ธุรกิจ

Go Green กระแสรักษ์โลกยังมาอยู่ไหม

Go Green กระแสรักษ์โลกยังมาอยู่ไหม

Go Green กระแสรักษ์โลกยังมาอยู่ไหม

 

เป็นช่วงระยะใหญ่มากแล้วที่เราจะเห็นคนข้าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จักหลาย ๆ คน หันมาถือถุงผ้า ลดการใช้หลอดพลาสติก ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทใหญ่ หรือกลุ่มทุนต่าง ๆ ก็ซื้อไอเดียนี้ ออกมาตรการลดการใช้พลาสติก สนับสนุนกิจกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ลงทุนศาสตร์ชวนมาทบทวนกระแสรักษ์โลกในปีนี้ ว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหน คนยังสนใจสินค้าประเภทนี้อยู่หรือเปล่า

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการสำรวจมุมมองและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 50 มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และมองว่าตนเองได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น อาทิ ปัญหาขยะ ของเสียหลังจากการบริโภค มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และทำให้ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เช่น อุปกรณ์ป้องกัน ค่ารักษาพยาบาลโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

 

นอกจากนั้น เว็บไซต์ DigitalMusketeers ก็ได้รวบรวมผลสำรวจวิจัยจากหลายสำนัก มาช่วยยันให้สมมติฐานว่ากระแสรักษ์โลกยังไม่ไปไหน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานวิจัยบริษัทวิจัยการตลาดเชิงลึก Kantar ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 19 ประเทศ จำนวน 80,000 คน ที่คลอบคลุมหลายทวีปรวมถึงเอเชีย โดยสำรวจกลุ่มคนรักษ์โลกพบว่า มีคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2021 โดยประเด็นที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 5 ประเด็น คือ โลกร้อน, ขยะพลาสติก, มลพิษทางน้ำ, ภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำ และมลพิษทางอากาศ

 

ส่วนรายงานการวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (Hill Asean) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่นและไทยในช่องทางออนไลน์ จำนวน 4,500 คน ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 20-49 ปี พบว่า 86% ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตอย่างจริงจัง และมี 80% ที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผู้บริโภค 81% เต็มใจที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม

 

มหาวิทยาลัยมหิดล (CCMU) ได้วิจัยการตลาดเกี่ยวกับ Voice of Green โดยเจาะกลุ่มคนรักษ์โลกที่เป็นชาวไทยจำนวน 1,252 คน พบว่า 74% ของผู้บริโภคมีโอกาสเลือกใช้สินค้าและพร้อมปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมี 37.6% ที่มองหาสินค้า Eco เท่านั้น และพร้อมจ่ายเงินให้สินค้าหรือบริการนั้น

 

ในช่วงปีที่ผ่านมา IPCC หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change ก็ได้ระบุว่าโลกของเราร้อนขึ้นแล้ว 1.1-1.2 องศา โดยคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นได้อีกถึง 1.5 ในเร็ว ๆ นี้ เมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว การผลักดันเรื่องธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้

 

แล้วมีสินค้าอะไรบ้างที่ได้รับความสนใจ

  • หลังคาโซลาร์เซลล์
  • Packaging ต่าง ๆ ที่ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV car
  • อาหารที่ทำจากพืช หรือ plant based food
  • การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตึกสูงหรือคอนโด

 

การจะใช้คำว่า “กระแส” กับการพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ตั้งแต่ระดับปัจเจก ไปสู่กลุ่มทุน สู่รัฐบาล และความร่วมมือต่างประเทศ อาจจะไม่ใช่คำที่ถูกนัก เพราะกระแสอาจจะมาแล้วไป แต่วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ อยู่กับเราเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มหนักหน่วงขึ้นไปทุกที หากกระแสจะมาแล้วไป คำถามคือเราจะอยู่ในโลกที่กำลังถูกทำลายด้วยมือเราได้อย่างไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Thunkhaotoday, คนไทยยอมจ่ายเพิ่มแค่ไหนเพื่อสินค้ารักโลก, อ้างอิงจาก https://www.thunkhaotoday.com/news/marketing/1077/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
Digimusketeers, เมื่อเทรนด์ ECO มาแรงต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภครักษ์โลกมากขึ้น, อ้างอิงจาก https://digimusketeers.co.th/blogs/online-marketing/eco-trend-2022
MangoZero, Go Green Together เปิดโลก GreenTech อัพเดตเทรนด์รักษ์โลก 2022, อ้างอิงจาก https://www.mangozero.com/go-green-together/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน