เศรษฐกิจ

รายได้หลักของรัสเซียมาจากอุตสาหกรรมใดบ้าง

รายได้หลักของรัสเซียมาจากอุตสาหกรรมใดบ้าง

รายได้หลักของรัสเซียมาจากอุตสาหกรรมใดบ้าง

 

การจะวิเคราะห์ประเทศประเทศหนึ่่งนั้นอาศัยปัจจัยหลายอย่าง อย่างการจะวิเคราะห์เศรษฐกิจก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรที่มีในประเทศ ความสามารถในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ บทความนี้ชวนพาคุณมารู้จักกับอุตสาหกรรมหลัก 5 ประเภท ที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรัสเซีย

 

1. อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมือง Moscow, St. Petersburg, the Urals, Volga region, Westerns Siberia โดยรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นรายได้เกือบ 30% ของเศรษฐกิจเลยทีเดียว โดยอุตสาหกรรมนี้มีระบบ supply chain ที่ค่อนข้างซับซ้อน มีสาขามากมาย โดยผลผลิตจากอุตสาหกรรมดังกล่าวคือ อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ยานยนต์เกี่ยวกับเกษตรกรรมและการขนส่ง การสร้างทางด่วน อุตสาหกรรมอากาศยาน และการสร้างเรือ

 

2. อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในรัสเซียจะสร้างผลผลิตเป็น วัตถุดิบในการทำเหมือง นอกจากนั้นก็เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย คลอรีย โซเดียม กรดซัลฟูริค และอื่นๆ ซึ่งเมื่อนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาต่อยอดแล้ว ก็จะได้ยาง พลาสติก เรซิ่น และเคมีไฟเบอร์

 

3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลงและพลังงานในหลายรูปแบบ เช่น พลังงานไฟฟ้า โดยอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนและเป็นสินค้าและบริการส่งออกหลักของประเทศ เชทื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้านั้นรวมไปถึงการทำเหมืองแร่ น้ำมัน แก๊ซ ถ่านหิน โดยรัสเซียถือเป็นผู้ผลิตหลักอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และนับเป็นอันดับสามของโลกในการใช้อุตสาหกรรมไฟฟ้าภายในประเทศรองจากจีน รัสเซียส่งออกมากกว่า 40% ของพลังงานต่าง ๆ

 

4. โลหะ ทั้งในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก ที่มาจากการสกัดแร่โลหะ ถูกนำไปใช้ในพาหนะในการเดินทางที่เน้นเคลื่อนที่บนราง โดยมากกว่า 90% ของการใช้แร่เหล็กในเศรษฐกิจรัสเซียคือโลหะที่เป็นเหล็กและเหล็กกล้า

5. อุตสาหกรรมการเกษตรในรัสเซียมีความพิเศษเฉพาะตัวคือ เชี่ยวชาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร รวมไปถึงระบบการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ พื้นที่เกษตรกรรมในรัสเซียกว้างถึง 219.6 ล้าน เฮกเตอร์ โดยผลิตผลหลักได้แก่ ข้าว หัวรากไม้ที่ใช้ทำน้ำตาล ดอกทานตะวัน มันฝรั่ง และเมล็ดเเฟล็กซ์ รัสเซียถือเป็นผู้ผลิตพืชประเภทธัญญาหารและพืชตระกูลถั่วอันดับสี่ของโลก รองจาก จีน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ฟาร์มต่าง ๆถือเป็น 40% ของการเกษตรทั้งหมด รวมทั้งปศุสัตว์ก็เป็น 60% ของการเกษตรภาพรวมในประเทศ

 

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจของรัสเซียขับเคลื่อนไปด้วยอะไรบ้าง อะไรคือทรัพยากรสำคัญ ซึ่งนั่นจะหมายถึงการตัดสินใจด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งนโยบายต่างประเทศของรัสเซียด้วย เพื่อที่จะทำให้ผลกระทบเศรษฐกิจของรัสเซียได้รับความเสียหายน้อยที่สุดในวิกฤติการณ์รัสเซียยูเครน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Advantour, Industry- Economics of Russia, Retrieved from https://www.advantour.com/russia/economy/industry.htm#:~:text=Machinery%20Construction,industries%20with%20equipment%20and%20machinery.
Fiinnomena, 5 อุตสาหกรรมหลักที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์รัสเซียยูเครน, อ้างอิงจาก https://www.finnomena.com/u_____n/5-sectors-rus-ukr/
BBC, รัสเซียยูเครน มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของชาติตะวันตกกำลังส่งผลกระทบต่อคนรัสเซีย, อ้างอิงจาก https://www.bbc.com/thai/international-60569268

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน