สังคมศาสตร์

ประชากรโลกกำลังมีลูกลดลง

ประชากรโลกกำลังมีลูกลดลง

ประชากรโลกกำลังมีลูกลดลง

 

ปัญหาประชากร เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมานาน ในขณะที่อดีตนั้น โลกต้องประสบกับปัญหาประชากรเพิ่มขึ้นมากและรวดเร็วเกินไป ซึ่งส่งผลทําให้เกิดความเครียดต่อทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการขาดแคลนน้ำและอาหาร นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงคราม แต่ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา อัตราการลดลงของประชากรมีการลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลควบคู่มาจากอัตราประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การอพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง และอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง การลดลงนี้มาจากค่านิยมที่เปลี่ยนไปของผู้คนในยุคนี้

 

คนในยุคนี้ จะรอจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ อย่างในสังคมสหรัฐอเมริกานั้น ได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของการรอคอยที่จะมีลูก พวกเขาจะรอจนกว่าจะมีอายุมากขึ้น หรือจนกว่าจะมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน คนรุ่นใหม่มักมีความฝันที่สัมพันธ์กับเป้าหมาย การมีชีวิตที่ดีดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะรอจนกว่าจะมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ถึงจะเริ่มต้นการสร้างครอบครัว อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่ออัตราการเกิดที่ลดลงคือการย้ายไปอยู่ในเมือง ที่นำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้มีชีวิตที่แตกต่างจากในยุคแม่และยายของพวกเธอ ผู้หญิงในเมืองมีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาและอาชีพมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงการคุมกําเนิดได้ง่าย นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงตัดสินใจที่จะมีลูกคนแรกเมื่อมีอายุมากขึ้น ส่งผลไปสู่อัตราการลดลงของประชากรนั่นเอง

 

นักวิจัยได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ ว่าประชากรบนโลกจะมีการหยุดนิ่งและหยุดเติบโตในปี ค.ศ. 2100 อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงของประชากรแตกต่างกันไป ตามแต่ละประเทศ ซึ่งเว็บไซต์ www.statista.com ได้รายงานประเทศที่มีอัตราการเกิดลดลงสูงสุดในปี ค.ศ.2021 โดยคำนวณจากจํานวนเด็กที่เกิดต่อผู้หญิง 1 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ 20 อันดับแรกเรียงตามลำดับนั้นได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงค์โปร มาเก๊า ฮ่องกง เปอร์โตริโก มอนต์เซอร์รัต หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน บอสเนีย โรมาเนีย ญี่ปุ่น กรีซ โปแลนด์ โปรตุเกส โครเอเชีย อันดอร์ร่า สโลวาเกีย เซอร์เบีย อิตาลี และฮังการี

 

การลดลงของประชากร นํามาซึ่งปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจ้างงานและตลาดแรงงาน รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ เมื่อจำนวนประชากรลดลง โครงสร้างทางสังคมย่อมมีการเปลี่ยนไปด้วย ทำให้มีผลกระทบต่อการวางนโยบายบริการสาธารณะ เพื่อรองรับกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งความต้องการที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานในเมือง ความต้องการด้านการศึกษา ความต้องการด้านสุขภาพและปัญหาของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกปัญหานั้นมีความสัมพันธ์กัน อัตราการลดลงของประชากร จึงเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังให้ความสำคัญเพราะส่งผลต่อการจัดการประเทศในภาพรวม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://www.statista.com/statistics/268083/countries-with-the-lowest-fertility-rates
https://www.nbcnews.com/think/opinion/america-s-fertility-rates-are-falling-s-cause-celebration-not-ncna1276211

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน