เศรษฐกิจ

10 อันดับ ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

 

ทิศทางการมองโลกที่เป็นไปอย่างทะเยอทะยาน อย่างเช่นการศึกษาว่าประเทศไหนรวยที่สุดในโลกนั้น สำคัญเท่าเทียมกับการตระหนักอยู่เสมอว่ามีประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของการเปรียบเทียบนี้ การช่วยประเทศที่จนกว่าให้มีเงินเป็นหนึ่งในวิธีที่หลายองค์กรพยายามทำ ตัวอย่างเช่น สหประชาชาติ แต่ต้องอย่าลืมว่าการเป็นประเทศที่ยากจนนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการศึกษา ความมั่นคงทางการเมือง และหนี้ ประเทศยากจนโดยส่วนใหญ่มักจะถูกจัดระเบียบว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาอีกด้วย

 

ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกถูกจัดระเบียบให้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจรายได้น้อย อยู่ในลำดับ 4 ของการเปรียบเทียบความยากจนโดยธนาคารโลก โดยการจัดอันดับนี้มีตัวชี้วัดมาจากสิ่งที่เรียกว่า Gross Naitonal Income หรือรายได้ทั้งหมดของประเทศในปีปีหนึ่งต่อประชากรปัจเจก Gross National Income มีความคล้ายคลึงกับ Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นเครื่องมือในการวัดค่าเงินในสกุลดอลลาร์ต่อสินค้าและบริการของประเทศนั้น ๆ

 

อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของ Gross National Income คือจะรวมรายได้ที่มาจากทรัพยากรระดับสากลด้วย เช่น การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น ดังนั้น เป็นที่ยอมรับกันในส่วนใหญ่ว่า Gross National Income เป็นตัวชี้วัดความยากจนได้ดีกว่า GDP อยู่นิดหน่อย

 

โดย ประเทศ 10 อันดับที่ถือว่ายากจนที่สุดในโลก ได้แก่
1. Burundi
2. Somalia
3. Mozambique
4. Madagascar
5. Sierra Leone
6. Afghanistan
7. Eritrea
8. Central African Republic
9. Liberia
10. Niger

 

โดย Gross National Income ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความยากจนนี้ จะสามารถตีความออกมาได้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือประเมินด้วยเงินสกุลดอลลาร์ ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Atlas Method ที่ใช้เพื่อคำนวณค่าเงินของแต่ละประเทศ อีกวิธีหนึ่งคือการประเมินอำนาจในการซื้อ ผ่านสกุลดอลลาร์เช่นกัน

 

ด้วยโลกที่หมุนไปโดยมีทุนเป็นตัวนำ เราอาจเห็นได้ว่าประเทศที่รวยที่สุดอยู่ที่จุดสูงสุดของเส้นชี้วัด ในขณะที่ประเทศที่จนที่สุดก็อยู่ในจุดต่ำสุดของเส้นชีวัด นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำ การก้าวไปข้างหน้าของโลกไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง ถึงแม้จะเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยผู้นำประเทศต่าง ๆ ในโลกช่วยกันลดขนาดช่องว่างระหว่างประเทศที่รวยที่สุดและประเทศที่จนที่สุดลงมา

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
World Population Review, Poorest Country in The World 2022, Retrieved from https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poorest-countries-in-the-world
World Bank Blogs, April 2022 global poverty update from the World Bank, Retrieved from https://blogs.worldbank.org/opendata/april-2022-global-poverty-update-world-bank
The Guardian, More than 250M people could be pushed into extreme poverty in 2022- Oxfam, Retrieved from https://www.theguardian.com/business/2022/apr/12/more-than-250m-people-could-be-pushed-into-extreme-poverty-in-2022-oxfam

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน