เศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์เป็นแบบไหน ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญ

เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์เป็นแบบไหน ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญ

เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์เป็นแบบไหน ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญ

 

ถามว่าเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์คืออะไร มันคือทฤษฏีเศรษฐกิจมหภาคแบบหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายและผลลัพธ์ต่อการจ้างงานและเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อ จอห์น เมนาร์ด เคนส์ ช่วงปี 1930 โดยทฤษฏีดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อพยายามทำความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ หรือ The Great Depression โดยเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์จะมุ่งทำความเข้าใจด้านของความต้องการ หรือ Demand มากกว่า และวิธีแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมของผู้คนและตลาดเพื่อคิดนโยบายระดับชาติในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

 

เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์เสนอให้เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล ลดภาษีลง เพื่อพยายามกระตุ้นความต้องการซื้อ หรือ Demand และดึงเศรษฐกิจโลกออกจากสภาวะถดถอยหนัก

ในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์แบบเก่ากว่าเคนส์ มักจะมองว่าเศรษฐกิจเคลื่อนตัวไปตาม ความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) และกลไกของตลาดจะนำเศรษฐกิจกลับมาสู่จุดสมดุลได้ทุกครั้ง ตามทฤษฏีที่มุ่งมองความต้องการซื้อและความต้องการขาย อย่างไรก็ตาม เราเห็นตัวอย่างในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ The Great Depression เคนส์ตั้งคำถามว่าทำไมภาวะตกงานจึงยังอยู่ในระดับสูง จากความสงสัยนั้นเอง เคนส์จึงตั้งทฤษฏีขึ้นมาว่า การจะฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มาจากการรอให้กลไกตลาดทำงานอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยนโยบายระดับมหภาคจากรัฐต่าง ๆ ในการจัดการด้วย

 

ยกตัวอย่าง เช่น เคนส์เสนอว่าสมมติฐานที่ว่าการลดค่าแรงจะทำให้มีการจ้างงานมากขึ้น จะไม่เกิดขึ้น เพราะมันจะไม่ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขายได้ เพราะความต้องการสินค้ายังต่ำอยู่ดี ในเศรษฐกิจที่อยู่ในบริบทตกต่ำจะนำไปสู่การลดการลงทุนของบริษัทเอกชน มากกว่าใช้ประโยชน์ที่ราคาการลงทุนสร้างโรงงานหรือเครื่องมือต่าง ๆ ถูกลง

 

เคนส์เชื่อในระบบของการสร้างแรงกระเพื่อม เช่นการอัดฉีดการใช้จ่ายของรัฐบาลจะนำไปสู่การที่ภาคธุรกิจมีกิจกรรมมากขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้น และถ้าพนักงานได้รับเงินมากขึ้น ก็จะใช้จ่ายมากขึ้น นำไปสู่ การพัฒนาของ GDP

 

หลักการของเคนส์คือการใช้จ่ายของคนคนหนึ่งกระทบคนอีกคนหนึ่งและกลายมาเป็นรายรับสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการใช้จ่าย พัฒนาเครื่องจักร หรือเพิ่มค่าแรง เมื่อการใช้จ่ายของคนทำงานมีมากขึ้นและส่งผลต่อเศรษฐกิจเช่นนี้ เคนส์ จึงเสนอว่าการเก็บเงินมากไปเป็นเรื่องไม่จำเป็น การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการสร้างงานและเศรษฐกิจเจริญเติบโต

 

ในแง่ของนโยบายทางการเมืองที่ควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เคนส์ จะให้ความสำคัญกับตัวแปรที่เป็นรัฐเป็นหลักในการต่อสู้กับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจตกต่ำ เคนส์ เสนอให้พยายามสนับสนุนการบริโภค แม้กระทั่งยืมเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย ในที่นี้จะนำไปสู่การพัฒนาและเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจระดับมหภาค การลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนใช้จ่ายก็ช่วยได้เช่นกัน อีกนโยบายที่สามารถทำได้คือการเพิ่มความต้องการขายของแรงงาน เปลี่ยนระบบภาษีลดภาษี แก้ไขนโยบายทางการเงิน ควบคุมความต้องการขายของสินค้าบางชนิดจนกว่าอัตราการว่างงานและความต้องการซื้อจะถูกฟื้นฟู

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Investopedia, Keynesian Economics, 30 April 2020, Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/k/keynesianeconomics.asp
International Monetary Fund, What is Keynesian Economics?, September 2014, Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
Britannica, Keynesian Economics, 22 December 2021, Retrieved from https://www.britannica.com/topic/Keynesian-economics

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน