เศรษฐกิจ

โลกร้อนบั่นทอนเศรษฐกิจอย่างไร

โลกร้อนบั่นทอนเศรษฐกิจอย่างไร

โลกร้อนบั่นทอนเศรษฐกิจอย่างไร

 

โลกร้อนเป็นคำพูดที่ถูกพูดถึงมายาวนานเกิน 10 ปี แต่ทว่าการจัดการปัญหาเรื่องนี้ดูจะไม่ทันท่วงที ภัยธรรมชาติ และวิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น หรือถูกคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นได้เลย ในมุมมองโดยกว้างเมื่อพูดถึงคำว่าภาวะโลกร้อน แน่นอนว่าสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แต่หากมองลึกไปกว่านั้น ผลกระทบนั้นไม่ได้กระทบแค่ระบบนิเวศหรือห่วงโซ่อาหาร แต่เศรษฐกิจ เงิน ชีวิตความเป็นอยู่ ก็ถูกกระทบด้วยเช่นกัน

 

เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นตามเนื่องจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก สภาพอากาศจะแปรปรวนและมีความรุนแรงมากขึ้น แค่พูดถึงผลกระทบในภาพใหญ่แค่นี้เราก็สามารถคาดเดาได้ไม่ยากเลยว่า สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพของมนุษย์ จะต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจได้สองรูปแบบ ได้แก่

  • ประการที่หนึ่ง: ก่อให้เกิดการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบจากภัยแล้งนั้นทำให้กิจกรรมทางเกษตรกรรมลดลงส่งผลให้ผลผลิตและรายได้ลดลง
  • ประการที่สอง: ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรง เช่น ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ

 

หากจะยกตัวอย่างให้เห็นกันง่าย ๆ เช่น เมื่อสุขภาพของผู้คนมีปัญหามากขึ้นเนื่องจากมลภาวะ ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบริษัทต่าง ๆ อีกกรณีหนึ่ง โลกร้อนก็ส่งผลกระทบตรงไปที่อุตสาหกรรมการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว ภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ

 

ลองมาดูแง่มุมเชิงสถิติของผลกระทบเพื่อให้เห็นความรุนแรงกันชัด ๆ

ข้อมูลจาก German watch (2021) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2543- 2562 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเสียหายเฉลี่ย 0.82% ของเศรษฐกิจประเทศ หรือ ประมาณ 9.8 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขอาจทำให้ในอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย จะลดลง 4.9%- 43.6% โดยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การท่องเที่ยวและการเกษตรที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เนื่องจากถูกภัยธรรมชาติคุกคาม

 

บางครั้ง ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมักจะถูกมองเป็นปัญหาที่อยู่เดี่ยว หมายถึงไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น ๆ  หรือแง่มุมผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากนัก แต่จากข้อมูลในบทความนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้น คำถามคือ คุณจะทำอะไรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนบ้าง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ, ภาวะโลกร้อนกระทบเศรษฐกิจไทย, อ้างอิงจาก https://dxc.thaipbs.or.th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/#:~:text=%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96,%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1
ธนาคารแห่งประเทศไทย, เศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกันด้วยหรือ, อ้างอิงจาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_02Sep2019.aspx
SCBEIC, Economic of Climate Change, ภาวะโลกร้อนกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างไร, อ้างอิงจาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/6780

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน