เศรษฐกิจ

การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากแค่ไหน

การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากแค่ไหน

การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากแค่ไหน

 

ภายในแต่ละประเทศทั่วโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันยอดเยี่ยมที่สามารถแสดงให้ผู้คนภายในประเทศ รวมไปถึงกลายเป็นจุดขายชั้นยอด ที่แต่ละประเทศจำเป็นที่จะต้องนำมาประยุกต์และสืบทอดต่อไป โดยเป็นการสืบทอดที่สามารถเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน และสามารถตอบคำถามต่อคนรุ่นใหม่ได้ว่า วัฒนธรรมเหล่านั้นมีคุณค่าต่อโลกและวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้มากแค่ไหน

 

นั่นจึงทำให้วัฒนธรรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นไปที่จะคงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย หรืออาจจะอยู่คงเดิม โดยอาศัยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่สามารถทำให้ผู้คนหลงใหลได้สำเร็จ จนทำให้บรรดาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สามารถแสดงศักยภาพของแต่ละวัฒนธรรมได้แบบจัดเต็ม และแน่นอนว่ารวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นด้วย

 

อย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันได้ว่า วัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศมากมายในทั่วโลกนี้ สามารถที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกได้อย่างเต็มที่และกว้างขวาง โดยเห็นได้ชัดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละปี ที่ได้เกิดขึ้นจากเทศกาลต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ ที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดภายในประเทศไทย หรือจะเป็นเทศกาลโฮลีของอินเดีย ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของอินเดียที่ได้เชื้อเชิญให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำหรับการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมเหล่านี้ ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหาร รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ที่พร้อมเสิร์ฟต่อนักท่องเที่ยวแบบจัดเต็ม

 

และนอกจากนี้ ก็ยังมีวัฒนธรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบสร้างสรรค์มากมาย ที่นอกเหนือจากเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดนตรี ศิลปะป้องกันตัว หรือแม้แต่เครื่องแต่งกาย โดยเหล่าบรรดาสินค้าและบริการเหล่านี้  ถือเป็นหนึ่งในจุดขายที่ทำให้ผู้คนมากมายทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าหากสามารถสร้าง Soft Power ให้กับวัฒนธรรมเหล่านั้น และหากยิ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้ มีคุณค่าทั้งในสายตาของผู้คนในประเทศและนอกประเทศ

 

โดยเราสามารถเห็นการส่งออกของสินค้าและบริการเหล่านี้มากขึ้นในแต่ละปี โดยที่ในปี ค.ศ. 2020 คิดเป็น 3% ของการส่งออกทั้งหมดเลยทีเดียว แม้แต่ในช่วงที่เกิดวิกฤต COVID-19 อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ยังพอสามารถยืดหยุ่นได้บ้างถ้าเทียบกับปัญหาอื่น ๆ โดยที่บรรดาวัฒนธรรมเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความสามารถของผู้คนในประเทศ และการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อที่จะทำให้วัฒนธรรมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
UNCTAD. Creative economy offers countries path to development, says new UNCTAD report. https://unctad.org/news/creative-economy-offers-countries-path-development-says-new-unctad-report
Via Travelers. 11 Best Festivals Around the World To Visit This Year. https://viatravelers.com/best-festivals-around-the-world
DRDANCANDO. การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย?4.0. http://drdancando.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E2%80%AF4-0

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน