การเงิน

10 ประเทศที่เก็บภาษีเงินได้สูงที่สุดในโลก และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตประชากร

10 ประเทศที่เก็บภาษีเงินได้สูงที่สุดในโลก และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตประชากร

10 ประเทศที่เก็บภาษีเงินได้สูงที่สุดในโลก และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตประชากร

 

เมื่อมองดูสถิติที่ถูกเก็บและทำสำรวจในปีต่าง ๆ เราจะเห็นว่ามีประเทศอยู่กลุ่มหนึ่งที่มักเก็บภาษีเงินได้สูงมาก ๆ เทียบกับประเทศที่เหลือในส่วนอื่น ๆ ของโลก หากมองย้อนกลับมาที่ความรู้สึกในแง่การเป็นผู้จ่ายภาษี มันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลักการทั่วไปคือคนทุกคนมักจะไม่อยากจ่ายเงินที่หามาด้วยการทำงานของตนเองไปให้ผู้อื่น แน่นอนว่าหลายคนอยากบริหารจัดการด้วยตัวเราเอง แต่ทำไมคุณภาพชีวิตของหลายประเทศที่เก็บภาษีสูงกลับแปรผันตามจำนวนเม็ดเงินที่ประชากรยอมจ่ายออกจากกระเป๋าของตน

 

จากการเก็บข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ปี ค.ศ. 2021 สรุปสถิติสิบประเทศที่เก็บภาษีสูงที่สุดในโลก ได้แก่

  1. โปรตุเกส
  2. อารูบา
  3. สวีเดน
  4. ญี่ปุ่น
  5. เดนมาร์ก
  6. สวิตเซอร์แลนด์
  7. ออสเตรีย
  8. ฟินแลนด์
  9. แคนาดา
  10. เกาหลีใต้

 

หากลองทำความเข้าใจรายชื่อประเทศที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่ามีความสัมพันธ์ตรงไปตรงมากับสถิติของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก โดย เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และสวีเดน ก็เป็นรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดระดับโลกด้วยเช่นกัน

 

แล้วอะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างการเก็บภาษีในอัตราสูง และความสุขของประชากรในประเทศ

นายเจฟฟรีย์ แซคส์ นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกได้อธิบายว่าอัตราความสุขของประชากรในประเทศที่สูงนั้น ขึ้นอยู่กับรากฐานทางสังคมที่แข็งแรง ในที่นี้หมายความถึงความเชื่อมั่นของประชากรต่อระบบโครงสร้างในการบริหารจัดการในประเทศและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเก็บภาษีสูงนำไปสู่การได้รับสวัสดิการทางสังคมที่มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากภาษีจำนวนมากที่ถูกจ่ายให้ภาครัฐนำไปแบ่งสรรปันส่วนออกมาเป็นบริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีสิทธิลาดูครอบครัวสำหรับผู้ปกครอง เหล่านี้เป็นผลพวงมาจากรากฐานทางสังคมที่แข็งแรง

ผู้คนในประเทศเหล่านั้นมีความสุขในระดับสูง เพราะมีความเชื่อมั่น และได้รับการสื่อสารนโยบายสาธารณะด้วยความซื่อสัตย์จากรัฐบาล ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวง ผู้คนได้รับจำนวนวันหยุดตามความเหมาะสม สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพได้โดยไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายมากนัก ค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพไม่แพง และคุณภาพของบริการสาธารณะอื่น ๆ สูงแม้จะไม่ต้องจ่ายค่าบริการมากตาม

 

รากฐานทางสังคมที่แข็งแกร่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชากรที่สูงขึ้น เลยกลับมาตอบคำถามที่ว่าทำไมประชากรในประเทศเหล่านั้นถึงยอมจ่ายภาษีราคาแพง เพื่อแลกมาด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

World Population Review. (2021). Highest Taxed Countries 2021. Retrieved from https://worldpopulationreview.com/country-rankings/highest-taxed-countries

(1 February 2021). Countries with the Highest Single and Family Income Tax Rates. Retrieved from https://www.investopedia.com/taxes/countries-highest-income-taxes/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน