เศรษฐกิจ

ทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวไกลในระดับโลก

ทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวไกลในระดับโลก

ทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวไกลในระดับโลก

 

สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นประเทศที่เคลื่อนไปด้วยธุรกิจเป็นหลัก ในปัจจัยสามข้อหลักที่ทำให้สิงคโปร์พัฒนามาได้ขนาดนี้ได้แก่ ความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าและเงินทุน สิงคโปร์ได้สร้างงานและพยายามดึงแรงงานที่ทำงานในระดับสูงเข้ามาทำงานในประเทศ และข้อสุดท้ายคือความพยายามในการสร้างนวัตกรรม

 

เหล่านี้คือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประเทศพัฒนา โดยปัจจัยเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ไม่แข็งเเรง ซึ่งเอื้ออำนวจให้เกิดความเชื่อมโยงกับตลาดอื่น ๆ ระดับโลก ท่าเรือสิงคโปร์และสนามบินชางกี ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนสัญจรเยอะที่สุดในโลก

 

ท่าเรือสิงคโปร์นั้นเชื่อมต่ออย่างน้อย 200 เส้นทางการค้า ไปยังท่าเรือจุดหมายต่างๆประมาณ 600 ท่า ใน 120 ประเทศ นอกจากนั้นสนามบินก็เป็นสถานที่ที่มีธุรกิจการบินมากกว่า 100 สายการบิน พาผู้คนไปมาระหว่าง 380 เมืองทั่วโลก

 

ปัจจัยเรื่องความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างยั่งยืน และร่ำรวย สิ่งนี้มาจากความพยายามหลายปีมาก ๆ ในการยึดหลักนโยบายว่าจะเปิดกว้างต่อเงินทุนต่างชาติ เทคโนโลยี สร้างนโยบายยิบย่อยเพื่อเอื้อต่อต่อลงทุน และสนับสนุนตลาดที่มีการแข่งขันสูง

 

เศรษฐกิจของสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ และความสามารถในการซื้อขายของประเทศนั้นมากกว่า 3 เท่าของ GDP ในประเทศเลยด้วยซ้ำ
นโยบายสนับสนุนธุรกิจมีหลายวิธีการในการเชื้อเชิญ หรือดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนเหล่านั้นได้สร้างผลประโยชน์ให้ประเทศมีการจัดการภาษีในระดับสูงและมีการแข่งขันกันมาก บริษัทต่างชาติที่ตั้งใจจะเปิด สำนักงานใหญ่ระดับโลกหรือระดับภูมิภาคจะได้ประโยชน์จากนโยบายการลดภาษีสำหรับบริษัทธุรกิจซึ่งปัจจุบันมีการฝึกอบรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นอีกด้วย

 

สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีในการนำเข้าสิ่งต่าง ๆ ในระดับน้อยมาก เทียบกับประเทศอื่น ๆ ของโลก มีข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 

ความสามารถระดับโลก
ด้วยความที่สิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติให้พึ่งพา สิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มี ซึ่งนั่นก็คือทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์ทำงานเชิงนโยบายอย่างหนักเพื่อลงทุนเกี่ยวกับการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ การอบรม นักเรียนจากสิงคโปร์มีความสามารถระดับโลก ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาที่น่าอิจฉามากทีเดียว

 

จึงทำให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ผลิตพนักงานระดับสูง ที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น และมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาจากภาษีของปัจเจกและกฎเกณฑ์ในการได้รับวีซ่าทำงาน สิงคโปร์จึงดึงดูดประชากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งจากส่วนภูมิภาค และจากระดับระหว่างประเทศ

ความหลากหลายในการใช้ภาษาก็ดึงดูดคนทำงานด้วยเช่นกัน

 

นวัตกรรม
สิงคโปร์ลงทุนอย่างหนักเพื่อสร้างระบบที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวผลักดัน ด้วยเป้าประสงค์ในการขับเศรษฐกิจผ่านบริษัทและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคต และผลักดันเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นหลักต่อไป

 

การลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าสิงคโปร์ไม่เจออุปสรรคเลย สิงคโปร์ยังมีปัญหาเรื่องประชากรเติบโตน้อย การหดตัวของจำนวนแรงงาน ที่ลดประสิทธิภาพไปเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ยกเว้นธุรกิจหรืองานที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าสูง

 

ด้วยปัจจัยทั้งสามข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นเหตุผลที่เมื่อใคร ๆ นึกถึงสิงคโปร์ก็จะเห็นภาพสวรรค์ของธุรกิจ มีการปฎิสัมพันธ์ของคนอย่างหลากหลาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้คนต่างได้รับการศึกษาและได้เข้าทำงานในธุรกิจใหญ่ๆของโลก พูดได้เลยว่า แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เป็นเกาะ ไร้ทรัพยากรธรรมชาติให้พึ่งพา แต่ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศนั้น เฉียบแหลมและทำให้ประเทศพัฒนาได้มาถึงจุดนี้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Asialinkbusiness, What makes Singapore the most competitive country in the world, Retrieved from https://asialinkbusiness.com.au/news-media/what-makes-singapore-the-most-competitive-country-in-the-world?doNothing=1
EHLInsights, Singapore: The reasons behind the economic success, Retrieved from https://hospitalityinsights.ehl.edu/singapore-economic-success
มติชนสุดสัปดาห์, ทำไมสิงคโปร์ติดอันดับ 1 ทั้งในอาเซียนและโลก, อ้างอิงจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_6954

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน