ทัศนคติ

คนเราทำงานเพื่อก้าวหน้า ไม่ใช่ถอยหลัง 5 สัญญาณเตือนว่าที่ทำงานไม่ใช่พื้นที่แห่งการเติบโตอีกต่อไป

สัญญาณเตือนว่าที่ทำงานไม่ใช่พื้นที่แห่งการเติบโตอีกต่อไป

คนเราทำงานเพื่อก้าวหน้า ไม่ใช่ถอยหลัง 5 สัญญาณเตือนว่าที่ทำงานไม่ใช่พื้นที่แห่งการเติบโตอีกต่อไป

 

ปัญหาในที่ทำงานมีอยู่มากมาย โดยปัญหาเหล่านั้นมักแบ่งออกเป็นสองแบบ แบบที่หนึ่ง คือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและสามารถหาหนทางรับมือได้ และแบบที่สอง คือปัญหาที่อาจเล็กน้อย แต่เกิดขึ้นอย่างคาดเดาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ อาจไม่มีหนทางรับมือที่แก้ไขปัญหาให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิง และอาจลุกลามบานปลายจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมากแล้ว ปัญหาแบบที่สอง มักจะเกิดขึ้นในที่ทำงานที่เป็นพิษ มีสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อเติบโต มีแต่ความกดดันกับปัญหาที่ไร้ทางออก ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอสัญญาณเตือนของที่ทำงานที่มีลักษณะเป็นพิษที่ควรระวังทั้ง 5 ประการ ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

สัญญาณเตือนที่ทำงานเป็นพิษข้อแรก คือการขาดการเคารพซึ่งกันและกัน ความเคารพดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความเคารพที่ผู้น้อยต้องมีต่อผู้บังคับบัญชา เด็กต้องมีต่อผู้ใหญ่ แต่หมายถึงการให้ความเคารพในขอบเขตและสิทธิ์ของกันและกัน ไม่ว่าผู้ใหญ่เคารพเด็กหรือเด็กเคารพผู้ใหญ่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ทำงานเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิ์ บังคับให้ตัดสินใจ ไม่รับฟังเสียงของกันและกัน มีการข่มใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร ที่ทำงานนั้นก็ไม่ใช่ที่แห่งการเติบโตที่ดีอีกต่อไป

 

สัญญาณเตือนข้อต่อมา คือการที่ทุกคนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน หากที่ทำงานมีเพียงคนกลุ่มเดียวที่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่า ได้รับสวัสดิการและการดูแล หรือความไว้เนื้อเชื่อใจจากหัวหน้างานมากกว่า ที่ทำงานนั้นย่อมไม่ใช่ที่ทำงานที่ดีและปลอดภัย ที่ทำงานเป็นพิษบางแห่งมีปัญหาด้านการล้อเลียนรูปลักษณ์ของผู้ร่วมงาน ทั้งน้ำหนัก ส่วนสูง สีผิว เลือกปฏิบัติกับบุคคลที่หน้าตาดีกว่า หรือกีดกันไม่ให้ผู้หญิงหรือ LGBTQ ทำงานบางอย่าง ที่ทำงานที่ไม่ให้โอกาสทุกคนทำงานโดยเท่าเทียมเช่นนี้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง

 

สัญญาณเตือนข้อที่สาม คือสภาพแวดล้อมที่ผู้คนพร้อมแทงกันข้างหลัง การไม่พึงพอใจกันในที่ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติ แต่การจ้องเลื่อยขาเก้าอี้กันตลอดเวลา หรือทำตัวเป็นบุคคลหน้าซื่อใจคด จะทำให้การทำงานไม่มีความสุข ไม่อาจพบความสงบ และงานที่ทำก็ไม่มีทางราบรื่นได้เลย เพราะความเกลียดชังของผู้คนนั้นส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิต การต้องอดทนอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลย หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย ก็ไม่จำเป็นต้องอดทนอีกต่อไป

 

สัญญาณเตือนข้อที่สี่ คือการที่ที่ทำงานสกัดกั้นโอกาสที่จะเติบโต ไม่มีการส่งเสริมให้ได้งานที่พัฒนาความสามารถ ไม่มีการส่งไปอบรม ฝึกอาชีพ ฝึกความสามารถเพิ่มเติม มีแต่การให้ทำงานเดิมซ้ำ ๆ ไม่ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น การอยู่ในที่ที่ไม่ให้โอกาสใดใดจะทำให้ผู้ทำงานเกิดความรู้สึกหมดไฟ เหี่ยวเฉา หมดแรงพัฒนาตัวเอง และหมดแรงที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานในที่สุด

 

สัญญาณเตือนข้อสุดท้าย คือการที่ที่ทำงานไม่มีระบบรับฟังความเห็นของคนทำงาน และไม่มีการปรับปรุงใดใดเลย ปัญหาใดใดที่เกิดขึ้นก็ตามอาจมีทางคลี่คลายได้ หากที่ทำงานมีระบบรับฟังความคิดเห็น ให้โอกาสคนในที่ทำงานได้เสนอแนะ และนำความเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไข แต่หากที่ทำงานไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เสนอความเห็น ไม่มีการแก้ไขปัญหา ที่ทำงานแห่งนั้นก็เป็นเพียงสถานทำงานสวยหรูที่ซุกขยะมากมายไว้ใต้พรม ไม่คุ้มค่าที่จะยืนเหยียบขยะแล้วอดทนทำงานต่อไป

 

การทำงานเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนเรามีเงินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัว แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราไม่ควรหลงลืมไปว่า เงินไม่ใช่ส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต หากงานที่ทำอยู่บั่นทอนสุขภาพกายและจิตใจ อย่ายอมแลกชีวิตไปกับงานเหล่านั้น ขอให้เดินออกมา และหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเอง ก่อนที่ชีวิตจะถูกกลืนกินไปกับงานที่ไม่ได้สร้างคุณค่าใดใดให้แก่ตัวเองเลย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Caroline Castrillon. (June 4, 2023). 10 Signs It’s Time To Leave A Toxic Workplace. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2023/06/04/10-signs-its-time-to-leave-a-toxic-workplace/?sh=29aea20c506c
[2] Jennifer Liu. (March 31, 2022). These are the 5 biggest signs of a toxic workplace. Retrieved from https://www.cnbc.com/2022/03/31/these-are-the-5-biggest-signs-of-a-toxic-workplace.html
[3] Abigail Johnson Hess. (September 23, 2020). As Ellen DeGeneres fights claims of a toxic workplace, here are 3 signs you work in one. Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/09/23/3-toxic-workplace-warning-signs-to-look-out-for.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน