สังคมศาสตร์

ภาษาสากลใดบ้าง ที่จะมีอิทธิพลต่อสากลในอนาคต

ภาษาสากลใดบ้าง ที่จะมีอิทธิพลต่อสากลในอนาคต

ภาษาสากลใดบ้าง ที่จะมีอิทธิพลต่อสากลในอนาคต

 

การใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์โดยทั่วไปในปัจจุบันนั้น ภาษา ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยทำให้การสื่อสารของมนุษย์เป็นไปได้อย่างลุล่วง ซึ่งภาษานี้จะช่วยทำให้ความเข้าใจใด ๆ ที่ตามที่ของผู้สื่อสารสามารถที่ดำเนินไปได้ดี ซึ่งนั่นจึงทำให้การเข้าใจในภาษาก่อนที่จะใช้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และผู้ที่จะใช้ภาษาเหล่านั้น ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจในสถานการณ์ที่ตัวเองจะพูดให้ชัดเจน เพื่อที่จะทำให้การใช้ภาษาเหล่านั้นไม่กลายสภาพเป็นอาวุธที่เข้ามาทำลายตัวเอง นั่นจึงทำให้การสื่อสารด้วยภาษาต่าง ๆ มากมายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะรักษาสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสนทนาไปได้อย่างยั่งยืนและไร้ปัญหา

 

และเพราะแบบนั้นนั่นเอง จึงทำให้ประวัติศาสตร์โลกที่ดำเนินมาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบัน จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาเป็นตัวสื่อสาร เพื่อทำการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี หรือเป็นการสร้างความเป็นชาติให้กับพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ที่ทำการยึดครองและปกครองอยู่ ส่งผลทำให้เกิดภาษากลางขึ้น เพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสารที่ง่ายดาย และไร้ปัญหาติดขัดในเวลาต่อมา ซึ่งเราจะรู้จักกันดีในชื่อว่า “ภาษาสากล”

 

สำหรับภาษาสากล หรือภาษาโลกนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการสนทนา ซึ่งเราไมได้หมายถึงเพียงแค่การสนทนากับคู่สนทนาเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย นั่นจึงทำให้ภาษาสากลสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปในโลกปัจจุบัน

 

สำหรับภาษาสากลที่เกิดขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ และกลายเป็นภาษาที่สำคัญอย่างมากนั้น คือภาษาอังกฤษนั่นเอง ซึ่งการเกิดขึ้นของภาษาอังกฤษที่อยู่ในสถานะของภาษาสากลนั้น เกิดขึ้นมาจากการเข้ามาทำอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย ส่งผลทำให้สหราชอาณาจักรได้กลายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น รวมไปถึงการสร้างระเบียบโลกทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน จนกระทั่งเมื่อสหราชอาณาจักรเริ่มซบเซา และทำให้สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนั้น ถึงกระนั้นแล้ว สหรัฐอเมริกาก็ยังคงใช้ภาษาอังกฤษอยู่คงเดิม แต่อาจจะมีการเปลี่ยนคำเพื่อความสะดวกขึ้น แต่ก็ยังทำให้ภาษาอังกฤษยังคงมีอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนั่นเอง

 

และในปัจจุบันนี้ นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ก็ยังมีภาษาอื่น ๆ ที่กำลังเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในเวทีโลก เช่น ภาษาจีน ซึ่งกำลังจะได้รับความนิยมอย่างสูง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อพื้นที่ทางเศรษฐกิจมากมายของโลก หรือจะเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ที่กำลังเข้ามามีอิทธิพล จากการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็น Soft Power ที่ส่งผลต่อผู้คนมากมายในปัจจุบัน จนทำให้เกิดการศึกษาภาษาเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง หรือจะเป็นภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ซึ่งเกิดขึ้นจากในยุคอาณานิคมเช่นกัน ซึ่งภาษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กำลังจะเข้ามามีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในเวทีโลกในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นแล้ว รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม นั่นเอง

 

แต่ถึงกระนั้นแล้ว อิทธิพลของภาษาอังกฤษก็ยังคงดำเนินอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เห็นได้จากบริษัทข้ามชาติประมาณ 80% ตัดสินใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจข้ามชาติจากจีน หรือแม้แต่ฝรั่งเศส ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่มาก เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารโดยทั่วไปเป็นระเบียบเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ นั่นจึงทำให้ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาสากลได้รับความนิยมและทรงอิทธิพลอย่างมากนั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Foreign, Commonwealth & Development Office, The Power of English, https://blogs.fcdo.gov.uk/petermillett/2016/10/28/the-power-of-english
The New York Times. How the English Language Conquered the World. https://www.nytimes.com/2022/01/18/books/review/the-rise-of-english-rosemary-salomone.html
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. World language. https://en.wikipedia.org/wiki/World_language
WorldData. The world’s largest economies. https://www.worlddata.info/largest-economies.php

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน