สังคมศาสตร์

ประวัติศาสตร์การล่มสลายของโซเวียต

ประวัติศาสตร์การล่มสลายของโซเวียต

ประวัติศาสตร์การล่มสลายของโซเวียต

 

ในวันที่ 1 มกราคม ปีค.ศ.1991 สหภาพโซเวียตนับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่รวมมากกว่า 22,400,000 ตารางกิโลเมตร เกือบจะเป็น 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดบนโลก จำนวนประชากรในสหภาพโซเวียตมีมากกว่า 290 ล้านคน ผู้คนมากถึง 100 ชนชาติ ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นับหมื่น การทหารเข้มแข็งด้วยกติกาสัญญาวอร์ซอ [1] อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1991 สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลง [2]

 

รัฐต่าง ๆ ประกาศเป็นประเทศอิสระทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส เอสโตเนีย จอร์เจีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลโดวา รัสเซีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน [3]

 

จุดเปลี่ยนที่สำคัญของการสหภาพโซเวียต ได้แก่ นโยบายการเมืองของมิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำสหภาพโซเวียตที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1985 [4] กอร์บาชอฟได้เสนอนโยบายกลาสนอสต์ (การเปิดกว้างทางการเมือง) และ เปเรสตรอยกา (การวางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่) [5]

 

กลาสนอสต์ คือนโยบายที่เน้นการเปิดกว้าง ทั้งการเซ็นเซอร์สื่อน้อยลง อนุญาตให้สื่อนำเสนอด้านลบของสหภาพโซเวียตและด้านบวกของประเทศในโลกตะวันตกได้ อนุญาตให้พรรคการเมืองที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ลงสมัครเลือกตั้งได้ [4] ร่วมมือทางการค้ากับตะวันตกมากขึ้น ถอนกำลังจากยุโรปตะวันออกและอัฟกานิสถาน  [5] เปเรสตรอยกา คือการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมมายาวนาน มีการเปิดตลาดเสรี อนุญาตให้ประชาชนเป็นเจ้าของกิจการ และอนุญาตให้ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในกิจการร่วมค้าได้ [4]

 

นโยบายเหล่านี้ดูเหมือนจะสร้างผลดี แต่กลับกลายเป็นว่าการให้เสรีกับสื่อและการเปิดตลาดเสรีมีส่วนทำให้สหภาพโซเวียตสูญเสียการควบคุมอำนาจ ในช่วงปลายปีค.ศ. 1989 รั้วพรมแดนระหว่างออสเตรียและฮังการีถูกรื้อถอน โปแลนด์และรัฐบอลติกเริ่มมีอำนาจเข้มแข็งมากขึ้น กำแพงเบอร์ลินและม่านเหล็กล่มสลาย สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นศูนย์รวมอำนาจอีกต่อไป [1]

 

สหภาพโซเวียตยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากนโยบายเปเรสตอยกา ตลาดมืดเข้ามามีอิทธิพลต่อจีดีพีของประเทศมากกว่าร้อยละ 10 เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตยิ่งปั่นป่วนไปอีกเมื่อราคาน้ำมันดิบตกต่ำลงจากบาร์เรลละ 120 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ.1980 เหลือเพียงบาร์เรลละ 24 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ.1986 สหภาพโซเวียตที่เคยส่งออกน้ำมันดิบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกย่อมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และในขณะเดียวกัน สหภาพโซเวียตยังสูญเสียงบประมาณมากถึงร้อยละ10-20 ของจีดีพีไปกับการทหารอีกด้วย [1]

 

นอกจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายได้แก่ปัจจัยทางสังคม เมื่อสหภาพโซเวียตเปิดกว้างทางการเมืองและการค้ามากขึ้น ผู้คนได้มีโอกาสเรียนรู้สังคมแบบใหม่ และได้เรียนรู้ว่าสภาพสังคมคอมมิวนิสต์ที่เป็นอยู่มีข้อจำกัด ส่งผลให้ผู้คนต้องการเปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งใหม่ แม้แต่การเข้าคิวรอเข้าร้านแมคโดนัลด์ที่เป็นตัวแทนของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดตะวันตก ที่เปิดในสหภาพโซเวียตเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1990 [1]

 

การล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่เคยยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และสังคม [1] ปัจจัยต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมานี้นำไปสู่การแยกตัวประกาศเอกราชของรัฐต่าง ๆ รวมถึงความพยายามในการรัฐประหารในเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 1991 [2] จนกระทั่งกอร์บาชอฟ ได้ประกาศลาออกในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ส่งผลให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ในที่สุด [3]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Ray, M. (n.d.). Why Did the Soviet Union Collapse?. Retrieved from https://www.britannica.com/story/why-did-the-soviet-union-collapse

[2] Lumenlearning. (n.d.). Dissolution of the USSR. Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory2/chapter/dissolution-of-the-ussr/

[3] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (August 11, 2020). Collapse of the Soviet Union. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/the-collapse-of-the-Soviet-Union

[4] Janos, A. (February 22, 2019). Was the Soviet Union’s Collapse Inevitable?. Retrieved from https://www.history.com/news/why-did-soviet-union-fall?fbclid=IwAR0fUtrBJUVFrOq5qkR4fthp8C-LMI49wqeQunCQpDnqVN8H6lWI8sz95UE

[5] Satit UP. (ม.ป.ป.). สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (The Unionof Soviet Socialist Republics : USSR). สืบค้นจาก http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AboutStudent/Document/Hist_ModernWorld/Century20th/pdf/soviet2.pdf

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน