การเงิน

รวมเงินกันดีไหม เมื่อใช้ชีวิตคู่ ?

รวมเงินกันดีไหม เมื่อใช้ชีวิตคู่ ?

รวมเงินกันดีไหม เมื่อใช้ชีวิตคู่ ?

 

การใช้ชีวิตร่วมกันของคนสองคน นอกจากการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว ยังต้องประคับประคองการใช้ชีวิตคู่ให้ฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ผ่านการตัดสินใจนับครั้งไม่ถ้วน และหนึ่งในการตัดสินนั้นคือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน จะจัดการเงินของครอบครัวทำอย่างไร รวมเงินกันดีไหม เมื่อใช้ชีวิตคู่

 

การบริหารค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจทางด้านการเงินในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อแต่งงานด้วยกันอาจจะต้องมีการเลือกว่าจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ จะใช้จ่ายไปกับอะไร ซึ่งบางคู่รักก็อาจจะแยกกระเป๋าเงินกันใช้ คือ ใครมีรายได้เท่าไหร่ก็มีอิสระในการใช้จ่ายของตนเองไป แล้วเมื่อต้องซื้ออะไรที่ใช้ร่วมกันก็จะลงขันร่วมกันเป็นครั้งคราว แต่ก็มีบางครอบครัวที่รวมเงินไว้เป็นกองกลางและบริหารจัดการด้วยใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรือมีเงินส่วนกองกลางที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน แล้ววิธีการไหนเป็นวิธีการที่ดีกว่า

 

หาคำตอบด้วยงานวิจัย

 

งานวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ศึกษาครัวเรือนจำนวน 1,116 หลังคาเรือน ที่มีคู่รักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่แต่งงานและไม่แต่งงาน มีลูกและไม่มีลูก โดยให้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน การมีบัญชีเงินฝากร่วมกัน และคำถามทดสอบความรู้ทางการเงินเบื้องต้น ส่วนที่สองสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเงิน เช่น เป้าหมายทางการเงิน การหาข้อมูลทางการเงินเพื่อตัดสินใจ การจัดการวางแผนการเงิน และการยอมรับต่อการตัดสินใจทางการเงินของคู่รัก และส่วนที่สามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้ ปริมาณเงินออม รายจ่าย ความสามารถในการกู้ยืมเงิน การจ่ายหนี้ตามรอบบิลและการจ่ายเงินรายเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าอื่น ๆ

 

รูปแบบการจัดการเงิน

 

งานวิจัยนี้สำรวจเรื่องของการมีบัญชีเงินฝากร่วมกัน และ การตัดสินใจเรื่องการเงิน โดยพบว่า 46.1% รวมเงินกันโดยสมบูรณ์ (total pooling) คือ เปิดบัญชีร่วมกันโดยไม่มีบัญชีแยก ส่วนอีก 37.8 % รวมเงินกันบางส่วน (partial pooling) คือ มีทั้งบัญชีร่วมและบัญชีแยก โดยการตัดสินใจเรื่องการเงินแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ ตัดสินใจร่วมกัน (77.9%) สามีหรือฝ่ายชายเป็นคนตัดสินใจ (male-dominant) ภรรยาหรือฝ่ายหญิงเป็นคนตัดสินใจ (female dominant) และเป็นอิสระต่างคนต่างตัดสินใจเอง (autonomy)

 

อะไรที่ทำให้เขาเปิดบัญชีร่วม

 

สิ่งที่ทำให้คนสองคนมีบัญชีร่วมกัน สิ่งที่ทำนายได้แก่ การแต่งงาน การมีลูก การมีครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มาก การที่ต่างฝ่ายมีรายได้แล้วนำมารวมกัน การมีความรู้และทักษะทางการเงินที่ใกล้เคียงกันในระดับสูง หากคู่รักมีปัจจัยเหล่านี้สูงก็มีแนวโน้มที่จะใช้ลักษณะของบัญชีร่วมและบริหารเงินร่วมกัน

 

สไตล์การตัดสินใจทางการเงิน

 

ครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียนหรืออยู่ร่วมกันโดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย มีแนวโน้ม 9 เท่าที่จะใช้วิธีการต่างคนต่างมีบัญชีของตนเองและตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างอิสระ ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ความแตกต่างเรื่องอายุ การมีระดับความรู้ด้านการเงินที่แตกต่างกัน การมีหรือไม่มีรายได้ ก็มีผลทำให้การตัดสินนั้นเกิดร่วมกันหรือเป็นใครคนใดคนหนึ่ง

 

การรวมและร่วมตัดสินใจ

 

จากงานวิจัยพบแนวโน้มสำคัญว่า หากคู่รักหรือครอบครัวรวมเงินและสามารถร่วมกันตัดสินใจได้ โดยไม่ได้พึ่งพิงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจ จะส่งผลให้พบปัญหาทางด้านการเงินน้อยกว่า เช่น เป็นหนี้น้อย ปริมาณเงินออมสูง ชำระหนี้จ่ายบิลได้ครบถ้วนตามกำหนด ในส่วนของการตัดสินใจโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำให้มีความเสี่ยงในการพบปัญหาทางด้านการเงินมากกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการชำระเงินตามรอบจ่ายที่อาจจะจ่ายบิลล่าช้า ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายภรรยาเป็นผู้ดูแล

 

อำนาจของการตัดสินใจที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ขึ้นอยู่กับอำนาจว่าฝ่ายใดมากกว่า โดยเป็นผลมาจาก 1.) วัฒนธรรมทางสังคมว่าฝ่ายใดเป็นใหญ่ในบ้าน 2.) สัดส่วนของการแบ่งปันรายได้ ใครมีสัดส่วนสูงกว่าก็อาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่า 3.) ทักษะที่แต่ละฝ่ายมี เช่น ทักษะในการตัดสินใจ ทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการเจรจาต่อรอง 4.) ความรู้ทางด้านการเงิน 5.) การได้รับการยอมรับในความสัมพันธ์

 

สองหัวจะดีกว่า ถ้ารวมได้เป็นหัวเดียว

 

ผลสรุปคือการรวมบัญชีและร่วมตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องดี หากทั้งสองคนมีระดับของการยอมรับในกันและกัน มีระดับความรู้ที่จะใช้ตัดสินใจใกล้เคียงกัน หากสามารถร่วมกันตัดสินใจได้ก็จะช่วยลดปัญหาทางการเงินและทำให้เกิดการบริหารทางการเงินได้ดี และความผูกพันกันทางกฎหมายอาจจะช่วยสร้างให้เกิดความปลอดภัยและไว้เนื้อเชื่อใจกัน แล้วการเงินการลงทุนของคุณล่ะ เป็นอย่างไร แบ่งปันและกำลังร่วมตัดสินใจกับใครอยู่หรือเปล่า ?

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดี กดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

Fred van Raaij, W., Antonides, G., & Manon de Groot, I. (2020). The benefits of joint and separate financial management of couples. Journal of Economic Psychology, 80, 102313. https://doi.org/10.1016/j.joep.2020.102313

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน