ธุรกิจ

อาคเนย์ประกันภัย ต่อไปอย่างไรดี

อาคเนย์ประกันภัย ต่อไปอย่างไรดี

อาคเนย์ประกันภัย ต่อไปอย่างไรดี

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ปีนี้ บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน) หลังการสนับสนุนเงินค่าสินไหมทดแทนต่อลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ เป็นจำนวนเงินกว่า 9,900 ล้านบาท

 

ปัญหาการกลายพันธุ์และการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนที่ยังคงเพิ่มความรุนแรงต่อเนื่องและมีแนวโน้มส่งผลต่อสถานะทางการเงินและการดำรงอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนของอาคเนย์ประกันภัย จดอาจลดต่ำลงกว่าอัตราที่กฏหมายกำหนด

 

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจึงมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณามีมติ เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย และโอนกิจการของอาคเนย์ประกันภันให้บริษัทอินทรประกันภัยจำกัด (มหาชน)

 

โดยการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจในขณะที่อาคเนย์ประกันภัยยังคงมีสถานะทางการเงินที่เพียงพอ และยังดำรงเงินกองทุนได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัย โดยอาคเนย์ประกันภัย

 

ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่ใช่โควิด-19 ของอาคเนย์ประกันภัยรวม 8.6 ล้านราย และผู้ถือกรมธรรม์โควิด 1.8 ล้านราย มีทางเลือกที่จะได้รับคืนเบี้ยตามสัดส่วน หรือย้ายไปบริษัทอื่น ส่วนพนักงาน 1,396 คน จะได้รับการดูแลตามแผนการเลิกประกอบธุรกิจ

 

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยังไม่อนุมัติให้เลิกกิจการ และในกรณีที่มีการยกเลิกกิจการจริง
โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ให้บริษัทต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่
2.วิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทราบ และใช้สิทธิตามกฎหมาย
3.การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน
4.การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยและการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
5.ระยะเวลาของการดำเนินการตาม (1) (2) (3) และ (4) ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประสงค์จะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทให้มี
โดยสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งทีมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายกำกับธุรกิจและการลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย สายกฎหมายและคดี และสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปว่าวิกฤติการระบาดระลอกนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของธุรกิจประกันภัยอย่างไร และบริษัทเหล่านั้นต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อความอยู่รอด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
ข่าวช่องวัน, อาคเนย์ประกันภัยแจ้งยกเลิกกิจการหลังจ่ายประกันโควิด 9900ล้าน, อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/onenews31/posts/5142423242512776?comment_id=948919835993041&reply_comment_id=1426084087794292&notif_id=1643183782792363&notif_t=comment_mention&ref=notif
Thaipbs, อาคเนย์ประกันภัยขอเลิกกิจการหลังจ่ายโควิดเกือบหมื่นล้าน, 26 มกราคม 2565, อ้างอิงจาก https://news.thaipbs.or.th/content/312007
ไทยรัฐออนไลน์, อาคเนย์ประกันภัยปิดกิจการจะเป็นอย่างไรTGHเผยขั้นตอนดูแลลูกค้าประกัน, 26 มกราคม 2565, อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2297447
ประชาชาติธุรกิจ, คปภยังไม่อนุมัติอาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ, 26 มกราคม 2565, อ้างอิงจาก https://www.prachachat.net/finance/news-851723

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน