หมวดหมู่ : ทัศนคติ

ทัศนคติ

ลงทุนในตัวเองให้คุ้มค่า และตัดสินใจเลือกคู่ครองที่คู่ควร...

ลงทุนในตัวเองให้คุ้มค่า และตัดสินใจเลือกคู่ครองที่คู่ควร ข้อคิดจากวอร์เรน บัฟเฟตต์ และเรย์ ดาลิโอ...