เศรษฐกิจ

มาตรการฝุ่นมาแล้ว : ประกาศกรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

ประกาศกรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

หลังจากสูดฝุ่น เอ้ย เผชิญกับปัญหามลพิษกันมาพักใหญ่ กรมควบคุมมลพิษก็ออกมาประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดย ประกาศกรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ อ้างอิงจากประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

 

อ้างอิงจากประกาศของกรมควบคุมมลพิษที่ว่า…

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศ

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดแหล่งที่ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ คือ รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน การเผาในที่โล่งได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ และกิจกรรมการก่อสร้าง โดยห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน ห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

 

โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน และหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่สำนักงานเขต และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

 

สรุปเรื่องพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญแบบง่ายๆ

 

1 พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

2 แหล่งกำเนิดเหตุรำคาญ ได้แก่ (1) รถยนต์ดีเซลที่ควันดำเกินมาตรฐาน (2) การเผาในที่โล่ง เช่น เผาหญ้า เผาขยะ ยกเว้นเผาวัสดุตามประเพณีทางศาสนา (3) การก่อสร้างที่ก่อปัญหามลพิษทางอากาศ

 

3 ห้ามก่อเหตุรำคาญ ยกเว้น การก่อสร้างทำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขลดฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการฉีดพ่นหมอกน้ำในเขตก่อสร้างด้วย

 

4 หน่วยงานที่กำกับเหตุรำคาญต้องแจ้งผลการดำเนินงานกับท้องถิ่นภายใน 7 วัน

 

5 ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

6 ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันหลังจากที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเขตของพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

ถือว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวของภาครัฐที่ดูเป็นรูปธรรมในเชิงการบังคับใช้กฎหมาย รอติดตามกันต่อไปว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปได้ในระดับไหน โดยเฉพาะในรถยนต์ดีเซลที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อปัญหามลพิษ

 

ประกาศกรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน