เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียพยายามพึ่งพาน้ำมันดิบน้อยลง

เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียพยายามพึ่งพาน้ำมันดิบน้อยลง

เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียพยายามพึ่งพาน้ำมันดิบน้อยลง

 

ซาอุดิอาราเบียครอบครองปิโตรเลียมจำนวนร้อยละ 18 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดของโลก [1] ซาอุดิอาราเบียสามารถผลิตน้ำมันดิบได้มากเป็นอันดับสองของโลกรองมาจากสหรัฐอเมริกา [2] ส่งผลให้ซาอุดิอาราเบียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับ [3] น้ำมันดิบเปรียบเสมือนเสาหลักของเศรษฐกิจซาอุดิอาราเบีย [4] อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียไม่ได้พึ่งพาเพียงน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียว การลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของซาอุดิอาราเบียได้เช่นกัน [5]

 

นับตั้งแต่ซาอุดิอาราเบียขุดค้นพบน้ำมันดิบที่เมืองอัดดัมมานในปีค.ศ. 1938 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของซาอุดิอาราเบียพึ่งพาน้ำมันดิบเป็นหลัก น้ำมันดิบและก๊าซมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของจีดีพี และนับเป็นร้อยละ 70 ของการส่งออก [1] การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สัมพันธ์กับราคาของน้ำมันดิบอย่างชัดเจน [6] ในปีค.ศ. 2019 โรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่งของซาอุดิอาราเบียถูกโจมตีโดยโดรนไม่ทราบฝ่าย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ได้ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพื่อควบคุมราคา เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้การเจริญเติบโตของจีดีพีลดลง จากร้อยละ 2.434 ในปีค.ศ. 2018 เหลือเพียงร้อยละ 0.3 ในปีค.ศ. 2019 [3] เศรษฐกิจโดยรวมหดตัวร้อยละ 0.46 [5]

 

อย่างไรก็ตาม ในปีค.ศ.2019 การลงทุนในภาคธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกลับเติบโตขึ้นร้อยละ 3.3 จากที่เคยเติบโตเพียงร้อยละ 0.2 ในปีค.ศ. 2016 [6,7] ซาอุดิอาราเบียเริ่มวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่พึ่งพาน้ำมันดิบ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซาอุดิอาราเบียทุ่มเทงบประมาณมากถึง 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ Jafurah ซึ่งมีแก๊สเปียก (wet gas) จำนวนประมาณ 200 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์ว่าแหล่งก๊าซธรรมชาตินี้จะสามารถสร้างรายได้ต่อปีมากถึง 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจีดีพีได้แม้ความต้องการน้ำมันดิบจะลดลง  [7, 8]

 

นอกจากก๊าซธรรมชาติแล้ว เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียยังสามารถพึ่งพิงการลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกัน ซาอุดิอาราเบียเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 โดยเริ่มอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติมีส่วนในกิจการต่าง ๆ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคารและธุรกิจประกันภัย [6] ในปีค.ศ. 2019 บริษัทต่างชาติในซาอุดิอาราเบียมีมากถึง 1,131 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีค.ศ. 2018 ถึงร้อยละ 54 ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มายังซาอุดิอาราเบียในไตรมาสที่ 3 ของปีค.ศ. 2019 เพิ่มสูงถึง 3.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [9] นอกจากสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติแล้ว ซาอุดิอาราเบียยังมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบันนี้ ธุรกิจในซาอุดิอาราเบียประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) มากถึงร้อยละ 97 [6]

 

แม้เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียจะพึ่งพาน้ำมันดิบเป็นหลัก แต่สถานการณ์โลกผลักดันให้ซาอุดิอาราเบียต้องปรับตัวและวางแผนรับมือกับความต้องการน้ำมันที่ลดลง ซาอุดิอาราเบียเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งออกน้ำมันดิบควบคู่ไปกับการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า ในปีค.ศ. 2020 เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียจะเติบโตขึ้นทั้งจากน้ำมันดิบและธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน [6] เป็นที่น่าสนใจว่า หากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำมันดิบอีกต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Organization of the Petroleum Exporting Countries. (2020).  Saudi Arabia facts and figures. Retrieved from https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm

[2] Investopedia. (April 22, 2020). The World’s Top Oil Producers of 2019. Retrieved from

https://www.investopedia.com/investing/worlds-top-oil-producers/

[3] Export Entreprises SA. (May, 2020). The economic context of Saudi Arabia. Retrieved from

https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/saudi-arabia/economical-context?vider_sticky=oui

[4] Tamimi, N.A. (April 20, 2016). Saudi Arabia’s Oil Dependence: Challenges Ahead. Retrieved from

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/saudi-arabias-oil-dependence-challenges-ahead-14997

[5] Rashad, M., Barbuscia, D. (February 22, 2020). UPDATE 2-Saudi economy set to grow this year, driven by non-oil sector – central bank. Retrieved from https://www.reuters.com/article/g20-saudi-cenbank-sama/update-2-saudi-economy-set-to-grow-this-year-driven-by-non-oil-sector-central-bank-idUSL5N2AM03J

[6] Domat, C. (February 4, 2020). Saudi Arabia: Kicking The Oil Dependency. Retrieved from

https://www.gfmag.com/magazine/february-2020/saudi-arabia-kicking-oil-dependency

[7] Arab News. (March 7, 2020). Saudi Arabia’s non-oil economy grows at fastest pace in six years.  Retrieved from https://www.arabnews.com/node/1635246/business-economy

[8] NS Energy. (2020). Jafurah Gas Field Development. Retrieved from https://www.nsenergybusiness.com/

projects/jafurah-gas-field-development/

[9] CPI Financial. (January 20, 2020).Saudi Arabia records a 51 per cent increase in FDI in 2019, Invest Saudi. Retrieved from https://www.cpifinancial.net/wealth/news/saudi-arabia-records-a-51-per-cent-increase-in-fdi-in-2019-invest-saudi

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน