เศรษฐกิจ

New Economy และการลงทุนในยุคสมัยใหม่

New Economy

เศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือ New Economy เป็นอีกหนึ่ง theme การลงทุนที่ผมชอบมาก ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่ถูกจริตกับตนเอง วันนี้ ลงทุนศาสตร์จะมาเล่าถึงเรื่องของเศรษฐกิจกระแสใหม่ด้วยภาษาง่าย ๆ ให้ฟังกัน อยากให้ลองอ่านกันดู เพราะส่วนตัวคิดว่ามีประโยชน์ต่อการลงทุนมาก เรื่องราวมันเป็นประมาณนี้

 

เมื่อประเทศหนึ่งเริ่มต้นการเติบโต หรือเปิดประเทศเป็นทุนนิยม ธุรกิจแรกเริ่มของประเทศมักจะเป็นธุรกิจเกษตร ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ เหมืองแร่ ป่าไม้ น้ำมันดิบ ประมง เป็นต้น เนื่องจากเป็นธุรกิจพื้นฐานของประเทศ ไม่ต้องใช้นวัตกรรมสูงมาก ตรงไปตรงมา ดำเนินธุรกิจได้ง่าย

 

สังเกตว่า ประเทศที่เพิ่งเปิดประเทศ สัดส่วนอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ต่ออุตสาหกรรมรวมจะสูงมาก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเวียดนามตอนนี้ก็ยังมีบริษัทเกี่ยวกับป่าไม้จำนวนมากในตลาดหุ้น

 

พอเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น เม็ดเงินจะค่อย ๆ ขยับไหลมาที่ ธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น เนื่องมาจากค่าแรงที่ต่ำ ปัจจัยนี้จะดึงดูดการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่มีค่าแรงแพงกว่า

 

อย่างในช่วงนโยบาย เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ของประเทศไทย ในยุครัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประเทศไทยมีการเจรจาด้านการตั้งอุตสาหกรรมกับประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก ผลที่ได้ คือ เม็ดเงินลงทุนจำนวนมากจากญี่ปุ่นไหลมาที่ไทย

 

หลังจากนั้น เมื่อประเทศพัฒนาไปถึงระดับหนึ่ง คุณภาพชีวิตของประชากรจะดีขึ้น และค่าครองชีพของประชากรจะสูงขึ้น ค่าแรงจะขึ้นไปตามธรรมชาติการผลักดันของเงินเฟ้อ เม็ดเงินจะเคลื่อนไหวจากภาคอุตสาหกรรม มาเป็นภาคบริการ เนื่องจากแรงงานจะต้องใช้ฝีมือมากกว่า ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และตอบสนองกลไกการใช้จ่ายของคนในประเทศ

 

หากไปดูโครงสร้างส่วนแบ่ง GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะพบว่าเกิดแนวโน้มที่ชัดเจนของการเติบโตของภาคบริการ และการตกต่ำของภาคอุตสาหกรรม แน่นอนว่าแนวโน้มดังกล่าวเกิดในทุกประเทศที่ค่อย ๆ ส่งผ่านจากภาคอุตสาหกรรม มาเป็นภาคบริการ

 

ประเทศไทยก็เช่นกัน หากแบ่งแยกส่วนของ GDP ของประเทศไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา จะพบว่าสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ถดถอย และสัดส่วนภาคบริการจะค่อย ๆ เติบโต เหมือนที่แต่ก่อน เราจะรู้กันดีว่าประเทศเราเป็นประเทศส่งออก แต่ในปัจจุบันนั้นกลายเป็นประเทศที่เน้นการบริโภคภายในประเทศแล้ว

 

ดังนั้น หากจะเลือกลงทุนระยะยาว ผมมักจะเลือกลงทุนไปกับ mega trend เลือกลงทุนไปกับยุคสมัยใหม่ของการเติบโตในประเทศ การลงทุนในภาคบริการ จึงดูจะเป็นคำตอบที่ดีมากกว่า ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ณ ขณะนี้

 

ภาคบริการที่พูดถึงก็เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม เช่น ท่องเที่ยว คมนาคม สื่อสาร ค้าปลีก สุขภาพ ร้านอาหาร สื่อโฆษณา เป็นต้น

 

ลองพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน