เศรษฐกิจ

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

 

คำว่าเงินเฟ้อในเศรษฐศาสตร์ เป็นการอธิบายการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการในช่วงเวลาต่าง ๆ บางครั้งเงินเฟ้อก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาด้วย ดังนั้นการจัดการเงินเฟ้อจะถูกดูแลและตัดสินใจด้วยการผลิตนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย บทความนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง

 

เริ่มแรก เราอาจต้องมาดูต้นเหตุของเงินเฟ้อเสียก่อน

 

1. ประชาชนต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น (เรียกว่า Demand-Pull Inflation) ประกอบกับสินค้าและบริการนั้น ๆ ในตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น

 

การเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าและบริการอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน การดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐบาลที่เห็นได้ชัดเจนคือ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ที่จะจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนโดยตรง หรือกองทุนหมู่บ้าน ที่อัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้ชาวบ้านมีเงิน ทำให้เกิดการใช้จ่ายในการบริโภคมากขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น

 

2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (เรียกว่า Cost-Push Inflation) กล่าวคือ หากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นด้วย

 

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อาทิ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน (เมื่อสินค้ามีความต้องการมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องเพิ่มกำลังการผลิต หรือจ้างงานมากขึ้น ทำให้ต้องเสียค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น) การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ หรือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในขณะนี้

 

ต้นทุนการผลิต คือสิ่งที่ใช้พิจารณานโยบายกำหนดราคาสินค้าและบริการ ถ้าต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น หรือราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต้องเพิ่มขึ้นด้วย ราคาสินค้าสูงขึ้นผู้บริโภคต้องใช้เงินมากกว่าเดิม ทำให้ปริมาณเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

 

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

1. การลดลงของอำนาจในการซื้อ
2. กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายและการลงทุน
3. เมื่อเกิดเงินเฟ้อขึ้นแล้ว ก็อาจทำให้เงินเฟ้อหนักขึ้นไปใหญ่
4. นำไปสู่การกู้ยืม: ราคาดอกเบี้ยจะสูงขึ้น เมื่อนั้นการจับจ่าย โลจิสติกส์ที่ต้องจ่ายประจำทุกเดือนก็ต้องจ่ายแพงขึ้น
5. แต่การกู้ยืมก็มีราคาถูกลง
6. ลดอัตราการว่างงาน
7. ทำให้เศรษฐกิจเติบโต
8. ในบางครั้ง เมื่อเศรษฐกิจฝืดเคืองขณะมีเงินเฟ้อ ก็ทำให้การจ้างงานลดลงอีก
9. ค่าเงินแข็งตัวและอ่อนตัวลง

 

แล้วถ้าถามว่ารัฐบาลต่าง ๆ มีมาตรการอย่างไรในการจัดการเงินเฟ้อ

1. ใช้ระบบควบคุมค่าแรงและควบคุมราคาสินค้า
2. ออกนโยบายการเงินเพื่อลดเงินสะพัดในระบบ

สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2565 เพิ่มขึ้น 4.65% เนื่องจากฐานปีที่แล้วต่ำ แต่ยังคงจับตาผลกระทบจากราคาพลังงาน อาหารสำเร็จรูป รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

 

เงินเฟ้อ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและการคาดคะเนว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไร เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างในเศรษฐกิจ อาจก่อให้เกิดภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ หรือเกิดภาวะที่เป็นโทษได้เช่นกัน เป็นเรื่องที่ธนาคารกลางจะต้องจับตาดู และออกนโยบายสาธารณะมาเพื่อควบคุมสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นให้ทันท่วงที

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

Investopedia, 9 common effects of inflation, Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/insights/122016/9-common-effects-inflation.asp
Investopedia, How do government reduce inflation?, Retrieved from https://www.investopedia.com/ask/answers/111314/what-methods-can-government-use-control-inflation.asp
ประชาชาติธุรกิจ, เงินเฟ้อ เม.ย. 65 เพิ่มขึ้น 4.65% จับตาพลังงาน อาหารสำเร็จรูปยังกระทบ, อ้างอิงจาก https://www.prachachat.net/finance/news-924243
ฐานเศรษฐกิจ, เงินเฟ้อคืออะไร มีผลกระทบต่อค่าครองชีพแค่ไหน อ่านที่นี่มีคำตอบ, อ้างอิงจาก https://www.thansettakij.com/economy/516819

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน