ทัศนคติ

ทำไมต้อง Growth Mindset

ทำไมต้อง Growth Mindset

ทำไมต้อง Growth Mindset

 

Growth Mindset เป็นคำที่ผู้คนใช้มากขึ้น ทั้งในบริบทของการทำงาน การเรียน หรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต โดยพูดถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะในความหมายเชิงวิชาการ การเรียน การทำงาน หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เราอาจจะยังไม่รู้จัก

 

ก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องว่า Growth Mindset นั้นสำคัญอย่างไร เราอาจต้องมาทบทวนความหมายของคำว่า Growth Mindset กันดูก่อน

หากจะแยกความหมายของคำสองคำนี้ คำว่า Growth นั้นหมายถึงการเจริญเติบโต คิดแบบมุ่งไปข้างหน้า ในแง่ของการงานการพัฒนาตัวเองนั่นก็หมายถึงการหาจุดบกพร่อง แก้ไข ในขณะที่หาประเด็นการพัฒนาตัวเองใหม่ ๆ  เพื่อให้ตัวเองมีทักษะความสามารถที่ดีขึ้น

 

ในขณะที่ Mindset ถึงแม้เรามักจะใช้เป็นทับศัพท์เอาเลย แต่ก็แปลได้อ้อม ๆ เป็นคำว่าทัศนคติหรือวิธีคิดความเชื่อ

ดังนั้นเมื่อเอาคำสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า Growth Mindset แล้วก็หมายถึงการที่คนคนหนึ่งมีทัศนคติที่อยากพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นนั่นเอง

 

ความสำคัญของ Growth Mindset คือการตั้งค่าความคิดของคนคนหนึ่งไว้แต่ต้น ว่าจะทดลองทำสิ่งใหม่ กล้าที่จะเผชิญปัญหาหรือความท้าทาย ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายรวมถึงการแก้ปัญหาอย่างเดียวเท่านั้น แต่คนที่มี Growth Mindset จะเป็นคนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งไปเรื่อย ๆ

 

ความจริงแล้ว การจะพัฒนาตัวเองขึ้นในแต่ละวัน มันไม่ใช่การเข็นตัวเองไปเรื่อย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำให้ตัวเองมีทักษะใหม่ ๆ  แต่มันตั้งต้นมาจากความคิดที่ว่า พรุ่งนี้เราจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้บ้าง ความคิดที่ต่างกันระหว่างการบังคับให้ตัวเองทำงาน เรียนรู้ หรือพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันกับคนอื่น เปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่า เราจะดีขึ้นกว่าตนเองในเมื่อวานอย่างไร จะทำให้คุณค้นคว้าทักษะ ประสบการณ์ และความสำเร็จในชีวิต โดยไม่ต้องแข่งกับใคร แต่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

 

ในทางตรงข้ามของ Growth Mindset นั่นคือ Fixed Mindset สองคำนี้ต่างกันเพราะคำว่า Growth แปลว่าการพัฒนาเจริญเติบโตไปข้างหน้า ในขณะที่คำว่า Fixed หมายถึงการอยู่นิ่ง ตายตัว ปรับเปลี่ยนไม่ได้

 

สำหรับคนที่มี Fixed Mindset มักจะมองว่าความรู้ความสามารถที่ตนเองมีนั้นไม่จำเป็นต้องต่อยอด หรือเรียนรู้อะไรเพิ่ม โดยคนเหล่านี้มักมองว่าความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะต่าง ๆ  เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคนคนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้

 

แค่เพียงความคิดเท่านั้นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา ถ้ามองว่าเราไม่ต้องทำอะไร อยู่เฉย ๆ  ใช้ความสามารถเท่าที่มี เราก็จะปฏิบัติตนตามนั้น เช่น ไม่ออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ไม่อ่าน ไม่ฟัง หรือไม่เปิดใจให้เรื่องที่ไม่คุ้นชิน คนที่มี Fixed Mindset ก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมและความรู้หรือทักษะแบบเดิม ๆ

 

ดังนั้น Growth Mindset จะเป็นทัศนคติที่ช่วยให้เราค้นพบสิ่งใหม่ ๆ  เรียนรู้วิธีการเอาชนะเหตุการณ์ยาก ๆ  ในขณะเดียวกันก็สามารถแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ที่มีให้กับผู้คนรอบข้างได้ พูดง่าย ๆ คือการก้าวข้ามการกระทำที่ซ้ำไปซ้ำมา มีความอยากรู้อยากเห็นที่จะปีนบันไดแห่งการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ

 

เพราะการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุด การเดินทางไปข้างหน้าจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Gopeer, The Importance of Having a Growth Mindset, Retrieved from https://blog.gopeer.org/the-importance-of-having-a-growth-mindset-69a0672ab823
GVI, Why having a growth mindset is important, Retrieved from https://www.gvi.co.uk/blog/why-having-a-growth-mindset-is-important/?__xbypass=1
Forbes, Why a growth mindset is important to the career success, Retrieved from https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2019/07/09/why-a-growth-mindset-is-essential-for-career-success/?sh=65ccb87928b5

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน