สังคมศาสตร์

ภาวะสมองไหล กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยจริงหรือไม่

ภาวะสมองไหล กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยจริงหรือไม่

ภาวะสมองไหล กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยจริงหรือไม่

 

ในประเทศไทย มีกลุ่มประชากรที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของประเทศ อย่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี้ถือเป็นมันสมองของประเทศที่ชี้ทิศทาง กำหนดนโยบาย หรือผลิตความรู้ในหลากหลายรูปแบบให้แก่กลุ่มประชากรในประเทศ

 

หากดูจากสัดส่วนประชากรแล้ว เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไทยถือว่ามีคนเรียนจบชั้นอุดมศึกษาไม่มากนัก แปลว่าหากภาวะสมองไหลเกิดขึ้นจริง ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะเมื่อสำรวจกลุ่มประชากรแล้ว มีทรัพยากรมนุษย์ไม่มากนัก ที่ได้รับการศึกษาถึงชั้นอุดมศึกษา หรือแปลง่าย ๆ ว่า การศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงอย่างถ้วนหน้า

 

เป็นเรื่องไม่น่าตกใจเลยที่กลุ่มประชากรที่รับได้การศึกษา ซึ่งตามมาด้วยสถานะทางสังคม ความประสบความสำเร็จ การมีอำนาจต่อรองในแง่ของเงิน โอกาส และอื่น ๆ จะตะเกียกตะกายพัฒนาตนเอง และพาตนเองไปสู่การเป็นอยู่ในที่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการที่บุคคลผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ ย้ายถิ่นฐานไปเติบโตต่อในประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็เกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล

 

รัฐบาลไทย พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อที่จะดึงรั้งทรัพยากรมนุษย์กลุ่มสำคัญกลุ่มนี้ไว้ ผ่านการออกนโยบายการให้ทุนการศึกษา ที่พ่วงมาด้วยเงื่อนไขในการกลับมาทำงานในประเทศ ซึ่งก็ถือเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เหมือนเป็นการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมียุทธศาสตร์

 

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผู้มีการศึกษาระดับสูงเป็นจำนวนมากเลือกที่จะย้ายตนเองไปอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว และเรายังเห็นปรากฏการณ์เช่น การตั้งกลุ่มย้ายออกนอกประเทศในเฟซบุ๊ก ที่สมาชิกมีอยู่จำนวนมากอีกด้วย

 

การเลือกที่จะย้ายถิ่นฐานมีตัวแปรมากมาย นับตั้งแต่โอกาสในการศึกษาหรือหน้าที่การงาน บางครั้ง ในประชากรรุ่นก่อน ๆ การออกนอกประเทศไปหาโอกาสใหม่อาจเป็นเรื่องที่ยากเกินเอื้อม แต่ในยุคปัจจุบันที่โลกทั้งโลกเชื่อมต่อกัน ความรู้แลกเปลี่ยนกันมากมาย ผู้คนขวนขวายหาชีวิตทีดีกว่าเดิม โดยการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศพัฒนาแล้ว

 

การตัดสินใจย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็นเรื่องที่แปรผกผันอยู่ในสมการเดียวกันกับความมั่นคง การพัฒนา ของประเทศ การจะวิเคราะห์ภาวการณ์สมองไหลของคนในประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จึงจำเป็นต้องมองปัจจัยรายล้อมเหล่านี้ด้วย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
CSStandford.edu, Brain Drain of Thailand, Retrieved from https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/BrainDrain/Thailand.html#:~:text=The%20%E2%80%9Ccost%E2%80%9D%20of%20brain%20drain,its%20cultural%20and%20social%20norms.
Zenedo.org, Factors contributing to brain drain in Thailand, Retrieved from https://zenodo.org/record/5534211#.YqsT9nZBxPY
Nationthailand, improve Thailand economy to prevent brain drain, warns Thaksin, Retrieved from https://www.nationthailand.com/in-focus/40000547

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน