ธุรกิจ

มูลค่าตลาดวัคซีนของโลกใหญ่ขนาดไหน

มูลค่าตลาดวัคซีนของโลกใหญ่ขนาดไหน

มูลค่าตลาดวัคซีนของโลกใหญ่ขนาดไหน

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วัคซีนกลายเป็นทางออกในการรับมือกับโรคระบาด ผู้คนมองเห็นความสำคัญของวัคซีน และเริ่มให้ความสนใจกับวัคซีนมากขึ้น เป็นที่คาดการณ์ว่า ภายในปีค.ศ. 2024 ขนาดของตลาดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วโลกจะมีมูลค่ามากถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1] นอกจากวัคซีนสำหรับรับมือกับโควิด-19 แล้ว ยังเป็นที่น่าสนใจต่อไปอีกว่า มูลค่าตลาดวัคซีนของโลกนั้นใหญ่ขนาดไหน

 

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปีค.ศ. 2019 ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดวัคซีนของโลกมีมูลค่าประมาณ 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2 ของตลาดเภสัชภัณฑ์ ประเทศที่มีรายได้สูงมีส่วนในตลาดระดับโลกร้อยละ 68

 

วัคซีนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค IPD (Pneumococcal conjugate), วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (diphtheria- and tetanus-containing) และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) โดยวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นภายในปี ค.ศ. 2030

 

วัคซีนในตลาดโลกมีจำนวนประมาณ 5.5 พันล้านโดส วัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดได้แก่วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (bivalent oral poliovirus vaccine ,bOPV) วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก (diphtheriaand tetanus-containing) และวัคซีนป้องกันโรคหัด (measles containing vaccine, MCV

 

ประเทศที่มีรายได้ระดับกลางมีส่วนในการจัดสรรวัคซีนมากถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนวัคซีนในตลาดโลก หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ในกรณีที่ไม่นับรวมจีนและอินเดียด้วย แม้เอเชียเริ่มมีโรงงานผลิตวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรค IPD, วัคซีนป้องกันไวรัสโรตา หรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV แต่ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกยังคงครอบครองตลาดอย่างต่อเนื่อง [2]

 

ตลาดวัคซีนของโลกมีโอกาสเติบโตไปจนถึง 93.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีค.ศ. 2026 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 10.7 จำนวนการเกิดของรคมาลาเรียนับเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นตลาดวัคซีน จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปีค.ศ. 2017 จำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียมีมากถึง 219 ล้านคนใน 87 ประเทศ จำนวนงบประมาณสำหรับรับมือกับเชื้อมาลาเรียมีมากถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2017 ประเทศที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อมาบาเรียจัดสรรงบประมาณมากถึง 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นร้อยละ 28 ของงบประมาณในการรับมือกับเชื้อมาลาเรียทั้งหมด [3]

 

ตลาดวัคซีนโลกได้มีโอกาสเปิดรับวัคซีนชนิดใหม่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ผลิตทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น ก่อนการระบาดของโควิด-19 มีเพียงสถาบัน 35 แห่งที่พัฒนาวัคซีน ในปีค.ศ. 2020 สถาบันผลิตวัคซีนได้มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ มากขึ้น เช่น AstraZeneca ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oxford หรือในปีค.ศ. 2021 นี้ ที่ Jubilant HollisterStier LLC ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต Novavax โควิด-19 ได้สร้างโอกาสขึ้นในตลาดวัคซีนโลก [4]

 

แต่ในขณะเดียวกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สร้างปัญหาจากการที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การผลิตและจัดส่งวัคซีนโควิด-19 มีความล่าช้า อุปสรรคเหล่านี้อาจกลายเป็นข้อจำกัดในการเติบโตของตลาดวัคซีนโลก นอกจากนี้ ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากมาตรการควบคุมโรคระบาดอาจยิ่งส่งผลให้การเติบโตของตลาดมีความล่าช้า [4] เราคงได้แต่จับตาดูกันต่อไปว่า มูลค่าตลาดวัคซีนของโลกจะเติบโตต่อไปอย่างไร ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Arizton Advisory and Intelligence. (March, 2021). COVID-19 Vaccine Market – Global Outlook and Forecast 2021-2024. Retrieved from https://www.marketresearch.com/Arizton-v4150/COVID-Vaccine-Global-Outlook-Forecast-14285813/

[2] World Health Organization. (2020). Global Vaccine Market Report. Retrieved from https://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/mi4a/platform/module2/2020_Global_Vaccine_Market_Report.pdf?ua=1

[3] Fortune Business Insights. (March 23, 2021). Global Vaccines Market Size 2021 | To Hit USD 93.08 Billion with 10.7% CAGR by 2026. Retrieved from https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/03/23/2197480/0/en/Global-Vaccines-Market-Size-2021-To-Hit-USD-93-08-Billion-with-10-7-CAGR-by-2026.html

[4] Sumant Ugalmugle, Rupali Swain. (May 2021). Vaccines Market Size By Age Group (Pediatric, Adult), By Disease (Cancer, Hepatitis, Pneumococcal Disease, DTP, Dengue, Influenza, Human Papilloma Virus, Meningococcal Disease, Polio, Rotavirus, COVID-19), By Technology (Conjugate, Live, Inactivated, Recombinant, Toxoid), COVID19 Impact Analysis, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2021 – 2027. Retrieved from https://www.gminsights.com/industry-analysis/vaccines-market

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน