สังคมศาสตร์

เหตุผลหลักสองประการที่ทำให้สถานศึกษาในอเมริกาทยอยปิดตัวลง

เหตุผลหลักสองประการที่ทำให้สถานศึกษาในอเมริกาทยอยปิดตัวลง

เหตุผลหลักสองประการที่ทำให้สถานศึกษาในอเมริกาทยอยปิดตัวลง

 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวงการสาธารณสุขทั่วโลก แวดวงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรือการศึกษา ก็ได้รับอิทธิพลจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ไม่ต่างกัน ภายหลังการแพร่ระบาด นักเรียนนักศึกษานับ 1.6 พันล้านคนทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบ ทั้งการที่ผู้เรียนที่มีฐานะยากจนสูญเสียโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนที่ยังคงอยู่ในระบบต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ไม่ปะติดปะต่อจากการเรียนออนไลน์ และการไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน [1]

 

นอกจากผู้เรียนจะได้รับผลกระทบแล้ว สถานศึกษาต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน นับจากการมาถึงของโควิด-19 เป็นที่คาดการณ์ว่าสถานศึกษาหลายแห่งจะทยอยปิดตัวลง [2] และการคาดการณ์ดังกล่าวก็เป็นจริงขึ้นมา เมื่อในปี ค.ศ. 2023 นี้ สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาเริ่มทยอยปิดตัว แม้ว่าโลกจะเข้าสู่ช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาทยอยปิดตัวลงเป็นไปด้วยเหตุผลหลักสองประการดังนี้ [3]

 

ประการแรก ได้แก่ ปัญหาด้านจำนวนผู้เรียนที่น้อยลง รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ทำให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสและแนวทางใหม่ ๆ ของการศึกษา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนในหลักสูตรออนไลน์ หรือการประกอบอาชีพในสาขาที่สนใจโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใบปริญญา ในช่วงปี ค.ศ. 2018-2022 จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในสหรัฐอเมริกามีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 8 ซึ่งนับว่าลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ [4] การที่นักศึกษาลงทะเบียนน้อยลง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้สถานศึกษาจำเป็นต้องปิดตัวลง เพราะมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผู้เรียนอีกต่อไป

 

ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากเหตุผลข้อแรก เมื่อจำนวนผู้เรียนมีน้อยลง การเงินของสถานศึกษาก็มีปัญหาตามไปด้วย ดังนั้น เหตุผลข้อสองที่ทำให้สถานศึกษาทยอยปิดตัว ก็เนื่องมาจากปัญหาทางการเงินจากการที่ไม่มีนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนจ่ายค่าเทอม ร้อยละ 95 ของสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาดำรงอยู่ได้จากรายได้ที่มาจากค่าลงทะเบียน จำนวนนักศึกษาที่ลดลงฉับพลันทำให้สถานศึกษาสูญเสียสมดุลในการบริหารจัดการเงิน จำเป็นต้องลดพนักงาน ลดอาจารย์ จนในที่สุดก็ต้องปิดกิจการลงไป

 

การที่สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาลดจำนวนลงไปเช่นนี้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผู้เรียนเริ่มเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้ตนเองได้มากยิ่งขึ้น ใบปริญญาไม่ได้สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือลงมือฝึกฝนเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะตามความต้องการ แต่ในทางกลับกัน หากสถานศึกษาทยอยปิดตัวลงไปเรื่อย ๆ สาขาอาชีพที่จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนในสถานศึกษาอย่างเช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร และอื่น ๆ อีก ก็อาจมีจำนวนแรงงานลดลงในอนาคต การลดลงของสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้จึงยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ควรต้องจับตามอง และคอยดูทิศทางความเป็นไปของสถานศึกษา รวมถึงแรงงานในอนาคตต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Harry A. Patrinos, Emiliana Vegas and Rohan Carter-Rau. (May 16, 2022). COVID-19 school closures fueled big learning losses, especially for the disadvantaged. Retrieved from https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-school-closures-fueled-big-learning-losses-especially-disadvantaged
[2] Josh Moody. (January 18, 2023). A Harbinger for 2023? Presentation College to Close. Retrieved from https://www.insidehighered.com/news/2023/01/19/more-colleges-will-likely-face-closure-2023-experts-say
[3] Devan Burris. (June 17, 2023). Why more and more colleges are closing down across the U.S. Retrieved from https://www.cnbc.com/2023/06/17/why-more-and-more-colleges-are-closing-down-across-the-us.html
[4] Collin Binkley and The Associated Press. (March 9, 2023). The labor shortage is pushing American colleges into crisis, with the plunge in enrollment the worst ever recorded. Retrieved from https://fortune.com/2023/03/09/american-skipping-college-huge-numbers-pandemic-turned-them-off-education

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน