เศรษฐกิจ

นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ความหวังของเกษตรกร

นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ความหวังของเกษตรกร

นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ความหวังของเกษตรกร

 

การเกษตรคืออุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย คำพูดนี้เราได้ยินกันมานานแล้ว ด้วยทรัพยากรที่มี ลักษณะภูมิประเทศ จุดยุทธศาสตร์ทางการค้าสินค้าเกษตร และปัจจัยอีกมากมายทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลาย เป็นอาชีพที่อยู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนาน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การทำเกษตรก็ต้องเติบโตตามการพัฒนาของโลกด้วย ลองมาดูกันว่า มีนวัตกรรมอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนการเกษตรให้ก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้น

 

การก้าวไปข้างหน้าก็เรื่องนึง การระมัดระวังผลลบจากการทำเกษตรก็อีกเรื่อง การทำเกษตรนั้นไม่ได้หมายถึงการปลูกพืชและเก็บผลผลิต มันไม่ใช่วงจรที่ตรงไปตรงมาอย่างนั้น

 

ข้อมูลจากการประชุม UN Global Compact Leaders Summit 2021 พบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนเป็น 1 ใน 3 ของโลก รวมทั้งมีการใช้น้ำถึง 71% ของโลก

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคงทางด้านอาหารและการเกษตรสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน การร่วมปฏิบัติการลดโลกร้อนในภูมิภาค จึงต้องลงทุนในกลุ่มเกษตรกรและการจัดการใช้ที่ดิน รวมไปถึงการนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้ในกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและนำไปสู่การเกษตรที่ทันสมัยและเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

แล้วนวัตกรรมที่ว่า มีอะไรบ้าง

  • เกษตรดิจิทัล เป็นการใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรต่าง ๆ ทั้ง สภาพดิน สภาพน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง พื้นที่เพาะปลูก สถานการณ์เจริญเติบโต ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ช่วยหาแนวทางการทำการเกษตรที่เหมาะสม แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเกษตรกร
  • การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ควบคุมปัจจัยการเติบโตของพืชและสัตว์ และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายของผลิตผล
  • เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นการใช้หุ่นยนต์มาช่วยดูขั้นตอนต่าง ๆ แทนมนุษย์
  • บริการทางธุรกิจเกษตร ให้เกษตรกรสามารถเช่ายืมนวัตกรรมด้านการเกษตรได้ในที่จับต้องได้ เช่น ระบบจองโดรนพ่นปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ระบบจองเครื่องจักรด้านการเกษตร ฯลฯ รวมถึงบริการแพลตฟอร์มขายผลผลิตการเกษตรออนไลน์

 

นวัตกรรมนั้นเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ มันกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการลงทุนทำเกษตรกรรม รายได้ของเกษตรกร และการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่แม้นวัตกรรมจะมี สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการทำให้เกษตรกรเข้าถึง และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้การใช้งานนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้น การเตรียมความพร้อมไปพร้อมกับการพัฒนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้านวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
SALIKA, 7 วิถีเกษตรนวัตกรรม รับคนไทยกลับถิ่นฐานสร้างอาชีพใหม่ ยุค Post-Covid, อ้างอิงจาก https://www.salika.co/2020/12/26/7-smart-agricultural-for-new-gen-post-covid/
SANPANYA, 6 นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มาแรง เปลี่ยนแปลงการเกษตรทั่วโลก, อ้างอิงจาก https://www.sanpanya.com/article/7/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
กรุงเทพธุรกิจ, นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ช่วยโลกช่วยเกษตรกร, อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/social/949228

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน