การเงิน

เงินเดือนเท่าไหร่จึงต้องเริ่มเสียภาษี?

เขียนโดย ลงทุนศาสตร์

ผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่เสียภาษี

 

แต่ถ้ารายได้ดังกล่าวหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วตกอยู่ในช่วงที่เสียภาษี 0% ก็มีค่าเท่ากับผู้มีรายได้คนนั้นได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจ่ายภาษีนั่นเอง

 

แบบนี้เราต้องเริ่มจ่ายภาษีเมื่อเริ่มมีเงินเดือนเท่าไหร่?

 

หลักการคิดภาษีตามวิธีเงินได้สุทธิ คือ เงินได้สุทธิ = รายได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

 

จากฐานภาษีปี 2560 ผู้มีรายได้พึงประเมินจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อมีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท

 

150,000 = รายได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

 

ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีรายได้ทุกคนเท่ากับ 60,000 บาท และค่าประกันสังคมสามารถหักค่าลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท และเงินเดือนถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 40(1) ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

150,000 = เงินได้พึงประเมิน – 100,000 – 60,000 – 9,000

 

เงินได้พึงประเมิน = 319,000 บาทต่อปี หรือถ้าเราไม่ได้เงินโบนัสหรือรายได้พิเศษอื่นอีกเลย เราก็จะเริ่มเสียภาษีเมื่อเงินเดือน 26,583.33 บาทขึ้นไป

 

จบ! ง่ายแค่นี้เอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy