สังคมศาสตร์

สงครามฝิ่นคืออะไร

สงครามฝิ่นคืออะไร

สงครามฝิ่นคืออะไร

 

สงครามฝิ่นคือความขัดแย้งระหว่างจีนและชาติตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 สงครามฝิ่นเกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1839-1842 สงครามเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและจีน และครั้งที่สองในช่วงปีค.ศ. 1856-1860 สงครามฝิ่นครั้งที่สองเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า the Arrow War หรือ the Anglo-French War เป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ชาติตะวันตกเป็นฝ่ายชนะในสงครามฝิ่นทั้งสองครั้ง ภายหลังสงคราม ชาติตะวันตกได้รับผลประโยชน์มากมาย ทั้งจากสนธิสัญญา การได้สิทธิพิเศษทางการค้า การได้รับสัมปทานดินแดน ในขณะที่จีนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ สงครามที่เกิดขึ้นมีส่วนทำให้ราชวงศ์ชิงอ่อนกำลังลงอย่างมาก [1]

 

สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดสงครามฝิ่น เกิดจากการที่จีนพยายามหยุดยั้งการค้าฝิ่น ในช่วงยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา จีนได้ค้าขายกับตะวันตก โดยอังกฤษเริ่มส่งออกฝิ่นจากอินเดียมายังจีนอย่างผิดกฎหมาย จนในช่วงปีค.ศ. 1820 ชาวจีนเสพติดฝิ่นกันมากขึ้นจนส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ในปีค.ศ. 1839 รัฐบาลจีนได้มีคำสั่งให้ยึดและทำลายฝิ่นจำนวนมากกว่า 20,000 กำปั่น น้ำหนักมากกว่า 1,400 ตัน โดยฝิ่นเหล่านั้นมีโกดังอยู่ที่กว่างโจว (Guangzhou) และเป็นฝิ่นของพ่อค้าชาวอังกฤษ [2]

 

ต่อมา ในปีค.ศ. 1840 รัฐบาลอังกฤษได้ส่งกองทัพมาโจมตีจีน ในเดือนมิถุนายนปีนั้น กองทัพเรืออังกฤษปิดล้อมแม่น้ำจูเจียง และยึดครองเมืองกว่างโจวไว้ได้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1841 แม้ทางจีนจะโจมตีตอบโต้ต่อไปจนถึงปีค.ศ. 1842 ก็ไม่สามารถเอาชนะอังกฤษได้ ในที่สุด สงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ก็จบลงในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1842 จีนถูกบีบให้ลงนามในสนธิสัญญานานกิง ในสนธิสัญญาระบุไว้ว่า จีนต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่อังกฤษ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยกเขตฮ่องกงให้ทางอังกฤษ ยอมเปิดเขตการค้าที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลให้แก่พ่อค้าชาวอังกฤษ จากเดิมที่พ่อค้าชาวอังกฤษสามารถค้าขายกับจีนได้แค่ท่าเรือกว่างโจวเพียงแห่งเดียว เพิ่มเป็น 5 ท่าเรือ [1] ได้แก่ กว่างโจว เซี่ยเหมิน (Xiamen) ฝูโจว (Fuzhou) หนิงปอ (Ningbo) และเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) [3]

 

สงครามฝิ่นครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง จากจุดขัดแย้งเล็กๆ ที่มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสถูกสังหารในเขตกว่างซี (Guangxi) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1856 ต่อมา ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้น เรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษที่ชื่อ Arrow ถูกปล้นและมีการลดธงอังกฤษลง [4] สงครามระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีนจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ทางการอังกฤษได้ส่งกองทัพโจมตีแม่น้ำจูเจียงอีกครั้ง ฝรั่งเศสได้เข้าร่วมด้วยและเข้าควบคุมกว่างโจวได้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1857 ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 1858 กองกำลังอังกฤษเข้ายึดเทียนจิน (Tianjin) และบีบให้จีนต้องยอมตกลงให้จัดตั้งสถานกงสุลต่างชาติที่จีน เปิดท่าเรือการค้าเพิ่มเติมแก่ชาติตะวันตก ให้อิสระกับเหล่าคณะมิชชันนารีในการเผยแพร่ศาสนา ยอมให้การนำเข้าฝิ่นเป็นเรื่องถูกกฎหมาย [2]

 

ต่อมา ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 1859 อังกฤษและฝรั่งเศสพยายามบุกมาที่ปักกิ่งเพื่อยืนยันข้อตกลง แต่ขบวนถูกขวางไว้ที่เมืองต๋ากู่ (Dagu) ในเดือนตุลาคมปีถัดมา กองกำลังอังกฤษและฝรั่งเศสจึงบุกเข้ามาถึงที่ปักกิ่งและเผาพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวน จีนจึงต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาเทียนจิน และต้องยอมให้อังกฤษเช่าพื้นที่ตอนใต้ของเกาลูน และในปีค.ศ. 1860 จีนยังต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาปักกิ่ง เพื่อสัญญาว่าจะปฏิบัติตามสนธิสัญญาเทียนจิน [2]

 

สงครามฝิ่นทั้งสองครั้งสร้างความเสียหายให้แก่จีนอย่างใหญ่หลวง ราชวงศ์ชิงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นำมาสู่การก่อกบฏโดยชาวบ้านหลายกลุ่ม ทั้งกบฏไท่ผิงและกบฏนักมวย นอกจากนี้ สงครามทั้งสองครั้งยังทำให้จีนได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกอย่างมากอีกด้วย [2]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, October 5). Key Facts of the Opium Wars. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/summary/Key-Facts-of-the-Opium-Wars

[2] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, October 5). Causes and Effects of the Opium Wars. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/summary/Causes-and-Effects-of-the-Opium-Wars

[3] Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State. (n.d.).  The Opening to China Part I: the First Opium War, the United States, and the Treaty of Wangxia, 1839–1844. Retrieved from https://history.state.gov/milestones/1830-1860/china-1

[4] The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Timeline of the Second Opium War (Arrow War). Retrieved from https://www.britannica.com/list/6-interesting-facts-about-fidel-castro

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน