ธุรกิจ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH ได้กำไรกี่บาทจากการรักษา 1 ครั้ง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

BH หรือ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลชื่อดังในประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลหลักอยู่เพียงโรงพยาบาลเดียว คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่บริษัทมีขนาดใหญ่มากกว่า 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีโรงพยาบาลหลักแค่โรงพยาบาลเดียว

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขึ้นชื่อเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่คำถาม คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กำไรมากไหมจากการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง

 

ทำความเข้าใจงบการเงินพื้นฐานของ BH ผ่านงบกำไรขาดทุนปี 2018 ก่อน

 

รายได้ 18,541,028,227 บาท
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 10,045,964,169 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย 386,073,734 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,902,219,828 บาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 165,154,581 บาท
ค่าภาษี 880,204,635 บาท
กำไรสุทธิ 4,156,225,208 บาท

 

สมมติว่าเทียบจากรายได้ของ BH ที่ 100 บาท

 

รายได้ 100 บาท
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 54.18 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย 2.08 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 15.65 บาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.89 บาท
ค่าภาษี 4.75 บาท
กำไรสุทธิ 22.42 บาท

 

ขยายความเรื่องค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะเพิ่มอีกว่า ค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง

 

ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย 33.96%
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 25.65%
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป 23.83%
ค่าเสื่อมราคา 9.53%
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2.90%
ค่าบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ 2.73%
ค่าตัดจำหน่าย 0.85%
ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.55%

 

ตีกลมๆ ว่า ทุกรายได้ 100 บาท จะกลับมาเป็นกำไรสุทธิของบริษัทที่ 22.42 บาท หรือเทียบเท่ากับอัตรากำไรสุทธิ (NPM) 22.42%

 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 8,495 บาทต่อใบเสร็จ (คำนวณจากรายได้ผู้ป่วยนอกถัวเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน)

 

กำไรของ BH จากการรักษาผู้ป่วยนอก 1 ครั้ง จึงอยู่ที่ประมาณ 8,495 x 22.42% หรือเท่ากับ 1,904.56 บาทนั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน