การเงิน

ธนาคารแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ธนาคารแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ธนาคารแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

ปัจจุบันนี้ ธนาคารนับเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้และการฝากเงิน ธนาคารเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ และให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงิน ธนาคารมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาเงินฝากให้ปลอดภัย มอบดอกเบี้ยเงินฝาก ให้ลูกค้ายืมเงินเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน ให้คำแนะนำทางการเงินรวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัย  [1] หากย้อนไปสืบค้นข้อมูลว่า ธนาคารแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบในการเกิดขึ้นของธนาคาร ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการฝากและการกู้เงินด้วยเช่นกัน

 

ธนาคารเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินที่หลากหลาย ทั้งความต้องการซื้อขายสินค้าและบริการจากต่างประเทศ และความต้องการในการเก็บรักษาเงิน ธนาคารในยุคก่อนมีลักษณะเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับฝากเงิน เหล่าเศรษฐีในยุคโรมันโบราณนิยมฝากเหรียญและอัญมณีมีค่าไว้กับนักบวชที่ชั้นใต้ดินของวิหาร เนื่องจากนักบวชมีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์และการอุทิศตน ในบันทึกประวัติศาสตร์ของกรีซ โรม อียิปต์ และเมืองโบราณบาบิโลน ล้วนกล่าวว่าวิหาร วัด สถานที่สำคัญทางศาสนามีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางการเงิน [2]

 

จากนั้น ในยุคโรมัน เริ่มมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเงินแยกออกมาจากวัด และมีการให้กู้เงินเกิดขึ้น การกู้เงินในสมัยนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ปล่อยเงินกู้ในปัจจุบันนี้ แต่เป็นการปล่อยกู้เงินที่ถูกกฎหมาย ตัวอย่างการกู้เงินในยุคโรมันที่เด่นชัด ได้แก่ การปล่อยกู้ของจูเลียส ซีซาร์ ที่มีกฎชัดเจนว่า ผู้ให้กู้มีสิทธิยึดที่ดินของผู้กู้ได้ หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระหนี้ได้ ต่อมา แม้จักรวรรดิโรมันล่มสลาย แต่ระบบการกู้ยืมเงินยังคงหลงเหลืออยู่ [2]

 

ทั้งนี้ หากย้อนไปค้นหาว่าธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ใด คำตอบที่มักจะปรากฏให้เห็น ได้แก่ Banca Monte dei Paschi di Siena ธนาคารในเมือง Siena ประเทศอิตาลี ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1472 [3] คำว่า banca ที่ปรากฏนำหน้าชื่อธนาคารแห่งนี้ เป็นที่มาของคำว่า bank ที่แปลว่า ธนาคาร ในภาษาอังกฤษ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13  คำว่า banca หรือ banco ในภาษาอิตาเลียนหมายถึงม้านั่งที่มีพนักพิง ม้านั่งไม้ รวมถึงเคาน์เตอร์ร้าน ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 คำเหล่านี้หมายถึงม้านั่งทำงาน เคาน์เตอร์ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตรา สะสมและให้ยืมเงิน จนกระทั่งคำว่า banca หรือ banco สามารถใช้เรียกแทนสถาบันที่ให้บริการทางการเงินได้ในที่สุด [4]

 

แม้ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าธนาคารแห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้คือที่ใด แต่ระบบการฝาก กู้ยืมเงิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนค่าเงินต่าง ๆ ในอดีตล้วนมีผลก่อให้เกิดการก่อตั้งธนาคาร และมีการพัฒนาระบบของธนาคารเรื่อยมา จนปัจจุบันนี้ ธนาคารมีบริการที่หลากหลาย และมีระบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรืออินเทอร์เน็ต เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า พฤติกรรมการใช้เงินของผู้คนที่เปลี่ยนไป จะส่งผลให้รูปแบบของธนาคารพัฒนาต่อไปเช่นไรในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Pettinger,T. (2021). Purpose of Banks. Retrieved from https://www.economicshelp.org/blog/glossary/banks/

[2] Beattie, A. And KhartitKhartit, K. (May 29, 2021). The Evolution of Banking over time. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/07/banking.asp

[3] Cobalt Recruitment. (2019). The Five Oldest Banks in the World. Retrieved from https://www.cobaltrecruitment.co.uk/blog/2019/01/the-five-oldest-banks-in-the-world

[4] Ferreri, E. (2020). Italy Invented Banks. Retrieved from https://italytravelideas.com/history/italy-invented-banks/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน