ธุรกิจ

Jin x BMH คือความหวังใหม่ของ THG

THG

THG หรือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสนับสนุนด้านสุขภาพ และธุรกิจอื่น โดยทั้ง 3 ส่วนกินสัดส่วนรายได้ประมาณ 93.3, 6.3, และ 0.4 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

 

ธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ธุรกิจทุกประเภทที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ได้แก่ (1) ธุรกิจโรงพยาบาลทั้งหมด 7 โรงพยาบาล ในประเทศ 5 แห่ง ต่างประเทศ 2 แห่ง (บริษัทร่วมทุนในเมียนมาร์และจีน) (2) ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงพยาบาล ได้แก่ พัทยาและภูเก็ต รวมถึงรับจ้างเป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการโรงพยาบาล (3) ธุรกิจรับจ้างบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ (4) ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย

 

ธุรกิจสนับสนุนด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการดูแลพยาบาลถึงบ้านผู้ป่วย (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ Jin Wellbeing County และ (3) ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมและเภสัชภัณฑ์ (ร้านขายยา)

 

ธุรกิจอื่น ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์ และ (2) ธุรกิจพัฒนาโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

เป้าหมายการเติบโตของ THG ในปี 2018 อยู่ที่การเติบโตของโรงพยาบาล 10% และการเพิ่มเติมของส่วนงานอื่น

 

บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้โรงพยาบาลในเครือประมาณ 10% มาจากการเพิ่มตึกตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธนบุรีและเน้นการรักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น (ค่าใช้จ่ายต่อโรคสูง)

 

ในขณะที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 มีโครงการสร้างตึก 3 ชั้นเพื่อรองรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกมากขึ้น (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020) โรงพยาบาลต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ Ar Yu International Hospital ที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (บริษัทถือหุ้น 40%) จะเปิดให้บริการช่วงเดือนสิงหาคม  ในขณะที่ Welly Hospital ที่ Wei Hai ประเทศจีน (บริษัทถือหุ้น 58%) เปิดให้บริการไปแล้วช่วงปลายปี 2017 โดยทั้ง 2 แห่งยังรับรู้ผลขาดทุนอยู่และคาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรในบรรทัด EBITDA ภายใน 2019

 

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง (BMH) คือความหวังการเติบโตครั้งใหม่ของ THG

 

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเป็นโรงพยาบาลใหม่ที่บริษัทไปซื้อสินทรัพย์และแปลงสภาพจากห้างสรรพสินค้ากลายเป็นโรงพยาบาล (สภากาชาด เจ้าของพื้นที่อนุมัติการแปลงสภาพแล้ว) โรงพยาบาลนี้เน้นจับกลุ่มลูกค้าระดับบนและชาวต่างชาติมากขึ้น แบ่งตลาดเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ศูนย์ฟื้นฟู เน้นกลุ่มกระดูกและข้อกับกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด การมีโรงพยาบาลบำรุงเมืองจะช่วยเพิ่มความจุของทั้ง OPD และ IPD ให้มากขึ้น โรงพยาบาลธนบุรีสามารถรับโรคซับซ้อนได้มากขึ้น และส่งผู้ป่วยพักฟื้นมาอยู่ที่บำรุงเมือง ส่วนอีกกลุ่มที่มุ่งเน้นคือกลุ่มบริการทางการแพทย์ราคาสูงเน้นเครื่องมือทันสมัย เช่น การรักษาภาวะมีบุตรยาก ศัลยกรรมความงาม โดยจับกลุ่มชาวต่างชาติและผู้มีรายได้สูง บำรุงเมืองจึงไปตั้งอยู่ในทำเลฝั่งพระนครเพื่อการเดินทางสะดวกของลูกค้า

 

Jin Wellbeing County คืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทขยายเข้ามาจับตลาดใหม่

 

บริษัทถือเป็นบริษัทจดทะเบียนแรกของโรงพยาบาลในตลาดหุ้นไทยที่หันมาทำอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุและการเกษียณอย่างจริงจัง โดยลักษณะของโครงการจะเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อจำหน่าย (ขายขาด แต่ลูกค้าสามารถซื้อลงทุนเพื่อปล่อยเช่าได้)

 

ภายในโครงการจะเอื้อต่อการใช้ชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น ลักษณะสิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อสร้างอย่างป้องกันอันตราย ภายในโครงการยังประกอบไปด้วยโรงพยาบาลในเครือธนบุรี รวมไปถึงศูนย์ wellness center ที่จะเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลของคนในโครงการ

 

คอนโดมิเนียมที่ขายมีราคาอยู่ในช่วง 4 – 6 ล้านบาท และมีค่าส่วนกลางอีกประมาณเดือนละ 5,000 บาท หากผู้อาศัยต้องการดูแลสุขภาพหรือมีการรักษาพยาบาลก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยโรงพยาบาลในโครงการสามารถเบิกค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพตามเงื่อนไขได้

 

ปัจจุบันโครงการมีการขายไปแล้วประมาณ 140 ยูนิตจาก 500 ยูนิต และจะเริ่มโอนและรับรู้รายได้ในช่วงปลายปี 2018 และคาดว่าจะรับรู้รายได้ของโครงการชุดแรกทั้งหมดภายในปี 2019 โดยโครงการที่เปิดยังเป็นเพียงส่วนแรก บริษัทยังเหลือพื้นที่จำนวนมากที่จะสามารถต่อขยายโครงการไปเรื่อยๆ จนไปชนเส้นรถไฟฟ้าอีกแถบหนึ่ง มูลค่าเงินลงทุนของทั้ง BMH และ Jin อยู่ที่ประมาณ 3,000 – 3,500 ล้านบาทต่อโครงการทั้งคู่

 

ด้วยขนาดเงินลงทุนทั้ง 2 โครงการเกือบ 7,000 ล้านเทียบกับขนาดกิจการของบริษัทเองที่อยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาท เรียกได้ว่านี่จะเป็นความหวังในการเติบโตก้อนใหม่ นอกเหนือไปจากโรงพยาบาลเดิมที่มีผลดำเนินการที่ดีอยู่แล้ว

 

Well Being!

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน