เศรษฐกิจ

ผู้อพยพส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ? เหตุผล 4 ประการที่ทำให้ผู้อพยพช่วยให้เศรษฐกิจของอเมริกาแข็งแรง

ผู้อพยพส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ? เหตุผล 4 ประการที่ทำให้ผู้อพยพช่วยให้เศรษฐกิจของอเมริกาแข็งแรง

ผู้อพยพส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ? เหตุผล 4 ประการที่ทำให้ผู้อพยพช่วยให้เศรษฐกิจของอเมริกาแข็งแรง

 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอำนาจทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งส่งผลให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมหาอำนาจ ผู้อพยพมากมายหลั่งไหลสู่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนี้ สหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้อพยพในประเทศมากถึงร้อยละ 27 ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเป็นจำนวน 90.8 ล้านคน เพิ่มมากขึ้นจากปี ค.ศ. 2010 ที่มีจำนวนผู้อพยพร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด แม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าสหรัฐอเมริการับผู้อพยพมากเกินไปหรือไม่ แต่การรับผู้อพยพของสหรัฐอเมริกากลับมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้น ด้วยเหตุผล 4 ประการดังต่อไปนี้ [1, 2, 3, 4]

 

เหตุผลประการแรก เศรษฐกิจขนาดใหญ่ มาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ยิ่งสหรัฐอเมริการับผู้อพยพมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นเท่านั้น ผู้คนที่เพิ่มจำนวนขึ้นหมายถึงการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการสินค้นและบริการที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้อพยพในสหรัฐอเมริกามีส่วนใน GDP ของประเทศมากถึงร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ เหล่าผู้อพยพยังมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่านับ 5.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในแต่ละปี

 

เหตุผลประการต่อมา เศรษฐกิจที่แข็งแรง มาจากแรงงานที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน ผู้อพยพทั้งหลายช่วยเติมเต็มช่องว่างในตลาดแรงงาน ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนไปอย่างดีเสมอ ปัจจุบันนี้ แรงงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา นับเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกามากถึงร้อยละ 18 เช่นเดียวกับอาชีพอื่น ๆ ที่เหล่าผู้อพยพได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญด้วยเช่นกัน บรรดาผู้อพยพช่วยแก้วิกฤตการขาดแคลนแรงงานในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

 

เหตุผลข้อที่สาม นอกจากผู้อพยพจะเข้ามาเป็นแรงงานให้แก่ประเทศแล้ว ผู้อพยพส่วนหนึ่งยังเข้ามาสร้างกิจการ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนี้ ผู้อพยพมีส่วนในการสร้างบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกามากถึงร้อยละ 55 ของบรรดากิจการสตาร์ทอัพทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้อพยพไม่ได้เข้ามาแย่งงานผู้คนในประเทศแต่อย่างใด ในทางกลับกัน ผู้อพยพกลับมีส่วนในการสร้างงานให้แก่คนในประเทศ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจแข็งแรง

 

เหตุผลข้อสุดท้าย ผู้อพยพในสหรัฐอเมริกามีส่วนสำคัญในการเพิ่มจำนวนประชากรให้แก่สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศทั้งหลายเริ่มประสบกับปัญหาประชากรถดถอย พร้อม ๆ กับปัญหาผู้สูงอายุ สหรัฐอเมริกายังคงมีแรงงานและผู้คนเกิดใหม่ในประเทศเสมอ เนื่องมาจากนโยบายการเปิดรับผู้อพยพที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาในประเทศทุกปี ผู้อพยพเข้ามาสมรสกับคนในประเทศ และก่อเกิดประชากรรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้อพยพก็เป็นแรงงานที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นจึงมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแรง

 

 

ผู้อพยพส่งผลดีอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอเมริกา ตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจที่แข็งแรง มีที่มาจากรากฐานที่ผู้คนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองดั้งเดิมหรือผู้อพยพ ต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน และร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ สหรัฐอเมริกาจึงยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง และแข็งแกร่งอย่างมากในปัจจุบัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Rob Wile. (April 7, 2024). How immigrants are helping boost the U.S. job market without affecting inflation. Retrieved from https://www.nbcnews.com/business/economy/immigrants-are-helping-us-job-market-grow-without-affecting-inflation-rcna146570
[2] Andrew Thurston. (April 4, 2024). Do Immigrants and Immigration Help the Economy?. Retrieved from https://www.bu.edu/articles/2024/do-immigrants-and-immigration-help-the-economy
[3] FWD.us. (March 14, 2024). Immigration Benefits All Americans and Strengthens the Economy. Retrieved from https://www.fwd.us/news/americans-and-immigration
[4] Jeanne Batalova. (March 13, 2024). Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States. Retrieved from https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2024

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน