ธุรกิจ

เกิดอะไรขึ้นกับดีลทรูดีแทค อ่านสรุปได้ที่นี่

เกิดอะไรขึ้นกับดีลทรูดีแทค อ่านสรุปได้ที่นี่

เกิดอะไรขึ้นกับดีลทรูดีแทค อ่านสรุปได้ที่นี่

 

ข่าวใหญ่มาแรงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการพูดถึงดีลใหม่ของบริษัททรูและดีแทค สิ่งที่เกิดขึ้นกับดีลนี้จะส่งผลให้ทั้งบริษัททรูและบริษัทดีแทคกลับมาขึ้นนำเป็นที่หนึ่งในการมีจำนวนผู้ใช้มากที่สุด เพราะก่อนหน้านี้ สามค่ายมือถือยักษ์ของเมืองไทย มีจำนวนผู้ใช้เรียงลำดับจากมากถึงน้อยได้แก่ 1. AIS 2. TRUE 3. DTAC โดยเอไอเอสอยู่ใน 46.66 ล้านหมายเลข ในขณะที่ทรูมี 32 ล้านหมายเลข และดีแทค 19.3 ล้านหมายเลข นั่นหมายความว่าการดีลดังกล่าวจะทำให้ทรูและดีแทคผนวกรวมผู้ใช้ และขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัททรูและดีแทคจะยังดำเนินงานไปอย่างที่เคยเป็น ในขณะที่เครือ CP และ กลุ่มเทเลนอร์ ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของดีแทคจะคุยหารือร่วมกันถึงรายละเอียดของความร่วมมืออย่างเท่าเทียม (Equal Partnership) ซึ่งจะทำให้ทรูและเทเลนอร์ถือหุ้นเท่าเทียมกันในบริษัทใหม่ที่จะจัดขึ้นร่วมกัน โดยหนึ่งในความมุ่งหวังของดีลนี้คือตั้งกองทุนมูลค่า 100-200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อหนุนผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ แพลตฟอร์มดิจิทัล

 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็ตเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทและรับทราบความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ

การควบบริษัทนั้นมีเงื่อนไขดังนี้
1. บริษัทฯ และ dtac ทําการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเสร็จเป็นที่พอใจ
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac ได้พิจารณา และมีมติ อนุมัติการควบบริษัท
3. บริษัทฯ และ dtac สามารถดําเนินการให้เงื่อนไขอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องสําเร็จครบถ้วนตามที่ ๆ  ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac จะได้พิจารณากําหนดต่อไปในการพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและในการเข้าทําสัญญาควบรวมกิจการสําหรับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac

พิจารณากําหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พิจารณากําหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio) สําหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ dtac ในอัตราส่วนดังนี้ หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ เสนอซื้อหุ้นทรู หุ้นละ 5.09 บาท – หุ้นดีแทค หุ้นละ 47.76 บาท

 

บริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด (“Citrine Global”หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็น บริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ เทเลนอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ dtac ว่า Citrine Global มีความประสงค์ ที่จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซื้อ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท
ส่วนหุ้นดีแทค มีความประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบ มีเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซื้อ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 47.76 บาท

 

ดีลนี้จะส่งผลต่อตลาดค่ายเครือข่ายโทรศัพท์อย่างไร และจะกระทบเศรษฐกิจผู้ใช้งานมากแค่ไหน เป็นที่ต้องจับตามอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
PPTV36. 22 พฤศจิกายน 2564. สรุปดีลยักษ์วงการโทรคมนาคม ทรู ดีแทค ดันผู้ใช้หมายเลขขึ้นเบอร์หนึ่ง 51.3 ล้านหมายเลข. อ้างอิงจาก https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/160981

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน