เศรษฐกิจ

5 สาเหตุ 5 ทางออก ทำอย่างไร เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป

5 สาเหตุ 5 ทางออก ทำอย่างไร เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป

5 สาเหตุ 5 ทางออก ทำอย่างไร เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป

 

 • จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกียรตินาคินภัทรหันมาทำการค้นคว้า โดยตั้งโจทย์วิเคราะห์ความน่าสนใจของประเทศไทยในการลงทุน เริ่มจากการตั้งคำถามถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นไทย เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ที่ต่างชาติเริ่มทยอยขายหุ้นไทยมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าวิกฤติการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะเข้ามาเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้ระยะหลังมานี้เศรษฐกิจไทยหดตัวและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

 

 • แต่การค้นคว้าชิ้นนี้มุ่งศึกษาแนวโน้มระยะยาวกว่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าศึกษาครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวหลังวิกฤติการแพร่ระบาด

 

 • ถ้าถามว่าเหตุผลที่ทำให้ไทยเดินมาสู่สถานการณ์นี้คืออะไร งานค้นคว้าดังกล่าวได้ให้เหตุผลไว้ทั้งหมด 5 ข้อ
  • โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเก่า เนื่องจากการพัฒนามุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ในขณะที่สัดส่วนสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูง ไม่มีการเติบโต ต่างจากแนวโน้มในต่างประเทศและประเทศอื่นในภูมิภาค โดยมีตัวอย่างลักษณะสินค้าที่เปลี่ยนไป เช่น การผลิต hard disk drive ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่าง SSD, สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากไทย, การส่งออกรถยนต์ถูกแทนที่ด้วยรถไฟฟ้า, ภาคเกษตรผลิตได้ต่ำกว่าคู่แข่ง, ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลง พึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น
  • ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อม เริ่มตั้งแต่นโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนและยังไม่ได้รับการปรับปรุง เช่น ภาษีการค้าระหว่างประเทศสูง บทบาทสถาบันการเงินในประเทศที่ยังส่งเสริมการพัฒนาได้ไม่ดีนัก ทักษะแรงงานที่ยังไม่ทัดเทียมแรงงานในประเทศรอบข้าง
  • ค่าแรงที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ความน่าสนใจในการเป็นฐานการผลิตลดน้อยลง เพราะแม้ค่าแรงจะสูงขึ้นแต่คุณภาพของผลิตภาพยังไม่ปรับขึ้นตามค่าแรง
  • ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้เกิดช่องว่างใหญ่ระหว่างการออมและการลงทุน
  • เศรษฐกิจชะลอตัวจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้แรงงานลดลง ขนาดของตลาดในประเทศหดตัว ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจต่ำลง

 

 • ผลกระทบ
  • ในกรณีที่เลวร้าย ดุลการค้าถูกกระทบรุนแรง จะส่งผลต่อรายได้ของประชากรทั้งประเทศ และอาจสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนทิศทางจากแข็งค่า เป็นอ่อนค่าลงได้ ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสถานะเงินสกุลต่างประเทศ และปิดความเสี่ยงผ่านตราสารทางการเงินที่เหมาะสม

 

 • สิ่งที่รัฐต้องทำเร่งด่วนเพื่อจัดการสถานการณ์ก่อนวิกฤติเกินแก้
  • เพิ่มคุณภาพและความรู้เข้าสู่ระบบการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วน มาเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเองได้
  • ปรับปรุงคุณภาพแรงงาน และสนับสนุนการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพัฒนาฝีมือและผลิตภาพ
  • ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงมาสู่ผู้ผลิตไทย
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเอื้อการดึงดูดการลงทุน
  • ที่สำคัญคือ รัฐต้องดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อศึกษาความสนใจของนักลงทุน เพื่อปรับปรุงแนวนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ

 

 • การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ตามมา โลกหลังวิกฤติการ Covid-19 ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก ดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หยุดหวังพึ่งพาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเดิม ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตระยะยาว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK, OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน