สังคมศาสตร์

เภสัชกรยิปซี A Hero of Field

เภสัชกรยิปซี A Hero of Field

เภสัชกรยิปซี A Hero of Field

 

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะรวยหรือจน ไม่ว่าจะมีผิวสีไหน เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานของการมีชีวิตและสิทธิอันชอบธรรมในการได้มาเพื่อตนเอง เรื่องราวการเดินทางของเภสัชกรยิปซีท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของวงการยาต้านเอดส์ในประเทศไทย และยังเป็นนางฟ้าสำหรับผู้ยากไร้ในดินแดนแถบแอฟริกา และทุก ๆ วันนี้เธอยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง เธอคือ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

 

เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เกิดเมื่อ 21 กุมพันธ์ พ.ศ. 2495 เป็นชาวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ครอบครัวของเธอทำงานด้านสาธารณสุข บ้านของเธอเปิดเป็นสถานพยาบาลขนาดย่อม หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านเภสัชเคมี ประเทศอังกฤษ เธอกลับมาเป็นอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นมีคนสนใจเรียนด้านนี้ยังไม่มากนัก หลังจากเวลาผ่านไปเพียง 2 ปี เธอพบว่าการเป็นอาจารย์ไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างที่เธอตั้งใจไว้ ประกอบกับความรู้มากมายที่เธออุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมา จึงตัดสินใจลาออกเพื่อเข้าทำงานที่องค์การเภสัชกรรม ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และอีกเหตุผลที่ตอบสนองความต้องการของตัวเธอมากที่สุด นั่นคือการผลิตยาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยได้ใช้กัน

 

ช่วงปี พ.ศ.2535 เริ่มมีผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับจากการพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 และมีการแพร่จากแม่สู่ลูกตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ ด้วยความที่เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นคนรักเด็ก และเธอเห็นว่าเด็กทุกคนคืออนาคตของประเทศที่ต้องเติบโตและมีชีวิตเพื่อสร้างและพัฒนาประเทศต่อไป เธอจึงตัดสินใจทำการศึกษาและค้นหายาเพื่อต้านไวรัสดังกล่าว จากวันที่เธอลงมือจนเวลาผ่านไปถึง 3 ปี จึงเกิดตัวยาที่มีชื่อสามัญว่า “ยาเอดส์” ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถผลิตยาตัวนี้ได้และมีราคาที่ถูกมากทีเดียว ยังมีการผลิตยาตัวอื่นเพิ่มเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ ยาสามัญสูตรผสม คือ จีพีโอเวียร์ (GPOvir) ซึ่งมีชื่อเสียงค่อนข้างมาก เนื่องจากแต่เดิม ผู้ป่วยต้องทานยาถึงวันละ 6 เม็ด แต่เธอสามารถลดลงเหลือแค่ 2 เม็ดต่อวันเท่านั้น และราคาของยายังถูกลงถึง 25 เท่า ทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทยเข้าถึงตัวยาได้ง่ายมากขึ้น แต่กว่าการค้นคว้าและผลิตตัวยาจะสำเร็จมาให้คนไทยได้ใช้กันนั้น ไม่ได้ง่ายดายเลย เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ต้องถูกขัดขวางจากคนในองค์การเภสัชกรรมเอง และถูกฟ้องร้องจากบริษัทยาทั่วโลกที่ต่างเสียผลประโยชน์จากตัวยาหลาย ๆ สูตรที่คิดค้นขึ้น ทำให้มีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกับเหล่าบริษัทยาที่ขาดผลประโยชน์ แต่ถึงกระนั้น เธอยังคงยึดมั่นกับเป้าหมายแต่เดิมของเธอที่ชัดเจนและแน่วแน่มาตลอด คือการได้ทำหน้าที่และใช้ความรู้กับสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างสูงสุด จึงนับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในประเทศไทย ที่เธอสามารถสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในการเข้าถึงตัวยาและมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

เมื่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก เธอจึงมีโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งขณะนั้นทวีปแอฟริกาเป็นดินแดนที่มีผู้ป่วยโรคเอดส์มากที่สุดในโลก ประกอบกับความยากจน และไม่มีระบบสาธารณสุขที่ดี ทางองค์การอนามัยโลกจึงได้ขอความช่วยเหลือมาทางประเทศไทย และประเทศไทยเองก็มีความยินดีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เธอกล่าวว่า องค์กรและหน่วยงานในประเทศถามเธอถึงผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนจากการเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ ซึ่งตัวเธอเองก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากความมีมนุษยธรรมและการช่วยเหลือเพื่อนมนษย์ด้วยกัน เธอเชื่อว่า การไปสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พวกเขาสามารถผลิตยาได้เอง พึ่งพาตัวเองได้ จะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนมากกว่า ทำให้การเริ่มงานครั้งแรกในทวีปแอฟริกาของเธอเต็มไปด้วยลำบาก เนื่องจากมีตัวเธอคนเดียวที่ต้องเดินทางมาทำงาน ท้ายที่สุดเธอจึงลาออกจากองค์การเภสัชกรรมเพื่อมาลุยงานในแอฟริกาอย่างเต็มตัว

 

เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ตัดสินใจเดินทางไปเริ่มภารกิจของเธอที่ประเทศคองโกเป็นที่แรก เธอต้องเริ่มต้นทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ การวางแปลนโรงงานผลิต การสั่งซื้อและติดตั้งเครื่องจักร การสั่งซื้อวัตถุดิบและตัวยาต่าง ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดและฝึกสอนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจด้วยภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดต่าง ๆ เกิดจากการสาธิตและลงมือทำให้เห็น ซึ่งค่อนข้างเป็นอุปสรรคพอสมควรเนื่องจากพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ช้า และมีความแตกต่างทางภาษา แต่ทุกอย่างก็สำเร็จในเวลาเพียง 3 ปี โดยยาต้านเอดส์เม็ดแรกของทวีปแอฟริกาถูกผลิตออกมาจนได้ และเธอตั้งชื่อตัวยาดังกล่าวว่า แอฟริ-เวียร์ (Afri-VIR)

 

เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ใช้เวลาในการอุทิศตนให้คนในทวีปแอฟริกาถึง 12 ปี ด้วยทุนของเธอเอง เธอเดินทางร่อนเร่ไปในประเทศยากจนต่าง ๆ จนได้ฉายาว่า เภสัชกรยิปซี เพียงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงตัวยาสำคัญและมีชีวิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ สงครามการแย่งชิงทรัพยากร รวมไปถึงความแตกแยกทางการเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่งเธอต้องผ่านอุปสรรคมากมายที่อยู่เหนือการควบคุม แต่เธอเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และให้ความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน เธอกล่าวเสมอมาว่า เหตุใดจึงมีแต่คนรวยที่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีได้ ในขณะที่คนจนต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ ทุกคนล้วนแต่เป็นมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตของตนเองและสามารถเข้าถึงการรักษาโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งเธอก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่ประชาชนในทวีปแอฟริกาสำเร็จแล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากยังมีประเทศยากจนอีกหลายประเทศที่ยังคงรอการช่วยเหลืออยู่ เธอกล่าวอีกว่า งานของเธอมีมากมายนัก ต่อให้เธอเกิดมาอีกสิบครั้ง ก็คงไม่สามารถที่จะทำงานในทวีปแอฟริกาให้สำเร็จได้

 

ทุกวันนี้เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ยังคงทำงานและอุทิศตนต่อผู้ยากไร้ มีโครงการต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาเหล่านั้น สามารถมีชีวิตและพึ่งพาตัวเองได้ โดยปราศจากการระดมทุนใด ๆ และเธอจะทำจนกว่าทุนของเธอจะหมดลง เธอเชื่อว่าคนหนุ่มสาวคือพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตราบเท่าที่พวกเขาเต็มใจจะกระทำ มีทัศนคติเชิงบวก มีความอดทนและคุณธรรม เพราะความสำเร็จนั้นซื้อไม่ได้ แต่เกิดจากการสร้างขึ้นมาด้วยมือของตนเอง ดังนั้น จึงควรทำเสมือนว่าในทุก ๆ วันคือวันสุดท้ายของชีวิต นั้นคือการทำทุกอย่างให้เต็มที่และดีที่สุด เพราะจะไม่มีวันต่อไปให้กลับไปแก้ไขได้อีกครั้ง สิ่งสำคัญคือการทำเพื่อคนอื่น การเห็นคุณค่าและความเท่าเทียมในชีวิตของมนุษย์ทุกคน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK, OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

http://www.thailandtoday.in.th/node/1490
https://th.hellomagazine.com/celebrity/exclusive-interviews/10th-the-wisdom-dr-krisana-krisin/
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5206034307_3341_1880.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2015/04/thailand-dr-kraisintu
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_3_002c.asp?info_id=1162
http://forum2015.org/index.php/29-speakers/151-krisana-kraisintu
http://www.thaifstt.org/index2/index.php/11-2016-06-25-10-40-16/2016-06-25-10-40-40/2010/146-2016-06-26-10-43-44
https://www.bbc.com/thai/thailand-45399234

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน