เศรษฐกิจ

กรมสรรพากรทำสถิติยอดเก็บภาษีเติบโตต่อเนื่อง

กรมสรรพากรทำสถิติยอดเก็บภาษีเติบโตต่อเนื่อง

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ หลายคนรู้สึกว่า กรมสรรพากรจริงจังกับการเก็บภาษีมาก เห็นได้ชัดจากการออกนโยบายใหม่ๆ ที่ตั้งใจในการเก็บภาษีให้ได้เนี๊ยบมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การตรวจติดตามภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ระบบ national e-payment การออกมาตรการตรวจสอบบางธุรกิจ เช่น ร้านขายยา ร้านทอง หากใครติดตามมาตลอดคงสงสัยว่า ยอดการเก็บภาษีของกรมสรรพากรเป็นอย่างไรบ้าง กระเตื้องขึ้นไหม คำตอบ คือ กรมสรรพากรทำสถิติยอดเก็บภาษีเติบโตต่อเนื่อง เลยทีเดียว

 

ภาษี ที่กรมสรรพากรเก็บได้ ไม่ถือเป็นรายได้ของกรมสรรพากร แต่ถือเป็นรายได้แผ่นดิน กรมสรรพากรจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและรายได้อื่นเป็นหลัก ดังนั้น หากมองการเก็บภาษีเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง การเก็บภาษีได้มากหรือน้อย ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับงบกำไรขาดทุนขององค์กร เพียงแต่จะอยู่ในรูปของผลงานที่องค์กรทำได้มากกว่า

 

รายได้แผ่นดิน (ภาษี) ที่กรมสรรพากรเก็บได้ ในช่วงปี 2015 – 2018

 

ปี 2015
รายได้แผ่นดิน (ภาษี) รวม 1,729,204 ล้านบาท

 

ปี 2016
รายได้แผ่นดิน (ภาษี) 1,757,851 ล้านบาท (เติบโต 1.66% yoy)

 

ปี 2017
รายได้แผ่นดิน (ภาษี) 1,792,810 ล้านบาท (เติบโต 1.99% yoy)

 

ปี 2018
รายได้แผ่นดิน (ภาษี) 1,915,535 ล้านบาท (เติบโต 6.84% yoy)

 

ถึงแม้ว่า หากเทียบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะดูไม่ได้มากมากยนัก แต่ถ้านับเป็นตัวเลขเม็ดเงินโดยตรงก็ถือว่ามากที่เดียว โดยในปี 2018 กรมสรรพากรสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 122,725 ล้านบาท

 

หากแยกโครงสร้างภาษีในแต่ละส่วนที่เก็บได้ก็น่าสนใจ

 

เพราะจากแนวโน้มย้อนหลัง รายได้แผ่นดิน (ภาษี) ที่เติบโตขึ้นมาก มาจากสัดส่วนของ ภาษีนิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดการเก็บภาษีตรงส่วนนี้ที่เติบโตดีกว่า GDP ของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าส่วนหนึ่ง กรมสรรพากรน่าจะประสบความสำเร็จในการผลักดันผู้ประกอบเพื่อเข้าสู่ระบบนิติบุคคลและระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจนสำเร็จ

 

SME คงจะคุ้นเคยกับการตรวจแนะนำของกรมสรรพากรที่นิยมให้ผู้ประกอบการจดนิติบุคคล และหากรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องรีบไปจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในงบของกรมสรรพากรนี่เอง

 

หากกรมสรรพากรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถซื้อหุ้นได้ กรมสรรพากรก็คงจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยทีเดียว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน