เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจอัฟกานิสถานเป็นอย่างไร ท่ามกลางภัยก่อการร้าย

เศรษฐกิจอัฟกานิสถานเป็นอย่างไร ท่ามกลางภัยก่อการร้าย

เศรษฐกิจอัฟกานิสถานเป็นอย่างไร ท่ามกลางภัยก่อการร้าย

 

อัฟกานิสถานเผชิญกับภาวะสงครามเรื่อยมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1971 โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนสงคราม (1971-1978) ช่วงสงครามโซเวียต – อัฟกานิสถาน (1979-1989) ช่วงสงครามกลางเมือง (1990-2001) [1, น.12]และช่วงหลังเหตุการณ์ วินาศกรรม 11 กันยายน (9/11) (2002-2014) สหรัฐอเมริกาเข้าไปมีบทบาทในการจัดตั้งสถาบันหลักขึ้นใหม่ในอัฟกานิสถาน พยายามเอาชนะกลุ่มตาลีบันผู้สนับสนุนกลุ่มอัลกออิดะห์ รวมถึงการจัดตั้งกองกำลังทหารในอัฟกานิสถานมากขึ้นเพื่อปกป้องประชาชนจากการโจมตีของกลุ่มตาลีบัน ภารกิจทางทหารของทั้งสหรัฐอเมริกาและนาโต้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2014 [2]

 

ในปีค.ศ. 2021 นี้เอง กองทัพสหรัฐฯ และนาโต้ได้ถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานจนหมด ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โจ ไบเดน ได้กล่าวว่า ชาวอัฟกานิสถานกำลังจะได้ตัดสินอนาคตของตนเอง [3] ทั้งนี้ เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานในช่วงที่มีสงครามและการก่อการร้ายนั้นเสียหายเป็นอย่างมาก สงครามระหว่างปี ค.ศ. 1979-2001 สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานและค่าเสียโอกาสต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พลเมืองเสียชีวิตราว 2 ล้านคน พิการอีกประมาณ 1 ล้านคน และลี้ภัยเกือบ 3 ล้านคน ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ อัตราการเติบโตของ GDP ติดลบถึงร้อยละ 2.54 [1, น.12]

 

การมาถึงของสหรัฐอเมริกาส่งผลอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน สหรัฐต้องการเสริมโครงสร้างพื้นฐานและช่วยให้รัฐบาลอัฟกานิสถานมีความเข้มแข็ง สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทเงินฟื้นฟูอัฟกานิสถานในหลายด้าน ทั้งด้านการฝึก การให้อุปกรณ์ และการให้งบประมาณทางทหารนับ 88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างเขื่อน รวมถึงการศึกษาอีก 36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัยธรรมชาติอีก 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยับยั้งการส่งออกเฮโรอีนจากอัฟกานิสถานไปยังประเทศทั่วโลกอีก 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [4]

 

ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Real GDP Growth Rate) ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2002-2011 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.27 ซึ่งนับเป็นการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ [1, น.13] อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจในช่วงหลังเหตุการณ์ 9-11 จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากช่วงสงครามที่เกิดขึ้นก่อนหน้า แต่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานกลับไม่ดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งเขื่อน โรงเรียน โรงพยาบาล ถูกปล่อยทิ้งร้างในภาวะสงคราม การส่งออกฝิ่นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ [4]

 

ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานยังคงต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ภาคเอกชนมีการจ้างงานในเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพต่ำ แรงงานร้อยละ 44 เป็นเกษตรกร และครัวเรือนร้อยละ 60 มีรายได้จากการทำการเกษตร การพัฒนาภาคเอกชนมีข้อจำกัดมากมาย ทั้งในด้านความไม่ปลอดภัย ความไม่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ การเมือง สถาบันที่อ่อนแอ และปัญหาการคอร์รัปชั่น [5] และแม้จะมีการทุ่มงบประมาณกับการฝึกตำรวจทหารในอัฟกานิสถาน แต่กลุ่มตาลีบันกลับมีกำลังมากขึ้นและขยายพื้นที่ควบคุมได้มากขึ้นเรื่อย ๆ [4] เราคงได้แต่จับตาดูกันต่อไปว่า เศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน หลังจากการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาและนาโต้ จะเป็นไปเช่นไรในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Nasery, J. A. (2014). The Economic Shock to Afghanistan Caused by Aid Reduction and Troops Withdrawal (No. 202). IEE Working Papers.

[2] Witte, G. (October 31, 2020). Afghanistan War. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/Afghanistan-War

[3] BBC News. (July 9, 2021). Afghanistan: What has happened to violence, poverty and women’s education?. Retrieved from https://www.bbc.com/news/56779160

[4] The Economic Times. (April 30, 2021). Counting the costs of America’s twenty-year war in Afghanistan. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/counting-the-costs-of-americas-twenty-year-war-in-afghanistan/articleshow/82328221.cms?from=mdr

[5] The World Bank. (March 30, 2021).The World Bank In Afghanistan. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน