การเงิน

เกษียณอย่างไรให้เป็นเศรษฐี 4 ขั้นตอนสำคัญสำหรับวางแผนการเกษียณล่วงหน้าในอีก 10 ปี

เกษียณอย่างไรให้เป็นเศรษฐี 4 ขั้นตอนสำคัญสำหรับวางแผนการเกษียณล่วงหน้าในอีก 10 ปี

เกษียณอย่างไรให้เป็นเศรษฐี 4 ขั้นตอนสำคัญสำหรับวางแผนการเกษียณล่วงหน้าในอีก 10 ปี

 

ชีวิตในวัยเกษียณเป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายได้ในขณะเดียวกัน หากมีแผนการเงินที่มั่นคง ชีวิตหลังจากการทำงานอย่างยาวนานย่อมเป็นการพักผ่อนอยู่ในฝันดี แต่หากการเกษียณเกิดขึ้นท่ามกลางจังหวะชีวิตที่ผิดพลาด ขาดการเตรียมการล่วงหน้า ไม่มีเงินสำรองเพียงพอ ชีวิตวัยเกษียณที่ควรสงบสุขย่อมกลับกลายเป็นฝันร้าย ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอคำแนะนำ 4 ประการถึงขั้นตอนสำคัญในการวางแผนสำหรับเกษียณอย่างมั่นคงได้ภายใน 10 ปี ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

ขั้นตอนแรกที่สำคัญในการวางแผนสำหรับการเตรียมเกษียณ คือการมองให้เห็นภาพรวมชีวิตของตนเอง คิดทบทวนให้เห็นชัดเจนตั้งแต่รายรับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรายได้ที่อาจหามาเพิ่มเติมได้ หรือไม่ได้หลังจากที่เกษียณจากงานแล้ว คิดคำนวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเองในปัจจุบันทั้งหมดและในอีกสิบปีข้างหน้า รวมถึงภาระหนี้สินที่ต้องทยอยจ่ายคืน นอกจากนี้ ขอให้ลองสำรวจรายจ่ายทั้งในปัจจุบันและตลอดช่วงสิบปีที่จะมาถึง ตลอดจนการลงทุนที่เคยทำไว้ เช่น พอร์ตหุ้น ประกันแบบสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมต่าง ๆ

 

ภาพรวมชีวิตที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้คนสามารถมองเห็นแผนการที่อยู่บนความเป็นจริง และประเมินได้ว่าต้องมีรายได้มากเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ และจะมองออกว่าต้องแบ่งการเก็บออมและหาเงินเพิ่มเท่าไหร่ภายในช่วงสิบปีก่อนจะถึงเวลาเกษียณ

 

ขั้นตอนต่อมา หลังจากการมองภาพรวมทั้งหมด คือการตัดสินใจปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เมื่อมีเป้าหมายที่แน่วแน่แล้ว ก็จำเป็นต้องตัดใจกับรายการใช้จ่ายบางประการที่อาจเคยใช้จ่ายเป็นปกติ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น อาจมีการปรับลดการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือลดรายจ่ายที่เป็นค่าอาหาร อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ แม้การประหยัดจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรระวังไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไป จนสิบปีก่อนเกษียณกลายเป็นเส้นทางที่ชีวิตเหี่ยวเฉา

 

ขั้นตอนนอกเหนือจากการตัดรายจ่าย คือการเพิ่มเติมรายได้ แม้ว่าการหางานเสริมเพิ่มอาจดูเป็นไปได้ยาก แต่หากได้ลองพยายามแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ การหารายได้เสริมสามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การรับงานเสริม ไปจนถึงการหาทางลงทุนต่อเงินหรือทรัพย์สินที่มีให้งอกเงย หากสามารถทำข้อนี้ได้ ก็จะทำให้การใช้จ่ายเงินในช่วงเตรียมการเกษียณมีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องอดออมมากจนเกินไปนัก

 

ขั้นตอนสุดท้าย คือการนำเงินเก็บที่มีไปต่อยอดให้งอกเงยได้มากที่สุด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเพิ่มรายได้นั้นมีหลายวิธี การนำเงินออมที่มีไปต่อยอดให้งอกเงยนับเป็นขั้นตอนสำคัญที่หลายคนหลงลืมไป และกลายเป็นการปล่อยทิ้งให้เงินออมนอนอยู่ในบัญชีไปเฉย ๆ วิธีการทำให้เงินออมมีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่มีตั้งแต่การเลือกนำเงินฝากไปเก็บไว้ในบัญชีฝากประจำที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินสะสมทรัพย์ ไปจนถึงการนำเงินไปลงทุนและเก็บเกี่ยวกำไรจากการลงทุนเหล่านั้น ทั้งนี้ ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง และเลือกระดับความเสี่ยงที่ตนรับได้ รวมถึงเลือกลงทุนในสิ่งที่ตนเองเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเท่านั้น

 

คำแนะนำในการวางแผนเกษียณดังกล่าวนี้เป็นคำแนะนำในภาพรวมที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นได้ เมื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตของแต่ละบุคคล ไม่ว่าแผนการเกษียณของทุกท่านจะเป็นเช่นไร ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ และมีชีวิตหลังการเกษียณที่เป็นฝันดีได้อย่างงดงาม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] James Holbach. (February 6, 2024). 5 Steps To Retiring a Millionaire in the Next 10 Years. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/5-steps-retiring-millionaire-next-150229200.html
[2] Gabrielle Olya. (December 28, 2023). Grant Cardone: Here’s How To Become Rich If You’re Earning an Average Salary. Retrieved from https://www.gobankingrates.com/money/wealth/grant-cardone-how-to-become-rich-if-youre-earning-an-average-salary/?utm_term=related_link_3&utm_campaign=1260539&utm_source=yahoo.com&utm_content=4&utm_medium=rss
[3] Elizabeth Gravier. (February 17, 2023). Experts say you should have 10 times your income saved to retire by age 67—here’s what to do if you aren’t yet there. Retrieved from https://www.cnbc.com/select/what-to-do-if-you-havent-saved-enough-for-retirement

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน