เศรษฐกิจ

รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) ของประชากรแต่ละประเทศใน ASEAN

ASEAN

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East Asian Nations : ASEAN ) คือองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระดับนานาชาติของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประชาคมอาเซียนถือเป็นอีกความหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะความร่วมมือหนึ่งขององค์กรก็คือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเอง

รายได้ต่อหัวประชากร (บาท/คน/เดือน) ของแต่ละใน ASEAN

 

1 สิงคโปร์ 164,194.62 บาท/เดือน

 

2 บรูไน 88,344.39 บาท/เดือน

 

3 มาเลเซีย 29,871.69 บาท/เดือน

 

4 ไทย 18,587.07 บาท/เดือน

 

5 อินโดนีเซีย 10,768.91 บาท/เดือน

 

6 ฟิลิปปินส์ 8,227.54 บาท/เดือน

 

7 ลาว 7,190.79 บาท/เดือน

 

8 เวียดนาม 6,765.46 บาท/เดือน

 

9 กัมพูชา 3,982.18 บาท/เดือน

 

10 เมียนมาร์ 3,556.85 บาท/เดือน

 

อัตราแลกเปลี่ยน 31.90 บาทต่อ 1 USD
อ้างอิงจากประมาณการณ์ GDP/capita ณ สิ้นเดือน 4/2018 ของ International Monetary Fund’s

 

ASEAN

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน