สังคมศาสตร์

Nemonte Nenquimo เสียงร้องไห้จาก Amazon

Nemonte Nenquimo เสียงร้องไห้จาก Amazon

Nemonte Nenquimo เสียงร้องไห้จาก Amazon

 

ป่าฝนแอมะซอน (Amazon) เป็นป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมเขตแดนถึง 9 ประเทศของทวีปอเมริกาใต้ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองมานานนับพันปี ปัจจุบันป่าแห่งนี้ที่ถูกขนานนามว่า “ปอดของโลก” กำลังถูกบุกรุกจากความพยายามหาเลี้ยงปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยการหันไปพึ่งพิงและหาผลประโยชน์ทางทรัพยากรจากป่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเจ้าของประเทศโดยการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำสัมปทานในพื้นที่ป่าแอมะซอน เช่นเดียวกับที่รัฐบาลเอกวาดอร์ เปิดให้บริษัทผลิตน้ำมันเข้าบุกรุกพื้นที่ป่าแอมะซอนและก่อให้เกิดการลุกขึ้นต่อสู้ของชนพื้นเมืองเผ่า Waorani ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอน เพื่อพิทักษ์ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาเอาไว้

 

Nemonte Nenquimo เธอคือผู้นำหญิงคนแรกของเผ่า Waorani ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอนภายใต้เขตพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์ ปู่ของเธอเองก็ยังเป็นถึงผู้นำและเป็นนักรบคนสำคัญของเผ่าอีกด้วย Nemonte เล่าว่า เมื่อเธอยังเด็ก หมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่นั้นมีแหล่งน้ำที่สะอาดใสปราศจาการปนเปื้อนของน้ำมันและอยู่ห่างจากบ่อน้ำมันไกลแสนไกล บ่อน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องเดินทางด้วยเรือแคนูและเดินเท้าต่อไปอีกมากกว่า 19 ชั่วโมงจึงจะถึง เมื่อเธออายุได้ 12 ปี คนจากโลกภายนอกก็เดินทางมาถึงเผ่าของเธอในรูปแบบของการเผยแผ่ศาสนา ทำให้ชนเผ่าของเธอต้องเผชิญกับความสับสนจากการแทรกแซงทางวัฒนธรรม และความเชื่อของชนเผ่าอย่างร้ายแรง

 

นับจากวันที่คนแปลกหน้าปรากฏตัวท่ามกลางป่าลึกแอมะซอนครั้งนั้น บ้านของเธอก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไป ชนเผ่า Waorani หลายครอบครัวหลบหนีย้ายถิ่นฐานเข้าไปในป่าลึก และหลายครอบครัวเริ่มละทิ้งวัฒนธรรมของชนเผ่าหันมานับถือศาสนา ทำงานในอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันและเริ่มใช้ชีวิตดิ้นรนหาเงินตามวัฏจักรชีวิตแบบคนเมือง ผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินรวมไปถึงแม่น้ำน้อยใหญ่ ถูกคุกคามและเริ่มปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและน้ำมันที่รั่วไหล ปีแล้วปีเล่ากับความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเสมือนมหัตภัยของพวกเขา Nemonte Nenquimo และสมาชิกชนเผ่าต้องออกมาเรียกร้องให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงภัยร้ายที่กำลังทำลายผืนป่าของพวกเขารวมไปถึงอัตลักษณ์ของชนเผ่า Waorani ที่ตกทอดมาจากเหล่าบรรพบุรุษหลายต่อหลายรุ่นกำลังจะถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของรัฐบาลเอกวาดอร์และบริษัทผลิตน้ำมัน

 

Nemonte Nenquimo ได้เรียกร้องให้ผู้นำประเทศในพื้นที่ป่าแอมะซอนทั้ง 9 ประเทศในอเมริกาใต้ รวมถึงผู้นำประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและรวมกันรับผิดชอบ  ในขณะที่เธอกำลังเรียกร้องอยู่นี้ ไฟป่ากำลังโหมลุกไหม้เผาทำลายป่าที่เป็นบ้านของพวกเขาไปทุกวัน บริษัทต่าง ๆ ยังคงก้มหน้าขุดแร่ ขโมยทองจากใต้ดินและสูบน้ำมันขึ้นมาแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ของพวกเขา ทิ้งไว้เพียงแต่คราบน้ำมันและหลุมบ่อของสารพิษไว้บนผืนป่าที่พวกเขาใช้เวลานานหลายชั่วอายุคนเพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจ เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดและใช้ชีวิตร่วมกันกับผืนป่าแอมะซอนแห่งนี้ ในขณะที่คนเฒ่าคนแก่ในเผ่าของเธอกำลังจะล้มหายตายจากเพราะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID – 19) คนต่างถิ่นก็ยังคงตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างกระเหี้ยนกระหือ เพียงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เคยสร้างประโยชน์ใด ๆ ให้กับเธอและชนเผ่าแม้แต่น้อย

 

หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างยาวนานระหว่าง Nemonte Nenquimo และสมาชิกชนเผ่า Waorani กับรัฐบาลเอกวาดอร์รวมถึงบริษัทต่างชาติที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าแอมะซอนก็จบลงพร้อมกับชัยชนะที่เป็นของ Nemonte Nenquimo และสมาชิกชนเผ่า Waorani โดยที่สัมปทานการขุดเจาะในพื้นของพวกเขาถูกระงับลงและยังสามารถปกป้องพื้นที่ป่าอีกกว่าล้านเอเคอร์ จากบริษัทขุดเจาะน้ำมัน อีกทั้งยังระงับอีกหลายโครงการที่กำลังจะผ่านการอนุมัติให้มีการขุดเจาะในอนาคต แม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถึงการทุจริต แต่ก็มีเหตุให้สามารถมาเชื่อได้ว่ารัฐบาลเอกวาดอร์มีการรับสินบนทางอ้อมจากบริษัทเหล่านั้น รวมถึงกระทำการที่มีลักษณะฉ้อโกงและช่วยเหลือบริษัทน้ำมันเหล่านั้นเพื่อก่อประโยชน์ส่วนตน

 

แม้ Nemonte Nenquimo จะไม่เคยเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นแม้แต่หมอ ทนาย นักการเมือง หรือนักวิทยาศาสตร์ แต่เธอได้พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเธอเป็นได้มากกว่านั้น เธอเป็นทั้งแม่ เป็นครู เป็นนักเคลื่อนไหวและยังเป็นผู้ที่รักษาและสืบทอดประเพณีของชนเผ่า ทั้งชีวิตของ Nemonte Nenquimo มีเพียงป่าผืนใหญ่แห่งนี้ที่เป็นครูคอยสอนมาทั้งชีวิต ชัยชนะในวันนี้ยังคงเป็นเพียงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเสี้ยวหนึ่งของผืนป่าแอมะซอน เธอยังคงต่อสู้เพื่อเพื่อปกป้องที่สิ่งเธอรัก วิถีชีวิต แม่น้ำ สัตว์ป่า และสมาชิกชนเผ่า Waorani ของเธอ แต่ปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนมลภาวะที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินต่อไปอย่างควบคุมไม่ได้นั้น มนุษย์ทุกคนคงต้องเริ่มจากฟังเสียงของพวกเธอและชนพื้นเมืองป่าแอมะซอน เพราะพวกเธอนั้นอยู่ใกล้ผืนป่าแห่งนี้มากที่สุด และยังเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ยินผืนป่าแอมะซอนแห่งนี้ร้องไห้ก่อนใคร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดี กดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/12/western-worldyour-civilisation-killing-life-on-earth-indigenous-amazon-planet

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55122550

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55122550

https://allard.ubc.ca/about-us/blog/2021/warrior-lawyer-profile-nemonte-nenquimo/centre-law-and-environment

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน