เศรษฐกิจ

ความเป็นไปได้ 3 รูปแบบ ที่ไวรัสโควิด-19 จะหยุดแพร่ระบาด

ความเป็นไปได้ 3 รูปแบบ ที่ไวรัสโควิด-19 จะหยุดแพร่ระบาด

ความเป็นไปได้ 3 รูปแบบ ที่ไวรัสโควิด-19 จะหยุดแพร่ระบาด

 

โควิด-19 อยู่ในโลกของเรามาร่วม 3 ปีกว่า ข้อมูลในวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ประชากรทั่วโลกนับ 657,977,736 คนได้รับการยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้คนมากถึง 6,681,433 เสียชีวิตด้วยโควิด-19 ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากการสำรวจถึงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2022 แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกจำนวน 13,073,712,554 คนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว [1] จากสถิติเหล่านี้จะเห็นได้ว่า การต่อสู้ระหว่างโควิด-19 และประชากรโลกเริ่มต้นมายาวนาน แม้จะมีการผลิตวัคซีนสำเร็จแล้วตั้งแต่ปีค.ศ.2020 [2] แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ยังไม่สิ้นสุดลง

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เผยแพร่ในช่อง YouTube ของ TED-Ed [3] การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจสิ้นสุดลงได้ ด้วยความเป็นไปได้ 3 แนวทาง ดังนี้

 

ทางที่ 1 คือ เชื้อไวรัสอาจแพร่ระบาดต่อไปไม่ได้ เมื่อไม่มีเจ้าบ้านของไวรัสอีกต่อไป เจ้าบ้านในที่นี้หมายถึงมนุษย์ที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด กล่าวคือ หากมนุษย์ป้องกันตนเองอย่างดีเพียงพอ ล้างมือสะอาด สวมใส่หน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์ อาจเป็นไปได้ว่าเชื้อโรคจะไม่สามารถติดมาสู่มนุษย์ได้อีก อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้นี้ดูแทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผู้คนยังต้องพบปะกัน และผู้ที่ติดเชื้อในระยะเริ่มแรกก็มักยังไม่แสดงอาการ ผู้คนจึงเผลอรับเชื้อติดต่อกันมาได้ง่าย

 

ดังนั้น ทางต่อมาที่เป็นไปได้ก็คือ การที่วัคซีนมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับป้องกันโควิด-19 แม้ว่าวัคซีนที่ผลิตมาสำเร็จจะไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในทันที แต่ยิ่งผู้คนได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไหร่ ความรุนแรงของเชื้อไวรัสก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น งานวิจัยของ Ayoubkhani et al. (2022) [4] แสดงให้เห็นว่า การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความเกี่ยวข้องกับอาการที่รุนแรงน้อยลงในช่วงลองโควิด ดังนั้น วัคซีนที่ดีจึงเป็นความหวังสำคัญในการยับยั้งโรคระบาด

 

นอกจากวัคซีนแล้ว อีกหนึ่งทางที่เป็นไปได้ในการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือการที่เชื้อไวรัสอ่อนแอลงและลดความรุนแรงไปเอง เป็นไปได้ว่าวัคซีนที่กลายพันธุ์เรื่อย ๆ อาจแพร่ระบาดได้เร็วขึ้น แต่ความรุนแรงของอาการจะมีแนวโน้มที่จะลดลง ดังเช่นไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ที่พัฒนาต่อจากอัลฟา รวมถึงการกลายพันธุ์ของวัคซีนต่อจากนี้ เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ว่าการระบาดของโควิด-19 อาจไม่สิ้นสุดลง แต่ค่อย ๆ ลดระดับความรุนแรงจนกลายเป็นโรคระบาดที่ไม่อันตรายได้ในที่สุด

 

การหยุดแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นความหวังที่ผู้คนทั้งโลกล้วนเฝ้าภาวนาให้เกิดจริง จากนี้ไปเราจะได้เห็นกันว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลงอย่างไร มาตรการป้องกันที่ดีจะช่วยให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ไหม วัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้หรือไม่ หรือเชื้อไวรัสจะกลายพันธ์จนไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรงอีกต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
[1] WHO. (January 6, 2023).  WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved from https://covid19.who.int
[2] Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). (2022). History of COVID-19: Outbreaks and vaccine timeline. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/coronavirus-covid-19/history-disease-outbreaks-vaccine-timeline/covid-19
[3] TED-Ed. (December 22, 2022). 3 ways to end a virus. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=e2vfBo-pG8I&ab_channel=TED-Ed
[4] Ayoubkhani, D., Bermingham, C., Pouwels, K. B., Glickman, M., Nafilyan, V., Zaccardi, F., Khunti, K., & Walker, A. S. (2022). Trajectory of long covid symptoms after covid-19 vaccination: community based cohort study. bmj, 377.

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน