สังคมศาสตร์

จากพนักงานประจำสู่การเป็นฟรีแลนซ์ อะไรกำลังเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน

จากพนักงานประจำสู่การเป็นฟรีแลนซ์ อะไรกำลังเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน

จากพนักงานประจำสู่การเป็นฟรีแลนซ์ อะไรกำลังเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน

 

จากเทรนด์ที่เราเห็น เรื่องการมีครอบครัวน้อยลง หรือแต่งงานแต่ไม่มีลูก นั่นเป็นปัจจัยหลัก ในการทำให้คนเราสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น การทำงานเป็นฟรีแลนซ์อาจเป็นอาชีพที่เคยถูกพูดถึงในเชิงว่าไม่มั่นคง และไม่ยั่งยืน แต่ในทางกลับกัน การเป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มช่องทางจัดการรายได้และเวลาตามแบบฉบับของตนเองได้เช่นกัน ลงทุนศาสตร์ชวนอ่านบทวิเคราะห์ว่าทำไมอาชีพฟรีแลนซ์ถึงกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ของแรงงานในยุคนี้

 

จากงานวิจัยของ Paychex พบว่า ร้อยละแปดสิบสองของผู้เข้าร่วมวิจัยต้องการที่จะทำงานเสริม เพิ่มเติมจากงานหลักที่กำลังทำอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขไม่ได้เป็นไปและเอื้อให้ทุกคนได้ทำงานเช่นนั้น เพราะพบว่าเพียงร้อยละห้าสิบเก้าของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่สามารถหางานฟรีแลนซ์ทำนอกเหนืองานประจำได้จริง ๆ

 

เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากและมีการพูดถึงกันอย่างทั่วไป ว่าหลังจากการระบาดของโรคโควิด 19 จบลงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการลาออกระลอกใหญ่ หากเราไปดูลักษณะงานที่ฟรีแลนซ์ทำ จะเห็นได้ว่า งานที่ทำแบบเสมือนจริง คือทำผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลนั้นกลายมาเป็นงานลักษณะหลักที่หลายคนใช้ทำมาหากิน โดยเนื้อหางานที่ทำก็จะเรียงลำดับความมากไปถึงน้อย ดังนี้ งานวิจัย งานป้อนข้อมูล งานเขียน งานพิสูจน์อักษร ไล่ลำดับกันไป

 

งานวิจัยชิ้นนี้ ยังได้ถามผู้เข้าร่วมวิจัยอีกว่าการทำงานแบบเต็มเวลากับการทำงานแบบฟรีแลนซ์ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างไร พบว่าร้อยละสี่สิบสี่คือว่างานฟรีแลนซ์เป็นงานที่ง่ายกว่า ในขณะที่อีกร้อยละยี่สิบแปดรู้สึกไม่แตกต่างกัน และอีกร้อยละยี่สิบเก้าพบว่าเป็นฟรีแลนซ์ยากกว่า

 

นอกจากนั้น การทำงานแบบฟรีแลนซ์คือการทำงานที่สามารถเลือกงานได้ ไม่ถูกโยกย้ายไปตามตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กร ดังนั้นการทำงานฟรีแลนซ์จึงให้อิสระคนทำงาน ในการเลือกงานอีกด้วย

 

การทำงานแบบไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิศ มีเวลาส่วนตัวและทำงานจากพื้นที่ของตนเอง จัดตารางตัวเองได้อย่างเป็นอิสระ นั่นกลายมาเป็นทางเลือกสำคัญในการเลือกสมัครงานของผู้คนมากขึ้น ในยุคที่ผ่านการระบาดของโรคแล้วพบว่า งานนั้นทำจากที่ไหนก็ได้ ส่งผลให้เราสามารถเลือกจัดการเวลาของเราเองได้ จัดการรายรับรายจ่าย ช่องทางการพัฒนาตัวเอง และเป้าหมายแห่งชีวิตได้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ งานทุกประเภทต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูนขึ้นตามเวลา ไม่ว่าจะงานเต็มเวลาหรือฟรีแลนซ์ก็ต้องการบุคลากรคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราจะต้องคอยพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในโลกที่การแข่งขันไปไวมากขึ้นกว่าเดิม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

Business to Community. 11 January 2021. The new second shift: study shows many full time employees took on freelance work. Retrieved from https://www.business2community.com/strategy/the-new-second-shift-study-shows-many-full-time-employees-took-on-freelance-work-02375627?fbclid=IwAR32a54Qmtay_n-SSLvA5OqswOYptHrcQpqNWsBZm3JzjjLF6RXs9C5m_7w

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน