัญพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่ควรจะเสียไปในช่วงที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีกำลังเฟื่องฟู รากที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ที่เอไอไม่มีคืออารมณ์ความรู้สึก ผู้ที่ยังรักษาความฉลาดทางอารมณ์เอาไว้ได้คือผู้ที่จะอยู่รอดและเป็นที่ต้องการเสมอท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง

 

สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไร ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะสามารถปรับตัวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง และสนุกไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกสมัยใหม่อันน่าท้าทายนี้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Shikhar Mehrotra. (July 24, 2021). Digital Era: Challenges and opportunities. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/internet-of-people/digital-era-challenges-and-opportunities-35595
[2] Goh Chiew Tong. (May 9, 2023). Here are the top skills you will need for an ‘A.I.-powered future,’ according to new Microsoft data. Retrieved from https://www.cnbc.com/2023/05/09/top-skills-you-will-need-for-an-ai-powered-future-according-to-microsoft-.html
[3] Hired HR. (April 15, 2023). Required Skills for Digital / AI Era!. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/required-skills-digital-ai-era-hired-recruitment

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน