ธุรกิจ

อาณาจักรโรงพยาบาลของ VIBHA

VIBHA

VIBHA หรือบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหุ้นโรงพยาบาลอีกบริษัทที่มีขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 บริษัทมีขนาดเป็นอันดับ 6 ของกลุ่มโรงพยาบาลในตลาดหุ้นไทย รองจาก BDMS, BH, BCH, SVH และ RAM ตามลำดับ

 

ธุรกิจหลักของ VIBHA คือธุรกิจโรงพยาบาล

 

บริษัทคือผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลวิภาวดี ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจการที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท คิดเป็น 88.63% ของรายได้เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยโรงพยาบาลวิภาวดีรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คน/วัน (114 ห้อง) และแผนกผู้ป่วยในอีก 250 เตียง ไม่รวมเตียงพิเศษและห้องพิเศษอื่นในโรงพยาบาล

 

นอกจากโรงพยาบาลวิภาวดี VIBHA ก็ยังมีเงินลงทุนในโรงพยาบาลอื่นอีกเยอะมาก

 

วิภาวดีถือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท (ธุรกิจโรงแรม) เชียงใหม่ราม ธุรกิจการแพทย์ (หุ้น CMR) ที่ถือหุ้นต่อในโรงพยาบาลหริภุญชัย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเขลางค์นครกับโรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลพะวอ ตามลำดับ

 

วิภาวดีถือเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม ในสัดส่วน 40.75% ซึ่งมีการถือหุ้นในโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร โรงพยาบาลมเหสักข์ และโรงพยาบาลราชธานีโรจนะ รวมไปถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม โรงพยาบาลบางโพ 28.57% และกลุ่มบริษัททิพยบดินทร์ 50%

 

วิภาวดีถือเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทอื่น ได้แก่ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลนวนคร และอินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ รวมไปถึงหลักทรัพย์เผื่อขาย ได้แก่ SKR, TNH, TCAP, CKP และ CKP-W1

 

ถือได้ว่าวิภาวดีเป็นอีกเครือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างซับซ้อนก็คงไม่ผิดนัก เพราะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นการถือหุ้นไขว้กันไปมาในเครือโรงพยาบาลขนาดกลาง

 

งบการเงินของวิภาวดีมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

 

ปี 2557
รายได้ 5,073.87 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 596.11 ล้านบาท

 

ปี 2558
รายได้ 5,585.15 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 735.65 ล้านบาท

 

ปี 2559
รายได้ 5,917.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 678.64 ล้านบาท

 

ปี 2560
รายได้ 6,432.21 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 868.55 ล้านบาท

 

วิภาวดีจึงถือว่าเป็นอีกเครือโรงพยาบาลที่ควรศึกษาไว้ใน universe ของการลงทุนสำหรับคนที่ชอบหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

 

ลองไปศึกษากันต่อดู

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน